BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
13 Temmuz 2018 Cuma Hutbesi <br />
 <b>MİLLETÇE YENİDEN DOĞUŞ: 15 TEMMUZ</b>
13 Temmuz 2018 Cuma Hutbesi
MİLLETÇE YENİDEN DOĞUŞ: 15 TEMMUZ
İL : GENEL
TARİH : 13 Temmuz 2018

MİLLETÇE YENİDEN DOĞUŞ: 15 TEMMUZ

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!

Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır. Şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır vatan. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda fakirlik ve imkânsızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayâsız akınlara siper ettik. Allah’ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakârlığımızla büyük zaferler kazandık.

15 Temmuz gecesi, sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. Milletçe tek yürek, yekvücut meydanlara aktık. Birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekînetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük.

Aziz Müslümanlar!

Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Onlara, ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz!’ derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.” [1]

Kıymetli Müslümanlar!

15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Suret-i haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ Terör Örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekât ve sadakamızı, kurbanlarımızı hâsılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kast etti.

Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Hâlbuki Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle:

“Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin, canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir.” [2]

Değerli Müminler!

Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen Peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı sözde İslamî bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaktır. Unutulmamalıdır ki, Allah ve Rasulü’nü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır.

Muhterem Müslümanlar!

15 Temmuz’u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine bina etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam’ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur’an-ı Kerim ve Sevgili Peygamberimizin sünneti seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah’a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır.

Aziz Müminler!

Rabbimizin dualarımızı kabul ettiği bu icabet vaktinde hep birlikte niyazda bulunalım.

İlahî Yâ Rabbi! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve Âlem-i İslam’ın bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle.
İlahî Yâ Rabbi! Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme.
Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru Allah’ım!
Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme Allah’ım! Ya Rabbe’l-Âlemin!

Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize Şâfî isminle şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle.

Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah’ım!
KAYNAK
[1] Bakara, 2/11-12.
[2] Tirmizi, İman, 12.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
Son düzenleme:

Nur Hanım

Aktif Üyemiz
Bu Haftann 27.07.2018 Hutbesinin konusu MAN-AMEL LKS

Bu Haftann 27.07.2018 Hutbesinin konusu

MAN-AMEL LKS

Aziz Mminler!

Reslullah (s.a.s) bir gn bineiyle giderken arkasnda oturan Muz b. Cebele Y Muz! diye seslendi. Muz, Buyur y Reslallah! Emret! diyerek cevap verdi. Peygamberimiz tekrar, Y Muz! diye seslendi. Muz yine Buyur y Reslallah! Emret! dedi. Bu durum defa tekrarland. Daha sonra Allah Resl yle buyurdu: Kim kalbiyle tasdik ederek Allahtan baka ilah olmadna ve Muhammedin Allahn Resl olduuna ehdet ederse Allah ona cehennemi haram klar. 1 Deerli Mslmanlar! Yce Rabbimizin bizlere bahettii nimetlerin en banda iman gelmektedir. man, Allahn varlna ve birliine, meleklerine, kitaplarna, peygamberlerine, ahiret gnne, kaza ve kaderin Allahtan olduuna gnlden inanmaktr. Rahmet Peygamberinin bize tebli ettii tm hakikatleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Allaha sadakat ve teslimiyetle balanmaktr.

Muhterem Mminler!

Her insan ftrat zere doar. Ftrat, insann imana ve iyilie meyilli bir yaratl zne sahip olmas demektir. Ftratna uygun olarak iman, slam ve ihsan seenler tkenmez nimetlere nail olur. Allah (c.c), kendisine hakkyla inanan ve gvenen kullaryla daima beraberdir. Onlar kollayp gzetir, yalnz brakmaz, onlara yardm eder. man, insann hayatna anlam katar. Ona dnyada yaratl gayesine uygun bir yaama bilinci alar. Davranlarn ekillendirir, fikir ve kararlarna yn verir. Zorluklar karsnda insan kuvvetli, dayankl ve sabrl klar. Yalnzl, gszl ve mitsizlii ortadan kaldrr. Nimetin kymetini bilmeye ve krn eda etmeye vesile olur.

