Sikke-i Tasdiki Gaybi

Sekizinci Şuâ [Üçüncü Bir Kerâmet-i Aleviye]

 • MURATS44
 • 3K
 • 9
- Kullanılan
SEKİZİNCİ ŞUA Üçüncü bir keramet-i Aleviye Bir İfade-i Meram Mâlum olsun ki, ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur'ân'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini ilân...

Birinci Şuâ

 • MURATS44
 • 3K
 • 18
- Kullanılan
BİRİNCİ ŞUA -1- -2- İki acîp suale karşı def'aten hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual: Denildi ki: "Fâtiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'ânî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazan hadsiz...

Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasından Alınmış Mühim Parçalar

 • MURATS44
 • 3K
 • 17
- Kullanılan
Yirmi Yedinci Mektubun lâhikasından alınmış mühim parçalar Birinci Mesele Birinci Şuada bir iki ayetin işaretinde, Risale-i Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerini ve ehl-i Cennet...

Bismillahirrahmanirrahim

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Bu Sikke-i Gaybiye'yi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki...

Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar

 • MURATS44
 • 9K
 • 84
- Kullanılan
Bu Sikke-i Gaybiye'yi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt