Allah (Cc) Bizleri Ne Ile İmtihan Eder?

harekat

Özel Üye
Allah (Cc) Bizleri Ne Ile İmtihan Eder?
Allah (Cc) Bizleri Ne Ile İmtihan Eder?
Bismillah……

Allah (cc) Bizleri Ne ile İmtihan Eder?

Kötülükler (Seyyiat) ve İyiliklerle (Hasenat) İmtihan Eder

Biz onları yeryüzünde iyiler ve asağılıklar olarak bölük bölük ayırdık; iyiliğe dönerler diye onları güzellikler ve kötülüklerle

Rabbin denemek için bir insana iyilik edip, nimet verdiği zaman, o: «Rabbim beni serefli kıldı» der.89/Fecr-15

İnsanların Geçmiste İşledikleri Amellerle İmtihan Eder
İşte orada herkes dünyada yapmıs olduğuyla imtihan verir ve gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülür. Uydurdukları putlar da ortadan kaybolmustur.10/Yunus-30

Cihad Eden ve Sabredenleri Ortaya Çıkarmak İçin Đmtihan Eder
Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz.47/Muhammed-31

Hayır ve Şer İle İmtihan Eder
Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, serle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.21/Enbiya-35

Korku,Açlık,Ürünlerden Eksiltme ve Ölüm İle İmtihan Eder
Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri
müjdele.2/Bakara-155

İnsanların Yaptığı Hilelerle İmtihan Eder
Onlara, deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sor. Cumartesi yasaklarına tecavüz ediyorlardı. Cumartesileri balıklar
sürüyle geliyor, baska günler gelmiyorlardı. Biz onları, yoldan çıkmaları sebebiyle böylece deniyorduk.7/Araf-163

Amelleri Ortaya Koymak İçin İmtihan Eder
Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her seyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık.18/Kehf-7

O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Ars'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı
günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resûlüm!): «Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz» desen, kâfir olanlar
derhal «Bu, açık bir büyüden baska bir sey değildir» derler.11/Hud-7

Hanginizin daha iyi is islediğini belirtmek için, ölümü ve dirimi (hayatı) yaratan O'dur. O, güçlüdür,bağıslayandır.67/Mülk-2

İnsanları Birbirleriyle İmtihan Eder
Savasta inkar edenlerle karsılastığınızda boyunlarını vurun; sonunda onlara üstün geldiğinizde onları esir alın; savas
sona erince onları ya karsılıksız, ya da fidye ile salıverin; Allah dilemis olsaydı, onlardan baska türlü öç alabilirdi,
bunun böyle olması, kiminizi kiminizle denemek içindir. Allah, kendi yolunda öldürülenlerin islerini bosa çıkarmaz. 47/Muhammed-4

İnsanların İçin Ortaya Konulan Hükümlerle-Şeriatla İmtihan Eder
Kuran'ı, önce gelen Kitap'ı tasdik ederek ve ona sahid olarak gerçekle sana indirdik. Allah'ın indirdiği ile aralarında
hükmet; gerçek olan sana gelmis bulunduğuna göre, onların heveslerine uyma! Her biriniz için bir yol ve bir yöntem
kıldık; eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı, fakat bu, verdikleriyle sizi denemesi içindir; o halde iyiliklere
kosusun, hepinizin dönüsü Allah'adır. O, ayrılığa düstüğünüz seyleri size bildirir. 5/Maide-48

Verdiği Nimetlerle İmtihan Eder
Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle
üstün kılan O'dur. Süphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağıslayan merhamet edendir.6/Enam-165

Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise «Rabbim beni önemsemedi» der.89/Fecr-16

Yasaklarla İmtihan Eder
Ey müminler, Allah' kendisini görmeksizin O'ndan kimlerin korktuğunu belirlemek için sizleri, ihramlı iken ellerinizin
ve mızraklarınızın erisebileceği av hayvanları aracılığı ile dener. Kim bu denemeden sonra yasakları çiğnerse, kendisini
acıklı bir azap beklemektedir. 5/Maide-94

