ALLAH 'ın Sıfatları

ALLAH ‘ IN BİR ‘ LİĞİ Size Allah’ın âyetleri okunup dururken ve Allah’ın Resûlü de aranızda iken dönüp nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir.(Al-i İmran 3/101) Rad Suresi16.Ayet-i Kerime Resulullah’a uymak, hıristiyanların Hz. İsa...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Allah cc ayetler [COLOR=#B90000][FONT=Tahoma]Ondan başka İlah yoktur Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka tanrı yok, ancak O aziz, O hakîm vardır. [COLOR=#005182](ALİ-İMRAN/18) Allah...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
Yüce Allah (cc)'ın SıfatlarıAllah’ın Zat-i sıfatları: a) Vücut; Varolmak, Allah vardır ve yokluğu düşünülemez. Bu sıfat Allah Teâlâ’nın var olduğunu ifade eder, Allah Teâlâ vardır. Varlığı ezelîdir. Vâcib-ül vücûddür, yanî varlığı lazımdır. ( Bu sıfat, Allah Teâlâ’nın vâr olduğunu ifâde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 914,
Cevaplar
0
Görüntüleme
914
Bu delilde şu kaideyi işleyeceğiz: “Bir şey zatî olsa, onun zıttı ona arız olamaz. Çünkü ictima-i zıddeyn olur. Bu ise muhaldir. ” İlk önce kaidede geçen kelimelerin manalarına bakalım: Zatî: Kendisi ile var olup sonradan takılmayan, zatına ait. Arız: Sonradan takılan, sonradan olan şey...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Allah’ın Sübûtî Sıfatları 1) Hayat: Diri olmak. Allah devamlı olarak diridir. 2) İlim: Bilmek. Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık herşeyi bilir. Kalplerden geçenleri de bilir. 3) Sem'i: işitmek. Allah herşeyi işitir. 4) Basar: Görmek. Allah herşeyi görür. 5) İrade: Dilemek. Allah diler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Allah’ın Zatî Sıfatları 1) Vücud: Var olmak. Allah vardır, yokluğu düşünülemez. 2) Kıdem: Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yok iken O yine vardı. 3) Beka: Allah'ın varlığının sonu yoktur. Herşey yok olduktan sonra Allah'ın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Allah’ın işitmesi ve görmesi Sual: Kitaplarda, (Allahü teâlâ işitir, görür; ama Onun işitmesi, görmesi bizim gibi vasıtayla, yani göz ve kulakla değildir) diye bildiriliyor. O zaman bunun gibi, (Allah’ın gözü, kulağı vardır; ama bizim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Allahü teâlânın sıfatları Sual: Allah’ın sıfatları hangileridir? CEVAP Allahü teâlânın Sıfat-ı zatiyye’si altıdır: 1- Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücûddür, yani varlığı lazımdır. 2- Kıdem: Allahü teâlânın varlığının...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt