-3 rakamlı önemli nasihatler-

fahrettin tırınk

Site İmamı

Size emrettiğim üç şey:

1- Allah'a kulluk edip şirk koşmamak.

2- Allah'ın ipine sarılıp tefrikaya düşmemek.

3- Emirlere itaat etmek.

Üç şey için yemin ederim:

1- Sadaka vermekle mal azalmaz.

2- Zulme uğrayıp da sabredeni Allah aziz eder.

3- İsteme kapısını açana, fakirlik kapısı açılır.

Üç şey men edilmiştir:

1- Kur'an okurken konuşmak.

2- Yüksek sesle dua etmek.

3- Secdede dirsekleri yere yaymak.

Allah-ü teâlâ, üç taifeye hoşnutlukla nazar eder:

1- Namaz safındakilere.

2- Gece namaz kılanlara.

3- Fisebilillâh (Allah yolunda, yalnızca O'nun rızası için) savaşanlara.

Allah-ü teâlâ üç kimseyi sever:

1- [Sabırla ve sevabını umarak] ölünceye kadar fisebilillâh gaza edeni.

2- Eza eden komşusuna, onun elinden kurtuluncaya kadar sabredeni.

3- Seferde, gece, arkadaşları uyurken kalkıp namaz kılanı.

Üç kişi cennette yüksek dereceye erer:

1- Adil emir (yönetici).

2- Sıla-i rahim (akraba ziyareti) yapan.

3- Çoluk çocuğu çok olan fakat verdiğini başlarına kakmayan.

Üç şey, kişiye ayıp olarak yeter:

1- Kendi kusurunu görmeyip, başkalarındaki aynı kusuru görmek.

2- Kendi utanç verici hâlini görmeyip, başkalarının aynı durumundan utanç duymak.

3- Düşüp kalktığı kimselere sıkıntı vermek.

Cehenneme ilk girecek üç kişi:

1- Zalim emîr.

2- Allah'ın hakkını ödemeyen zengin.

3- Kibirli fakir.

Bereket üç şeydedir:

1- Cemaatte.

2- Sahur yemeğinde.

3- Tiritte.

Şifa üç şeydedir:

1- Balda.

2- Hacamatta.

3- Ateşle dağlamada. Fakat dağlamayı sevmem.

Namaz üç kısımdır:

1- Abdest.

2- Rükû.

3- Secde.

Bu üçüne dikkat edilirse, diğer kısımları da kabul edilir. Dikkat edilmezse, hepsi reddedilir.

Üç bakış ibadettir:

1- Ana babanın yüzüne bakmak.

2- Mushafa bakmak.

3- Denize bakmak.

Ulema, üç kısımdır:

1- İlmi ile halk da kendi de hayat bulur.

2- İlmi halkı kurtarır; kendini mahveder.

3- İlmi kendini kurtarır, fakat halka faydası olmaz.

Yalan üç yerde caizdir:

1- Savaşta.

2- İki mümini barıştırmak için.

Kimde üç şey varsa, imanın tadını alır:

1- Allah ve Resûlünü her şeyden çok sevmek.

2- Sevdiğini Allah rızası için sevmek.

3- Küfre düşmekten ateşe düşmek kadar korkmak.

Üç kişinin duası makbuldür:

1- Babanın evlâdına.

2- Oruçlunun.

3- Misafirin.

Üç şey helâk edicidir:

1- Cimrilik.

2- Nefsine uymak.

3- Kendini beğenmek.

Üç şey kurtarıcıdır:

1- Gizli ve açıkta Allah'tan korkmak.

2- Varlıkta, yoklukta itidal (orta yol) üzere olmak.

3- Öfkede ve cezada adalet.

Üç şeyi gizlemek iyilik hazinesidir:

1- Hastalığı.

2- Musibeti.

3- Sadakayı.

Kâfir de olsa şu üç şeyi ihmal etmemeli:

1- Ana babaya iyilik.

2- Ahde vefa.

3- Emanete riayet.

Üç şey çıkınca, inanmak faydasızdır:

1- Güneşin batıdan doğması.

2- Deccal.

3- Dabbet-ül-arz.

Şu üç şeyin, üçü veya biri bulunmayanın ibadetleri fayda vermez:

1- Günahlardan alıkoyan takva.

2- İyi geçinmeyi sağlıyan güzel ahlâk.

3- Sefihi karşılayan hilm.

Kimde şu üç şey varsa, dünya ve ahiret nimetlerine kavuşur:

1- Belâya sabır.

2- Kazaya rıza.

3- Bolluk ve rahatlıkta dua.

Üç şey bana farzdır:

1- Vitir.

2- İki rekât duha namazı.

3- Kurban kesmek.

Üç kişi felâkettedir:

1- Sende gördüğü hayrı gizleyen, kötülüğü yayan.

2- Yanında iken seni üzen, yanından ayrılınca hıyanet eden eş.

3- İyiliğini görmeyen, kötülüğünü ise affetmeyen idareci.

Üç kişinin hesabı kolay olur:

1- Vermeyene veren.

2- Zulmedeni affeden.

3- Gelmeyene giden.

Üç şey saadettir:
1- İyi komşu.

2- Geniş ev.

3- Uygun binek.

Üç şeyin sevgisi kalbe sıkıntı verir:

1- Yemeğin.

2- Uykunun.

3- Rahatın.

Allahü teâlâ buyurdu ki: Üç şeye devam eden, gerçek dostum; terkeden, gerçek düşmanımdır:

1- Namaz.

2- Oruç.

3- Cünüplükten gusül.

Üç şey bir kimsede bulunursa, o kimse, kırk evliyadan biridir:

1- Kazaya rıza.

2- Haram işlememeye sabretmek.

3- Allah'ın hakkından ötürü gazap etmek.

Üç kişiye ikram eden Allaha tazim etmiş olur:

1- Müslüman olarak yaşlanana.

2- Kur'an-ı kerimi hıfzedene.

3- Âlime.

Ölenin amel defteri kapanır. Ancak üç şey bundan müstesnadır:

1- Sadaka-i cariye.

2- Faydalı ilmî eser.

3- Kendisine dua eden salih evlât.

[Sadaka-i cariye; cami, çeşme yol gibi faydalı işlerdir.]

Üç şey cennet ehlinin vasfıdır:

1- İlim öğrenmek.

2- Ölülere merhamet.

3- Fukarayı sevmek.

Üç kişi, cimri değildir:

1- Zekâtı severek veren.

2- Misafir ağırlayan.

3- Darda kalana yardım eden.

Üç kişinin, imanı kâmildir:

1- Allah için yapacağı bir işte kınanmaktan korkmayan.

2- Riyadan kaçan.

3- Ahiret işini, dünya işine tercih eden.

Üç şey felâkete götürür:

1- Cimrilik.

2- Nefse uymak.

3- Ucuplu olmak

Üç şey kıyamet alâmetidir:

1- Mamur yerler yıkılır, harap yerler imar edilir.

2- Maruf [iyilik] münker [kötülük] sayılır; münker de maruf sayılır.

3- Emanete hıyanet edilir.

Üç kişi, Allahın himayesindedir:

1- Verilene şükreden.

2- İntikama gücü yeterken affeden.

3- Kızınca öfkesine hâkim olan.

Üç yolcu Allahın tekeffülündedir:

1- Mescide giden.

2- Gazaya çıkan.

3- Hac yolcusu.

Üç şey felâkettir:

1- Kibre düşme.

2- Allahın varlığından şüphe.

3- Allahın rahmetinden ümit kesme.

Üç kişi şeytandan korunur:

1- Allahı çok anan.

2- Seherde istiğfar eden.

3- Allahtan korkarak ağlıyan.

Üç kimse, kıyamette, Allahın himayesindedir:

1- Allahın hep kendisini gördüğünü bilen.

2- Zina teklifini reddeden.

3- Sevdiğini Allah için seven.

Üç kişi lânetliktir:

1- Fâsık.

2- Bid'at ehli.

3- Zalim emîr.

Üç kişiye melekler istiğfar eder:

1- Âlime.

2- İlim talebesine.

3- Cömerde.

Üç hâl gazabı gerektirir:

1- Tok iken yemek yemek.

2- Uykusu yokken yatmak.

3- Sebepsiz yere gülmek.

Üç kişinin huysuzluğu kınanmaz:

1- Hasta.

2- Oruçlu.

3- Âdil emîr.

Şu üç kişi Allahın himayesindedir:

1- Zayıfa acıyan.

2- Ana babaya şefkat eden.

3- Emri altındakilere iyilik eden.

Üç kişi sevgili kuldur:

1- Kadere razı olan.

2- Haramdan sakınan.

3- Allah için öfkelenen.

Üç şeyin zararı, yapana geri döner:

1- Zulüm.

2- Hile.

3- Sözünde durmama.

Şu üç kişi cennete girer:

1- Kul haklarını ödeyen.

2- Her namazdan sonra 11 İhlâs okuyan.

3- Katilini affederek ölen.

Üç kişiyi, kıyamette Allah korur:

1- Gerektiğinde soğukta ve zorlukta da abdest alan.

2- Karanlıkta da olsa camiye giden.

3- Yemek yediren.

Üç şey oruç tutmayı kolaylaştırır:

1- Yemekten önce su içmemek.

2- Sahura kalkmak.

3- Kaylûle.

Üç şey nifaktandır:

1- Müstehcen konuşmak.

2- Hayâsızlık.

3- Cimrilik.

Üç ikram geri çevrilmez:

1- Güzel koku.

2- Tatlı.

3- Süt [veya yer vermek].
 

Son mesajlar

Facebook

Üst