İnsanların Sükür mü Yoksa Nankörlük mü Edeceğini Ortaya Koymak İçin İmtihan Eder
Kitabın bilgisine sahip olan biri: «Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm» dedi. Süleyman, tahtı yanına
yerlesivermis görünce: «Bu, sükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin
lütfundandır. Sükreden ancak kendisi için sükretmis olur; fakat nankörlük eden bilsin ki Rabbim müstağnidir, kerem
sahibidir» dedi.27/Neml-40

Mallar ve Canlar İle İmtihan Eder
And olsun ki mallarınız ve canlarınızla sınanacaksınız; hiç süphesiz, sizden önce Kitap verilenlerden ve Allah'a es
kosanlardan çok üzücü sözler isiteceksiniz. Sabreder ve Allah'a karsı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bu üzerinde sebat
edilecek islerdendir.3/Ali Đmran-186

Savasta İmtihan Eder
(Savasta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı (onu). Ve
bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek için (yaptı). Süphesiz Allah isitendir, bilendir.8/Enfal-17
Kederden sonra, bir takımınızı kendinden geçirecek sekilde size huzur ve emniyet indirdi; oysa bir takımınız da kendi
derdlerine düsmüslerdi. Haksız yere Allah hakkında, cahiliye devrinde olduğu gibi inanıyorlar. «Bu iste bizim bir
fikrimiz var mı?» diyorlardı; De ki: «Buyruğun hepsi Allah'ındır». Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. «Bu iste
bizim fikrimiz alınsaydı, burada öldürülmezdik» diyorlar. De ki: Evlerinizde olsaydınız, haklarında ölüm yazılı olan
kimseler, yine de devrilecekleri yere varırlardı. Bu, Allah'ın içinizde olanı denemesi, kalblerinizde olanı arıtması
içindir. Allah gönüllerde olanı bilir. 3/Ali Đmran-154

Bir Takım Kelimelerle İmtihan Eder
Bir zamanlar Rabbi Đbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıs, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder
yapacağım, demisti. «Soyumdan da (önderler yap, yâ Rabbi!) » dedi. Allah: Ahdim zalimlere ermez (onlar için söz
vermem) buyurdu. 2/Bakara-124

Yapılan Yeminlerle İmtihan Eder
Bir toplum diğer bir toplumdan (sayıca ve malca) daha çok olduğu için yeminlerinizi, aranızda bir fesat aracı edinerek
ipliğini sağlamca büktükten sonra, çözüp bozan (kadın) gibi olmayın. Allah, bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında
ihtilafa düsmekte olduğunuz seyi kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır.16/Nahl-92

İnsanı Duydukları ve İşittikleri İle İmtihan Eder
Gerçek su ki, biz insanı katısık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini
isitir ve görür kıldık.76/Đnsan-2

Kimin Ahireti Kimin de Dünyayı İstediğini Ortaya Koymak İçin İmtihan Eder
And olsun ki, Allah, size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri kırıp biçiyordunuz, ama Allah size arzuladığınız
zaferi gösterdikten sonra gevseyip bu hususta çekistiniz ve isyan ettiniz; sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyordu;
derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uğrattı. And olsun ki O, sizi bağısladı. Allah'ın inananlara nimeti
boldur. 3/Ali Đmran-152

Zorluklardan İşkencelerden Kurtarmakla İmtihan Eder
Size iskence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıstık; bu Rabbinizin
büyük bir imtihanı idi. 2/Bakara-49

Sizi kötü azaba sokan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun ailesinden kurtarmıstık. Bunda, size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.7/Araf-141

Ayetlerle-Mücizelerle İmtihan Eder
And olsun ki, onların durumunu bilerek dünyaların üzerinde seçkin kıldık. Onlara, her birinde açıkça bir imtihan bulunan, mucizeler verdik.44/Duhan-32-33

Kalblerdeki Takva İle İmtihan Eder
Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, süphesiz Allah'ın kalplerini takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara
mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.49/Hucurat-3
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt