Yer Değiştirme(TEHCİR)

Ermeni tehcirinin sebep ve sonuçları-ERMENİ KATLİÂMININ ADLÎ DOSYASI 1919’DA KAPANDI

 • MURATS44
 • 3K
- Kullanılan
1919’da Osmanlı hükûmeti, İttihatçıların yol açtığı sıkıntıları telâfi etmeye çalıştı. 1919’da Ermeni katliâmının faillerini mahkûm etti. 1915’de İttihatçı hükümet, Anadolu Ermenilerini...

Sonuç

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
SONUÇ Gerçekleştirildiği tarihten günümüze kadar gelen devrede yer değiştirme konusunda çok şey yazılıp çizilmiştir. Ermeniler, uydurma belgelerin arkasına gizlenerek, dünya kamuoyunu uzun süre...

BM Soykırım Sözleşmesi

 • MURATS44
 • 2K
- Kullanılan
1948 ARİHLİ BM SOYKIRIM SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN ERMENİLERİN İDDİALARI "Soykırım" kavramı, 1948 tarihli "BM Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme" ile tanımlanmıştır...

Bilim Adamlarının Görüşleri

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
SOYKIRIM İDDİALARINA KARŞI BİLİM ADAMLARININ TAVIRLARI Tarihi, tarih biliminin ölçüleri ve ilkeleri doğrultusunda algılayan bilim adamları, 1925 yılından bugüne kadar konuyla ilgili bilgi ve...

Talat Paşa'ya Atfedilen Telgraf

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
TALAT PAŞAYA ATFEDİLEN TELGRAFI Yer değiştirme uygulaması hakkındaki Ermeni iddialarının en önemlilerinden biri de Talat Paşa'ya atfedilen ve Ermenilerin katledilmesini emrettiği iddia edilen...

Yabancıların İncelemeleri

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
ERMENİLERİN İDDİALARI KARŞISINDA YABANCILARIN ARAŞTIRMALARI VE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR Birinci Dünya Savaşının hemen sonrasında, itilaf devletleri ordularının İstanbul ve diğer bölgeleri işgal...

Yurtdışındaki Yankılar

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
YERDEĞİŞTİRME UYGULAMASININ YURTDIŞINDAKİ YANKILARI Yer değiştirmenin yapıldığı bölgelerde bulunan yabancı gözlemciler, savaş içinde olmasına rağmen Osmanlı Hükümeti'nin bu işi büyük bir...

Ermenilerin Geri Getirilmesi

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
YERLERİ DEĞİŞTİRİLEN ERMENİLERİN GERİ GETİRİLMESİ Yer değiştirme sırasında gerek iklim şartları, gerekse meydana gelen yığılmalar yüzünden zaman zaman göçün durdurulduğu olmuştur. 25 Kasım...

Ermenilerin Malları

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ TUTULAN ERMENİLERİN MALLARI 10 Haziran 1915 tarihinde yayınlanan bir emir yazısı ile yer değiştirmeye tabi tutulan Ermenilerin malları koruma altına alınmıştır. Emir...

Yapılan Harcamalar

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
YERLERİ DEĞİŞTİRİLEN ERMENİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN YAPILAN HARCAMALAR Hükümet, Ermeni tehcirine başlamadan önce bütün vilâyetlere yazılar yazarak, bölgelerinden geçecek...

Yerleri Değiştirilmeyen Ermeniler

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Yer değiştirme kararı bütün Ermenilere uygulanmamıştır. Başlangıçta bazı bölgelerde (Urfa'da Germiş ve Birecik, Erzurum, Aydın, Trabzon, Edirne, Canik, Çanakkale, Adapazarı, Halep, Bolu...

Ermeni kafilelerine yapılan saldırılarda devletin aldığı tedbirler

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Ermenilerin yeni yerleşim bölgelerine nakledilmeleri sırasında bazı kafilelere, özellikle Halep-Zor arasında Arap aşiretleri tarafından yapılan saldırılarda bazı Ermeniler ölmüştür. 8 Ocak 1916...

Ermenilerin Kayıpları

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Yer değiştirme uygulaması sırasında yeni yerleşim bölgelerine sevk edilen nüfus toplam 438.758, Halep'tekilerle birlikte iskan sahasına varan nüfus ise 382.148'dir(1). Görüldüğü gibi, ikisi...

Yerleri Değiştirilen Ermeniler

 • VuSLaT
 • 2K
- Kullanılan
Yer değiştirme uygulaması sırasında çeşitli yollardan göç ettirilen Ermenilerin ayrıldıkları ve vardıkları yerlerdeki sayıları devamlı şekilde kontrol edilmiştir. 9 Haziran 1915'ten 8 Şubat 1916...

Yerleştirildikleri Bölgeler

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Ermenilerin hangi bölgelerden çıkarılıp hangi bölgelere yerleştirilecekleri Talat Paşa'nın 23 Mayıs 1915 tarihinde 4. Ordu Komutanlığına gönderdiği şifrede belirtilmiştir. Söz konusu şifresinde...

Uygulamanın Başlaması

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
27 Mayıs 1915 tarihli Sevk ve İskan Kanunu ve kanunun uygulanma şekillerine belirleyen bildirilere uygun olarak; Ermeni kafileleri, yeni yerleşim alanlarına dağıtılmak üzere yol kavşakları...

Yer Değiştirme Kanunu

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
"Tehcir Kanunu" olarak bilinen; ve fakat Türk ordusu savaş alanında olduğu için cephe gerisinde oluşan isyan ve ayaklanmaları önleme gayesi güden "Savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı...

Yer Değiştirmenin Nedenleri

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Yer değiştirme kararı, bağımsız Ermenistan kurma düşüncesiyle, savaş içindeki kendi devletlerini arkadan vuran Ermenilerin verdikleri zararı önlemek gayesiyle zorunlu olarak alınmıştır. Ruslar ve...

Yer değiştirme (Tehcir)

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
YER DEĞİŞTİRME (TEHCİR)Ermenilerin binlerce Türk'ün canına mâl olan isyan ve katliamları karşısında bile, Osmanlı Hükümeti'nin ortaya koyduğu sakin ve sağduyulu tavır, belgeleriyle sabittir...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt