Ayetler-Meâller-Tefsir

 • Sabit
Kur'ân-ı Kerim Sureleri , Türkçe Meallleri ve Tefsri - Seyyid KUTUP Kur'an-ı Kerim Nedir ? Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından gönderilen en büyük kutsal kitapdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), kendisine peygamberlik...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Open Sans]SURELERİN MEALLERİ LİSTESİ LİSTESİ İlgili sure'ye tıklayarak meal sayfasına ulaşabilirsiniz. 1.FATİHA 2.BAKARA 3.ÂLİ İMRÂN 4.NİSÂ 5.MÂİDE 6.EN'ÂM 7.A'RAF 8.ENFÂL 9.TEVBE 10.YÛNUS 11.HÛD 12.YÛSUF 13.RA'D 14.İBRÂHÎM 15.HİCR 16.NAHL 17.İSRÂ 18.KEHF 19.MERYEM 20.TÂHÂ...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 969,
Cevaplar
0
Görüntüleme
969
 • Sabit
KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 68-KALEM: Nûn vakıf halinde sakin okunur. Üzerinde durulmayıp geçilmesi halinde, kırâetlerin çoğunda izhar ile, bazısında da gunneli veya gunnesiz idğam ile okunur. Ta ilk de geçtiği üzere, bizim için lügat yönüyle olmasa bile mânâ itibariyle...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]67-MÜLK: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"Ne yücedir O ki..." (Bu konuda bilgi için...
- Cevaplar: 13 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
13
Görüntüleme
2K
 • Sabit
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 65-TALAK: Ey Peygamber! ünvanıyla anılan ve ta'zim edilen Peygamberlerin sonuncusu! Burada önce Peygamber'e nida ile başlanması onun, ümmetin tebliğcisi ve önderi olduğunu göstermesi yanında, beyan edilecek boşama tarzının onun şeriatına...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Sabit
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 61-SAF: 1-2. "Ey iman edenler!" Râzî tefsirinde der ki: "Bu âyetlerin nazmında münasebet açısından makul bir güzellik vardır. Çünkü inatçı şu üç halden uzak değildir. 1- Ya inadına devam eder. 2- Yahut inadını terketmesi beklenir. 3-...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]59-HAŞR: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1. Göklerde ve yerde bulunan her şey, Allah'ı...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
1K
 • Sabit
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 57-HADİD 1. Allah'ı yahut Allah için tesbih etmektedir. Tesbih, Allah Teâlâ'yı, kutsal yüceliğine layık olmayan kusurlardan gerek itikad gerek söz ve gerek kalb ile tenzih etmek ve uzak tutmaktır. Takdis kavramının anlamı da böyledir...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]55-RAHMAN: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1. Rahmân, Fatiha Sûresi'nde besmele tefsir...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]53-NECM: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yıldıza yemin olsun. Buradaki elif-lâm ahid ya...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]50-KAF: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bu sûre ile Sûresi'nin başlayışında fazla bir...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 49-HUCURAT: Ey iman edenler! Hitabın böyle nida ile başlaması karşıdakiler gelecek sözün önemini, dikkat ve özenle dinlenmesi gereğini...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
 • Sabit
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 48-FETİH: 1- Sûresinin indirildiğini haber verdi. Ahmed, Buhâri, Tirmizî, Nesai, İbnü Mâce ve İbnü Merdûye de Ömer b. Hattâb (r.a.)'da şöyle rivayet etmişlerdir: Demiştir ki; Resulullah (s.a.v.) ile seferde idik, ona bir şeyden üç kere...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]47-MUHAMMED: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- O kimseler ki küfredip Allah yolundan yüz...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]46-AHKAF: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-10- İlimden geriye kalmış bir eser, önceki...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]42-ŞURA: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-8- Bunların iki isim olması gerektir. Onun...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Sabit
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 41-FUSSİLET: 1-4- Âyetleri "tafsîl olunmuş" hem lafzı itibarıyla fâsılaları ve sûrelerinin başları ve sonları ayırt edilmiş, hem de mânâsı itibarıyla vaad ve tehdit, kıssalar ve ahkâm ve diğer kısımlara ayrılarak açıklanmış ve izah...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) a{text-decoration:none;color:white;}a:hover{color:red;} [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]40-MÜ'MİN: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]39-ZÜMER: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- Bu kitabın indirilişi Allah'tandır. Başkası...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]38-SAD: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-4-Rivayet olunuyor ki, Ebu Talib hastalandığı...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) a{text-decoration:none;color:white;}a:hover{color:red;} [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]37-SAFFAT: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]35-FATIR: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- Göklerin ve yerin yaratıcısı, yani bütün...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]34-SEBE': [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-Kur'ân'da hamd ile başlayan beş sûre vardır...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 941,
