Kelime i şehadet'in söylenişi nasıldır, Kelimeişahadet in söylenişi nasıldır?

"Eşhedü en lâ ilâhe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resuluh"