Ahlak ile ilgili yazılar bilgiler

Nur Hanım

Aktif Üyemiz
İslam Güzel  Ahlak'tır.
İslam Güzel Ahlak'tır.
Ahlak insanda olması gereken bir takım güzel huylardır.

Ahlak terbiye yoluyla, islam eğitimi ile kazanılır.

Güler yüzlü olmak, temiz olmak, merhametli olmak, tevazulu olmak, affetmek, susmak, doğru konuşmak, sabr etmek, güzel ahlaktan bazılarıdır. Ahlaki vazifelerimizin ilki Allah’a karşı olanı dır. Allah’ın ismini hürmetle anmak, onun sevgisini kalbe yerleştirmek, ona isteyerek ibadet etmek ahlaki vazifelerimizdendir. Sonra Peygamberimize karşı olan ahlak vazifemizdir 0 hürmete en layık olandır . Onun getirdiklerini kabul etmek, ona hürmet etmek, adı anıldığı vakit (Sallallahu aleyhi vesellem) demek, o ne söylemişse tereddütsüz kabul etmek ahlaki vazifelerimizdendir.

Sonra kitabımız olan Kur’anı Kerime karşı hürmet etmek, o okununca sessizce dinlemek, onda emr edileni yapıp nehy edilenden uzaklaşmak ahlaki vazifelerimizdendir. Bedenin ve ruhun terbiyesi, İslamda beden terbiyesinin yeri çok önemlidir. İnsanın dünya ve ahiret işlerini tam olarak yapabilmesi için önce sağlığına ve sıhhatine dikkat etmesi gerekir. Yemesine içmesine, uykusuna, dış görünümü ne, temizliğine, hastalanınca tedavisine dikkat etmek her insanın görevidir

RUH TERBİYESİ


Ruh Allah’tan gelmiştir ve yine Allah’a döne cektir İnsanı meleklerden daha üstün yapan hayvanlardan daha aşağı kılan, insanı iyi ya da kötü yapan hep ruhtur. Bunun için ruhun sağlığı ve terbiyesi çok önemlidir. Ruhun sağlığı kuvvetli imanla, ibadetle beslenmesiyle, kötü huylardan arınmasıyla, takva yolunda yürümesiyle gerçekleşir. Ruh hastalıkların en felaketi kötü huylar ve dünya sevgisidir. İnsanın kötü ahlaklardan korunması, dünya sevgisinden arınması, zikirle meşgul olması, ruhi hastalıkları def eder.

Aile Vazifeleri

Aile her insanın mensup olduğu ufak topluluktur. Aile’yi karı, koca, ana, baba, çocuklar ve akrabalar teşkil eder. Bütün güzelliklerin kaynağı ailedir. İnsan büyüklerini saymayı, küçüklerini sevmeyi, bütün insanlarla iyi geçinmeyi, Allah’ına ve peygamberine karşı olan vazifesini ailesinden öğrenir. O bakımdan ailede verilen terbiyenin tesiri çok büyüktür.

Çocukların ana babalarına karşı vazifeleri

Anasına, babasına sözü ile, malı ile iyilikte bulunmak, anaya, babaya öf bile dememek, onla ra karşı kaba ve sert söz kullanmamak, çağırdıkları vakit hemen gelmek, yanlarında yüksek sesle konuşmamak, çocukların ana babalarına karşı vazifeleridir.

Karı kocanın birbirlerine karşı görevleri

Her şeyden önce aralarında samimi bir sevgi ve saygı olmalıdır.

Evlenmiş olan bir erkek evine karşı olan vazi felerini bilmeli, yuvasının sağlamlaştırmak için çalışmalıdır. Erkek evin dış işlerini düşünmeli ve her türlü ihtiyaçları karşılamalıdır. Erkeğin karısına din konusunda bir eksiği var sa öğretmesidir. Koca, karısına karşı daima nazik ve yumuşak muamelede bulunmalıdır. Kadın, kocasına sevgi ve saygıyla bağlanmalı, ev idaresine ve çocukların terbiyesine dikkat etmelidir. Kadın kocasının kazandıklarını israf etmemelidir. Kocasına itaat eden müslüman kadının gide ceği yer cennettir. Kocasının istemediği kişileri eve almamalıdır. İzinsiz ve lüzumsuz şekilde evden dışarı çıkmamalıdır

Akraba hakları


Akrabalar ailemizini bir parçasıdır Onlara karşı yapılıcak görevlerimiz şunlardır. Onlara sevgi ve saygı göndermek, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, onları unutmamak, hallerini ve hatırlarını sormak vazifemizdir

Komşu Hakkı


Komşular akrabalardan sonra bize en yakın olan kişilerdir Dinimiz bize komşularımızla iyi geçinmeyi, gerek elimizle gerekse dilimizle onları
incitmemeyi emr etmiştir Komşusunu inci -tenler, onların dertleriyle ilgilenmeyenler, hasta olduklarında arayıp sormayanlar gerçek mümin sayılmazlarİslam Ahlakıyla ahlaklanmış bir müslümanın sıfatları.

1-Allah’ın birliğine, onun meleklerine, peygamberlerine ve onlara vermiş olduğu kitablara, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kaza ve kadere inanmak dil ile ikrar kalbi ile tasdik etmek

2-Hazreti Muhammed’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) gösterdiği şekilde namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, yetimlere ve fakirlere yardım etmek

3-Herhâlukârda Allah’a güvenmek, ve ondan asla ümidi kesmemek

4-Anaya babaya itaat etmek

5->Emanete hiyanetlik etmemek

6-Verdiği sözde durmak

7-Temiz olmak

8-Dinen yasak olan şeylerden kaçınmak

9-Yalan söylememek, yalan yere yemin etmemek

10-Kibrilenmemek, kimeye karşı büyüklenmemek

11-Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek

12-En büyük gayesi hakiki bir müslüman olmaya çalışmak ve insanlara güzel örnek
olmak
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
Mizana koyulan amellerin en hayırlısı güzel ahlâk tır
Elhamdülillah....
Ahlakı güzel olan insan,her yaşta güzeldir...veee güzel ahlak
Hayırlı bir yoldaş tır.akil iyi bir arkadastir, edep ise
Hayırlı bir mirastır derdi hocamız... Allah selamet versin...

Teşekkürler konu çok güzel...
 
Üst Alt