Cevaplar
3
Görüntüleme
941
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]33-AHZAB: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- Ey Peygamber! Geçmişte indirilen kitaplarda adı...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR[COLOR=#33ffff]) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]31-LOKMAN: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-5- Muhsinler (iyilik yapanlar)a...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]30-RUM: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- Allah daha iyi bilir: Kur'ân'ın mânâsındaki mucize...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]29-ANKEBUT: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- 3- Allah (daha) iyi bilir. bu âyetlerin...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]28-KASAS: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-4- İfadesi güzel, parlak kitap, açıkça ortaya koyup...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]27-NEML: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-2- "Bunlardan ne kastettiğini Allah daha iyi...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]26-ŞUARA: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-3- Bu sûrenin ismi, mânâsını Allah bilir. , den...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]25-FURKAN: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]- gibi babından mâzî fiildir. Tasrif olunmaz, yani...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]24-NUR: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- Ve farz kıldık Yani bu sûre, kesin olarak farz...
- Cevaplar: 14 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
14
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]23-MÜ'MİNUN: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- Gerçekten felah buldu o müminler...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]22-HAC: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-2- "Kıyamet gününün sarsıntısı, büyük bir...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]21-ENBİYA: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-10- "Gizli fısıltı yaptılar." Necvâ, gizli...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]20-TAHA: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-9- Tâ, Hâ harfleri, -en iyisini Allah...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 912,
Cevaplar
3
Görüntüleme
912
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]19-MERYEM: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-15- Sûrenin bir ismidir Bunlardan neyin...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 964,
Cevaplar
3
Görüntüleme
964
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]18-KEHF: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-2-3- Allah'a hamdolsun o öyle bir Allah'dır ki...
- Cevaplar: 18 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
18
Görüntüleme
3K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]16-NAHL: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- Allah'ın emri geldi. Buradaki kelimesi un...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 15-HİCR: 1- (Yunus Sûresine ve benzerlerine bkz.) Bunlar, ilâhi bir sırrı kapsayan bu sûre, bu kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir. Yani Allah'a...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [COLOR=#33ffff][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]14-İBRAHİM: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-2-(Yunus Sûresi'nden beri...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]13-RA'd [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bununla neyi murad ettiğini Allah bilir. (Bakara ve...
- Cevaplar: 14 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
14
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]12-YUSUF: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-2- Elif, Lâm, Râ. (Bunun anlamı için Yunus ve...
- Cevaplar: 18 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
18
Görüntüleme
3K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 11-HUd Elif-Lâm- Ra, (bunun anlamı için Yunus Sûresi'nin baş tarafına bakınız.) Bir kitap ki, âyetleri muhkem kılınmış, ihkam edilmiştir. Muhkem...
- Cevaplar: 13 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
13
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]10-YUNUS: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Elif-Lâm-Ra, Allah bilir muradını! Görülüyor ki, bu...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]9-TEVBE: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"Berâet" bu kelimenin asıl kök mânâsı, "Müfredat" ve...
