Atatürk'ten Ermeni Sorunu

1919 (Temmuz - Aralık)

  • VuSLaT
  • 7K
  • 37
- Kullanılan
Atatürk'ün Sivas'taki 25 kadar Amerikan okulunun yalnız bir tanesinde bin beş yüz kadar Ermeni öğrenci bulunduğuna dair, Bekir Sami Bey'e Temmuz 1919'da yazdığı yazı. Bekir Sami Beyefendi’ye...

1919 (Ocak - Haziran)

  • VuSLaT
  • 3K
  • 16
- Kullanılan
Atatürk'ün, Canik Sancağındaki Ermeni olaylarının sebepleri, etkenleri ve bunun ortaya çıkardığı neticelere dair, Erkanıharbiye- i Umumiye Riyaseti'ne gönderdiği 21 Mayıs 1919 tarihli rapor...

Atatürk'ten ermeni sorunu

  • VuSLaT
  • 2K
  • 3
- Kullanılan
ATATÜRK'TEN ERMENİ SORUNU Sunuş Seçmeler 1917, 1918 1919 (Ocak - Haziran) 1919 (Temmuz - Aralık) 1920 (Ocak - Haziran) 1920 (Temmuz - Aralık) 1921 1922,1923,1924 Nutukta Ermeni Konusu...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt