Akıl ve ruh terazisinde inşa edilir benlik!

MustafaCİLASUN

Özel Üye

[FONT=Georgia, serif]
34967_135499426485021_100000748942977_217085_7892036_n.jpg

[FONT=Georgia, serif]İnsan
[FONT=Georgia, serif]Akıl ve ruhun mesüliyetinde ki ittifaktır
[FONT=Georgia, serif]Kalbiyle yol aldığı müddetçe Rabbine muhatap afaktır
[FONT=Georgia, serif]Nefsin tezkiyesinden uzak durmayacak olan farktır, kullluk imtihanıdır


[FONT=Georgia, serif]Vakit
[FONT=Georgia, serif]Ruhuna biçilen ömrün hülasasıdır
[FONT=Georgia, serif]Her ne kadar ihmal etse de uyarılan bir figan-ı sanadır
[FONT=Georgia, serif]Ne zaman telaş içine düşse, hastalanıp nefesi kesilse boyun büken ardır


[FONT=Georgia, serif]Sevdası
[FONT=Georgia, serif]Bulunmayan can, nefsiyle kalandır
[FONT=Georgia, serif]Mavera için endişe taşımayan buhrandır ve sancıdır
[FONT=Georgia, serif]Aklı ve kalbi anlamda dünya cezbine kapılmış, zavallı bir maceradır


[FONT=Georgia, serif]Nar-ı aşk
[FONT=Georgia, serif]Ruhun ve aklın şehrettiği inkılaptır
[FONT=Georgia, serif]Arifin istikametinde ki vicdandır, dervişin zikrinde ki hardır
[FONT=Georgia, serif]İlimsiz fikretmek ne kadar makul olan bir buhrandır,idrak niye vardır


[FONT=Georgia, serif]Su, hayattır
[FONT=Georgia, serif]Aklın ve kalbin ram olduğu aşktır
[FONT=Georgia, serif]Rahmetin ve mağfiretin hissiyata açılan inşirah cenahıdır
[FONT=Georgia, serif]İnfak ve ihsan ancak ruh ve kalp adına sevdadır, nefsin kurutan ardır


[FONT=Georgia, serif]Kitab-ı aşk
[FONT=Georgia, serif]Yolun ve yalnızlığın vicdanıdır
[FONT=Georgia, serif]İnsanlık adına istikamet gösteren vuslattır, kalp için şarttır
[FONT=Georgia, serif]Fikretmeye naçar olan insan, nasıl hak ve hukuku onsuz yaşayacaktır


[FONT=Georgia, serif]Müddet-i nefes
[FONT=Georgia, serif]Ruhun fanilikte ki ahdidir
[FONT=Georgia, serif]Akıl ve iraden bakımından tanzim edilmiş lütfu inayettir
[FONT=Georgia, serif]Lahza içinde ki hidayet ve vuslatın şehredildiği hakikatin şahididir


[FONT=Georgia, serif]Aşk-ı ölüm
[FONT=Georgia, serif]Ruhu felaha erdiren emirdir
[FONT=Georgia, serif]Mizan fırsatı bahşeden zarafettir, hülasa adına edeptir
[FONT=Georgia, serif]Hissetmeye müdrik olmayan bir insan, beşerlikte ısrar eden zadedir


[FONT=Georgia, serif]Rızk ve açlık
[FONT=Georgia, serif]Kulluğun şiarında ki nazardır
[FONT=Georgia, serif]Akıl ve ameğin nispetinde bahtına açılan kapıdır
[FONT=Georgia, serif]Bela musübet adına adanmayacak fırsattır, nefsin cazbettiği ardır


[FONT=Georgia, serif]Hesap ve mühlet
[FONT=Georgia, serif]Rahman ve rahim olan Rabbin halindendir
[FONT=Georgia, serif]Dilediğine kadar, niyetin samimiyeti ne kadarsa aşka açıktır
[FONT=Georgia, serif]Mağfiret sahibi zülmemeyi sevmeyen sevda farkıyla ancak kul aramaktadır
[FONT=Georgia, serif]Mustafa CİLASUN
 
Üst Alt