- Cevaplar: 34 Görüntüleme: 4K, 2 3 4
Cevaplar
34
Görüntüleme
4K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]8-ENFAL: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Resulüm, sana enfâlden, ganimetlerden soruyorlar...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]7-ARAF: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1- Allah ne kastettiğini daha iyi bilir. (Bakara ve Âl-i İmran sûrelerinin başına bkz.) Bununla beraber burada sâd...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
3K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]6-EN'AM: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hamd hep Allah'a, ki başların üstündeki gökleri ve...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
17
Görüntüleme
3K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]5-MAİDE: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bu sûrenin diğerlerinde bulunmayan onsekiz farzı içine aldığı açıklanıyor. Ebu Hayyan'ın kaydettiği üzere, Arapların ilk filozofu meşhur el- Kindi'ye öğrencileri: "Ey filozof, bize şu Kur'ân'ın bir...
- Cevaplar: 28 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
28
Görüntüleme
3K
 • Sabit
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]KURAN'I KERİM TEFSİRİ [COLOR=#33ffff][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]3-AL-İ İMRAN: [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1-2-Ya Muhammed! Yine Elif, Lâm...
- Cevaplar: 40 Görüntüleme: 4K, 3 4 5
Cevaplar
40
Görüntüleme
4K
 • Sabit
2-BAKARA: " " Bulunduğu altı sûrenin hepsinde birer âyettir. " " da bir âyettir.[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Fakat "" bir âyet sayılmıyor. " " da bulunduğu beş sûrenin hiç birinde âyet değildir. "" iki sûrede de birer âyettir. "" âyet değildir. Fakat "" birer âyet, "" de hepsinde...
- Cevaplar: 112 Görüntüleme: 9K, 10 11 12
Cevaplar
112
Görüntüleme
9K
 • Sabit
Bu bölümde Surelerin Kur'ân-ı Kerim deki yazılış sırasına göre Türkçe Meâli ve Tefsiri olacaktır. Kur'ân-ı Kerimi daha iyi anlayabilmek ve okuyabilme için sıra numarasına dikkat edilmiştir. Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine'de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke'de...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 912,
Cevaplar
0
Görüntüleme
912
Tevbe Suresi - 36-37 . Ayet Tefsiri Ayet اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَٓا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌۜ ذٰلِكَ الدّ۪ينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 206,
Cevaplar
1
Görüntüleme
206
- Cevaplar: 64 Görüntüleme: 6K, 5 6 7
Cevaplar
64
Görüntüleme
6K
[COLOR=#548dd4] Cüz:3 Sure: 3 - Al-i İmran Suresi Ayet:87 Konu: İmandan Küfre Dönenlere Lanet...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 812,
Cevaplar
2
Görüntüleme
812
]KURAN'DA AHİR ZAMANA VE MEHDİ'YE İŞARET EDEN AYETLER Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. (Kasas Suresi, 5) Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek onun halkı yalvarıp-yakarsınlar diye, mutlaka onları...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 616,
Cevaplar
0
Görüntüleme
616
Umra ve Rukba ile ilgili Hadis-i ŞerifUMRÂ VE RUKBA 4189 - Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim bir başkasına hayat boyu ev bağışında bulunursa, artık bu ev onun ve varislerinin olur. Bu söz, o maldaki hakkını keser. Ev, kendine ömür boyu...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 835,
Cevaplar
4
Görüntüleme
835
" Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder."(Şura 30) Başınıza ne musibet geldiyse kendi ellerinizin kazanması sebebiyledir. Bu hitap ve sesleniş günahkârlaradır. Çünkü sabır ile sevaba veya yüksek derecelere...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 785,
Cevaplar
1
Görüntüleme
785
NİSÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB TefsiriBismillâhirrahmânirrahîm 4/NİSÂ-1: Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisâe(nisâen), vettekûllâhellezî tesâelûne bihî, vel...
- Cevaplar: 22 Görüntüleme: 4K, 2 3
Cevaplar
22
Görüntüleme
4K
ÂLİ İMRÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu , Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB TefsiriBismillâhirrahmânirrahîm 3/ÂLİ İMRÂN-1: Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. 3/ÂLİ İMRÂN-2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu). Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy'dır (hayattadır), Kayyum'dur (ezelî ve...
- Cevaplar: 66 Görüntüleme: 6K, 5 6 7
Cevaplar
66
Görüntüleme
6K
BAKARA Suresi Latin Harfli Okunuşu , Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB TefsiriBismillâhirrahmânirrahîm 2/BAKARA-1: Elif, lâm, mim. Elif, Lâm, Mim. 2/BAKARA-2: Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne). İşte bu Kitap ki, O'nda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir...
- Cevaplar: 150 Görüntüleme: 10K, 14 15 16
Cevaplar
150
Görüntüleme
10K
A'LÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu , Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB TefsiriBismillâhirrahmânirrahîm 87/A'LÂ-1: Sebbihısme rabbikel a’lâ. Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et. 87/A'LÂ-2: Ellezî halaka fesevvâ. O ki yarattı sonra sevva etti (dizayn etti, düzenledi). 87/A'LÂ-3: Vellezî kaddere fe hedâ...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB Tefsiri1/FÂTİHA-1: Bismillâhirrahmânirrahîm. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile. 1/FÂTİHA-2: El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne). Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır. 1/FÂTİHA-3: Er rahmânir rahîm(rahîmi)...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 36-YASİN: 1-2-3- Yâsin, çoğunluğun görüşüne göre Halil ve Sibeveyh'in açıkladıkları gibi sûrenin ismidir. Bazılarına göre yemindir. Allah Teâlâ'nın isimlerindendir. Bazılarına göre de Allah Teâlâ'nın kelâmını açtığı bir söz...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 71-NUH: 1-3. "Biz Nûh'u gönderdik." Âlûsi şöyle der: "Nûh ismi aslında Arapça değildir, başka bir dildendir. Cüvâlikî bunun Arapçalaşmış olduğunu söylemiş, Kirmanî ise, Süryanicede Nûh kelimesinin "sâkin" mânâsına geldiğini söylemiştir...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve "İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin" diye de emretmiştik. Sonunda azınız...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Kur'an-ı Kerim'de Tek ilah/Tevhid Kavramı "Gerçek şu ki, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmişlerdir." (Bakara, 116) "İnsanlar arasında Allah 'ı bırakıp, O 'na koştukları eşleri ilah olarak benimseyenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 925,
Cevaplar
1
Görüntüleme
925
[FONT=Century Gothic]Yeryüzünde bütün ağaçlar kalem,denizler de mürekkep olsa,ve arkasından buna yedi deniz daha ilâve edilse,Allah ın kelimeleri yazmakla tükenmez di. Şüphesiz ki Allahın kudreti herşeye galiptir;Onun her işi hikmet iledir. Lokman süresi:27.
- Cevaplar: 33 Görüntüleme: 3K, 2 3 4
Cevaplar
33
Görüntüleme
3K
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 51-ZARİYAT: "Tozdurup savuranlara andolsun."ZERV, tozutup götürmek, savurmak, kırıp ufalamak demektir. ZÂRİYÂT: Kırıp ufalayan veya savuran, ya da toz duman edip götüren kuvvetler demektir. Mesela toprağı ve başka şeyleri tozdurup savuran...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
HASBİNALLAHİ ve Nİ'MEN-NASİR ĞUFRANEKE RABBENE ve İLEYKEL MASİR [COLOR=#6C6C6C](''allah ne gÜzel vekİldİr;o bİze yeter'')(Al-i İmran 3/173) Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.Yâ Rabbî! Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 900,
Cevaplar
0
Görüntüleme
900
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu! Her kim dünyalık bir şey için üzüntü duyup kederlenirse, bu sadece Allah'tan uzaklaşmasını; dünyada ise sadece sıkıntısını ve âhirette de perişanlığını artırmaktan başka bir işe yaramaz. Yüce Allah, dünya için kederlenenin kalbini arkası...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 506,
Cevaplar
2
Görüntüleme
506
[COLOR=#6F5E4E]]***Hz. Ebubekir (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:[COLOR=#6F5E4E]]“Aziz ve Celil olan Allah buyuruyor ki:[COLOR=#6F5E4E]]Ümmetine sabahleyin on, akşamleyin on, yatarken on defa “lâ havle ve lâ kuvvete illa billâh” demelerini tembih et. Çünkü...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 508,
Cevaplar
0
Görüntüleme
508
Üst Alt