Kymetli Mminler!

Allaha iman etmek, Peygamberimizin snnetini hayatmzn her alannda yaanlr klmay gerektirir. Mmini, elinden ve dilinden emin olunan kimse2 olarak tarif eden Allah Resl (s.a.s.); ahde vefa gstermek, emanete riayet etmek, misafire ikramda bulunmak, konutuunda hayr sylemek gibi nice gzel hasleti imann bir tezahr olarak zikretmitir. Ey Allahn Resl, bana slam hakknda yle bir ey syle ki, senden baka kimseye bu hususta soru sormama gerek kalmasn diyen bir sahabiye Allaha iman ettim de, sonra dosdoru ol 3 cevabn vermitir. Kardelerim! manmz diri tutan salih ameldir; kemale erdiren ise gzel ahlaktr. Rabbimiz, iman edip rzasna uygun ekilde iyi, doru ve gzel iler yapanlar yle mjdelemektedir: Erkek ya da kadn, kim mmin olarak salih amel ilerse, elbette ona ho bir hayat yaatacaz ve onlarn mkafatlarn yapmakta olduklarnn en gzeliyle vereceiz.4 Sevgili Peygamberimiz de Mminlerin iman bakmndan en olgun olanlar ahlak en gzel olanlardr. 5 buyurarak iman ile ahlak arasndaki ban vazgeilemez olduuna iaret etmitir.

Aziz Mminler!

man ve salih amel bizi ahirette Rahmnn rahmetine ulatracak en kymetli sermayemizdir. Nitekim Kuran- Kerimde yle buyrulmaktadr: Rabbimiz Allahtr deyip de istikamet zere yaayanlar, ite onlarn zerine melekler u mjdeyle inerler: Korkmayn, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin!6 mann salih amel ve gzel ahlakla hayatna yanstan her mmin Cenb- Hakkn bu mjdesinin muhatabdr. Yeter ki kul, can gnlden Rabbine ynelsin ve her durumda لُ َّو ۪كي ْ ُ َّونِ ْع َّم ال ه O. yeter bize Allahَّ * ْسبُنَّا ا ّٰلل ne gzel vekildir! 7 desin. Aziz Mminler! man bir btndr. man esaslarndan birini bile kabul etmemek inanszlk anlamna gelir. Bu ise byk bir felakettir. nk inanszlk kiiyi yaratl gayesinden uzaklatrarak anlamsz bir hayata srkler. Yce idealler uruna fedakrlk yapma duygusunu zedeler. Ei ve orta olmayan bir kudrete, o kudretin gnderdii rehbere, vadettii hakikate, sonsuz bir yaamn varlna inanmayan huzuru ve mutluluu yakalayamaz. Ahiret gnnde ise Allahn rahmet ve inayetinden mahrum olur.

Kardelerim!

manmzn kymetini bilelim. yle bir imana sahip olalm ki ruhumuzu yceltsin, kulluumuzu pekitirsin, ahlakmz gzelletirsin, hev ve hevesimizin esiri olmaktan bizi korusun. Bu gnmz olduu kadar geleceimizi de ina etsin. Dnyamz olduu kadar ahiretimizi de mamur etsin. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin u niyazyla bitiriyorum: Allahm! Bize iman sevdir, kalplerimizi imanla ssle! Bize kfr, itaatsizlii ve isyan sevdirme, kerih gster! Bizi doru yolda olanlardan eyle!8

1 Buhri, lim, 49. 2 Nes, man, 8. 3 Mslim, man, 62. 4 Nahl, 16/97. 5 Tirmiz, Rad, 11. 6 Fussilet, 41/30. 7 Al-i mran, 3/173. 8 bn Hanbel, III, 424.

Din Hizmetleri Genel Mdrl
 
Üst Alt