Sikke-i Tasdiki Gaybi

SEKİZİNCİ ŞUA Üçüncü bir keramet-i Aleviye Bir İfade-i Meram Mâlum olsun ki, ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur'ân'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini ilân etmek ve zaaf-ı imana düşenleri onlara davet etmek ve onların kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
3K
BİRİNCİ ŞUA -1- -2- İki acîp suale karşı def'aten hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual: Denildi ki: "Fâtiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'ânî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazan hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz'î birtek hediye ân-ı vâhidde hadsiz zatlara...
- Cevaplar: 18 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
18
Görüntüleme
3K
Yirmi Yedinci Mektubun lâhikasından alınmış mühim parçalar Birinci Mesele Birinci Şuada bir iki ayetin işaretinde, Risale-i Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerini ve ehl-i Cennet olacaklarını kudsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
17
Görüntüleme
3K
Bu Sikke-i Gaybiye'yi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif gayet nâmahremler dahi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 900,
Cevaplar
0
Görüntüleme
900
Bu Sikke-i Gaybiye'yi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif gayet nâmahremler dahi...
- Cevaplar: 84 Görüntüleme: 7K, 7 8 9
Cevaplar
84
Görüntüleme
7K
Üst Alt