Evde Kal Türkiye

İncil,Tevrat ve Zebur'da Hz.Muhammed(sav)

Hz.Musa (as) 'ın tevratta gördüğü topluluk8- Eski Ahit, İşaya, Bab 42: “Musa dedi: Rabbim, ben Tevrat’ta öyle bir topluluk görüyorum ki, onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve Allaha iman ederler. Onları benim ümmetim kıl.” Allah...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 822,
Cevaplar
0
Görüntüleme
822
Zebur’da Peygamber Efendimize İşaretler İlâhî kitapların ikincisi olan Zebur, Kur’ân-ı Kerîm’in üç ayrı âyetinde geçmektedir. Bu ayetler şöyledir:Zebur’da Peygamber Efendimize İşaretler“Biz Nûh’a ve O’ndan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik. Ve İbrahim’e...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 713,
Cevaplar
0
Görüntüleme
713
[COLOR=#ff6633] [COLOR=#ff3300]İncil’de geçen alemin reisi kimdir? “Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim size faydalıdır. Zira ben gitmezsem tesellici size gelmez. 8- (Yuhanna Bâb 16, ayet 7): “Size gerçeği...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 629,
Cevaplar
0
Görüntüleme
629
Muharref Zebur’da Hz. Muhammed (asv)’in Peygamberliğine Deliller İlâhî kitapların ikincisi olan Zebur, Kur'ân-ı Kerîm'in üç ayrı âyetinde geçmektedir. Bu ayetler şöyledir: "Biz Nûh'a ve O'ndan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 933,
Cevaplar
0
Görüntüleme
933
Muharref Tevrat’ta Hz. Muhammed (asv)’ın Peygamberliğine Deliller. Kur’an,Yahudilerin, kitapları olan Tevrat’ın kelimelerinin yerlerini ve anlamlarını değiştirmek suretiyle dinlerinde tahrifat yaptıklarını söylemektedir. Bu yüzden Peygamberimiz (asm) ile ilgili işaretler, Yahudiler tarafından...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 813,
Cevaplar
0
Görüntüleme
813
Muharref İncil’de Hz. Muhammed (asv)’in Peygamberliğine Deliller Başlığımızda, İncil’i “muharref” olmak ile vasfetmemizin önemli bir sebebi vardır. Muharref, tahrif edilmiş ve değiştirilmiş demektir. Bu makamda göstereceğimiz bütün deliller, tahrif edilmiş ve Peygamber Efendimiz (asm)’dan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 827,
Cevaplar
0
Görüntüleme
827
Semavî Kitaplar Hz. Muhammed (asv)’i Müjdeliyor. Hz. Muhammed (asv):Allah’ın elçisidir. Ahir zaman Nebisidir. İnsanlara ve cinlere imamdır. Hâtemü’l-Enbiya’dır/Peygamberlerin sonuncusudur.. Ne acayiptir ki, bizler bu sözlerin doğruluğuna semavi kitapları delil yaparken, kitap ehli olan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 860,
Cevaplar
0
Görüntüleme
860
Üst Alt