Önemli Sorular ve cevapları

Ermeni Din Adamlarının, Soykırım İddialarına Bakış Açıları Nasıldır?

 • MURATS44
 • 2K
- Kullanılan
ERMENİ DİN ADAMLARININ, TÜRKLERE YÖNELİK SOYKIRIM İDDİALARINA BAKIŞ AÇILARI NASILDIR? DİKRAN KEVORKAN (Kandilli Ermeni Kilisesi Başkanı) 7 Ekim 2000 tarihli Sözde Ermeni Yasa Tasarısı hakkındaki...

BM Soykırım Sözleşmesi Açısından Durum Nasıldır?

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
1948 TARİHLİ BM SOYKIRIM SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN ERMENİ İDDİALARI NASIL DEĞERLENDİRİLEBİLİR? Soykırım kavramı, 1948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme...

Türkler, Türkiye'deki Ermenileri Baskı Altında mı Tutmaktadırlar?

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
TÜRKLER BUGÜN DE TÜRKİYE'DEKİ ERMENİLERİ BASKI ALTINDA MI TUTMAKTADIRLAR? Türkiye'deki Ermenilerin bugün de baskı altında tutuldukları iddiası zaman zaman gündeme gelmektedir. Ermeni propaganda...

Türkler, Ermenilerden toprak aldı mı?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
TÜRKLER, SELÇUKLULAR’DAN BAŞLAYARAK, ERMENİ TOPRAKLARINI ERMENİLERDEN ZORLA ALMIŞ VE İŞGAL ETMİŞLER MİDİR? Ermenilerin bir zamanlar toplu olarak oturdukları bölge, tarihin kaydettiği dönemlerde...

Doğu Anadolu Ermenilerin Anayurdu mu?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
DOĞU ANADOLU ERMENİLERİN ANAYURDU MUDUR ? Bu sorunun yanıtını Anadolu tarihinde aramak gerekir. Ermeni tarihçileri kendi aralarında bile Ermenilerin kökenleri konusunda fikir birliği içinde...

Türkler Ermenileri 1915'te Soykırıma mı Tabi Tutmuşlardır?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
TÜRKLER ERMENİLERİ 1915'DE PLANLI VE SİSTEMLİ BİR SOYKIRIMA TÂBİ TUTMUŞLAR MIDIR? I. Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devletinin 1 Kasım 1914'de İtilâf Devletlerine karşı Almanların yanında...

Türkler Ermenileri 1890'lardan İtibaren Katletmeye mi Girişmişlerdir?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
TÜRKLER ERMENİLERİ 1890'LARDAN İTİBAREN KATLETMEYE Mİ GİRİŞMİŞLERDİR? 19. yüzyılın ikinci yarısında bir "Ermeni Sorunu”ndan söz edilmeye başlandığını görmekteyiz. Ancak, "Ermeni Sorunu" için bir...

Türkler Tarih Boyunca Her Zaman Ermenilere Baskı ve Zulüm mü Yapmışlardır?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
[COLOR=rgb(226, 80, 65)]TÜRKLER TARİH BOYUNCA HER ZAMAN ERMENİLERE BASKI VE ZULÜM MÜ YAPMIŞLARDIR? Ermeni propagandası, sözde "soykırım" iddiasını tarihi bir zemine oturabilmek amacıyla...

Sevr Anlaşması Hala Geçerli mi?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
SEVR ANLAŞMASI HÂLÂ GEÇERLİ MİDİR? Ermeni propagandası Sevr Anlaşmasının kendileri açısından hâlâ geçerli ve yürürlükte olduğunu iddia etmekte ve buna dayanarak Sevr'de öngörülen "Ermeni...

"Dört T" Planı Nedir?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
‘DÖRT T’ PLANI NEDİR? İşin ucunu insanların canına kastetmeye kadar götüren Ermeni terörünün amacı; sözde Ermeni soykırımı iddialarını ve Ermenilerin taleplerini dünya kamuoyuna duyurmaktır...

Yabancılar Tarafından Yapılan İncelemeler ve Varılan Sunuçlar Nelerdir?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
YABANCILAR TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELER VE VARILAN SONUÇLAR NELERDİR? Birinci Dünya Savaşının hemen sonrasında, itilaf devletleri ordularının İstanbul ve diğer bölgeleri işgal etmelerinin...

Soykırım İddialarına Karşı Bilim Adamlarının Görüşleri Nedir?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
SOYKIRIM İDDİALARINA KARŞI BİLİM ADAMLARININ GÖRÜŞLERİ NEDİR? Tarihi, tarih biliminin ölçüleri ve ilkeleri doğrultusunda algılayan bilim adamları, 1925 yılından bugüne kadar konuyla ilgili bilgi...

Osmanlı Arşivleri Kapalı mı? Belgeler Saklanıyor mu?

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
OSMANLI ARŞİVLERİ KAPALI MI, TEHCİRLE İLGİLİ BELGELER SAKLANIYOR MU? Tehcirle ilgili her konuda orijinal belgelere ulaşım şansı vardır. Bu belgelerin bulunduğu Osmanlı Arşivleri 1925 yılından...

Talat Paşa'nın Soykırımı Emreden Gizli Telgrafı Var mıdır?

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
TALAT PAŞA’NIN SOYKIRIMI EMREDEN GİZLİ TELGRAFI VAR MIDIR? “Soykırım” iddiasını bir Osmanlı politikasına bağlamaya heveslenen Ermeni propagandası, bir de bu yönde alınmış bir karar olduğunu...

Osmanlı Devleti Soruşturmadan Kaçtı mı?

 • MURATS44
 • 957
- Kullanılan
OSMANLI DEVLETİ SORUŞTURMADAN KAÇTI MI? Osmanlı Devleti, 26 Mart 1919 tarihinde, Birinci Dünya Savaşı’nda taraf olmamış olan İspanya İsviçre, Danimarka, İsveç ve Norveç'e gönderdiği notalarla bu...

Hayatlarını Kaybeden Ermenilerin Sayısı 1,5 Milyon mudur?

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
HAYATLARINI KAYBEDEN ERMENİLERİN SAYISI 1.5 MİLYON MUDUR? Ermeni iddialarına göre, 1915 yer değiştirme uygulaması sırasında 1.5 milyon Ermeni "soykırım"a tabi tutulmuştur. Ermeniler bu olaylarda...

Tehcir Öncesi ve Sonrasında Ermeni Nüfusunun Durumu Nedir?

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
TEHCİR ÖNCESİ VE SONRASINDA ERMENİ NÜFUSUNUN DURUMU NEDİR? Ermeni komitacılar ve bugünkü destekçileri tarafından günümüzde en çok istismar edilen konu Ermeni nüfusunun tehcir öncesi ve...

Tehcir Nedir? Soykırım Anlamı Taşır mı?

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
TEHCİR NEDİR? SOYKIRIM ANLAMI TAŞIR MI? Arapça asıllı bir kelime olan tehcir, “bir yerden başka bir yere göç ettirmek, yer değiştirmek, hicret ettirmek (immigration, emigration)” manasını taşır...

24 Nisan 1915 Ermeni Soykırım Günü müdür?

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
24 NİSAN 1915 ERMENİ SOYKIRIM GÜNÜ MÜDÜR? 1890’dan sonra başlayan onlarca isyan ve hemen ardından gelen Ermeni katliamları karşısında Osmanlı hükümeti, Ermeni Patriği, Ermeni milletvekilleri...

"Soykırım" Terimi Ne Anlama Gelmektedir?

 • MURATS44
 • 950
- Kullanılan
"SOYKIRIM" TERİMİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR? Soykırım terimi ilk kez, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1948 tarihli kararıyla onaylanıp l 1 Ocak 1951'de yürürlüğe giren "Soykırımın...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt