1.Bismillâhir Rahmânir Rahim

2.Elhamdü lillahi Rabbil-âlemin.
3.Er'Rahmânir-Rahim.
4.Mâliki Yevmiddiyn
5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn
6.İhdinassırâtal-müstekıym
7.Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi
aleyhim veleddâlliyn.
Amin.