54-terâvîh namâzi

Hasret ruzgari

Aktif Üyemiz
Terâvîh namâzı erkek ve kadınlar için sünnetdir. Ramezân-ı şerîfin her gecesinde kılınır. Cemâ’at ile kılınması sünnet-i kifâyedir. Vakti yatsı namâzından sonra ve vitrden öncedir. Vitrden sonra da kılınabilir. Meselâ, Terâvîh namâzının bir kısmına yetişip, imâmla vitr namâzını kılan kimse, terâvîh namâzından, yetişip kılamadığı rek’atleri, vitrden sonra kılar.
Kılınmayan terâvîh namâzı kazâ edilmez. Kazâ edilirse, nâfile olur. Terâvîh olmaz.
Terâvîh namâzı yirmi rek’atdir.
Terâvîh Nasıl Kılınır?
Vitr namâzı, yalnız Ramezân ayında cemâ’at ile kılınır.

Terâvîh namâzını ikişer rek’at olmak üzere, on selâmla ve her dört rek’at sonunda bekleyip tesbîh yaparak kılmak müstehabdır. Kazâ borcu olan, boş zemânlarında, beş vaktin sünnetleri ve terâvîh yerine de kazâ kılıp, bir ân önce, kazâları bitirip, sonra bu namâzları kılmağa başlamalıdır.
Terâvîh namâzı câmi’de cemâ’at ile kılınınca, başkaları evde yalnız kılabilir, günâh olmaz. Fekat câmi’deki cemâ’at sevâbından mahrûm kalır. Evde, bir veyâ birkaç kişi ile cemâ’at ile kılarsa, yalnız kılmakdan yirmiyedi kat fazla sevâb kazanır. Her iftitâh tekbîrinde niyyet etmek dahâ iyidir. Yatsıyı cemâ’at ile kılmıyanlar, terâvîhi cemâ’at ile kılamaz. Yatsıyı cemâ’at ile kılmıyan bir kimse, farzı yalnız kılıp, sonra terâvîhi cemâ’at ile kılabilir.

 
Üst Alt