Atatürk'ten Ermeni Sorunu

Atatürk'ün Sivas'taki 25 kadar Amerikan okulunun yalnız bir tanesinde bin beş yüz kadar Ermeni öğrenci bulunduğuna dair, Bekir Sami Bey'e Temmuz 1919'da yazdığı yazı. Bekir Sami Beyefendi’ye Erzurum, Temmuz 1919 ... Eğitimin yaygınlaştırılıp genelleştirilmesinden maksat nedir? İlk hatırımıza...
- Cevaplar: 37 Görüntüleme: 6K, 2 3 4
Cevaplar
37
Görüntüleme
6K
Atatürk'ün, Canik Sancağındaki Ermeni olaylarının sebepleri, etkenleri ve bunun ortaya çıkardığı neticelere dair, Erkanıharbiye- i Umumiye Riyaseti'ne gönderdiği 21 Mayıs 1919 tarihli rapor. Erkanıharbiye- i Umumiye Riyaseti’ne Samsun, 21 Mayıs 1919 Canik Sancağındaki eşkıyalıkla...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
3K
ATATÜRK'TEN ERMENİ SORUNU Sunuş Seçmeler 1917, 1918 1919 (Ocak - Haziran) 1919 (Temmuz - Aralık) 1920 (Ocak - Haziran) 1920 (Temmuz - Aralık) 1921 1922,1923,1924 Nutukta Ermeni Konusu Bibliyografya --------------------------------------------------------------------------------...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
Üst Alt