Allah im ey hamdin yüce rabbi!

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz


layık olan hamd ile hamd eyliyorum.
Benim ibadet edişlerim ancak Senin
içindir. Senin katındır varacağım yer,
Her türlü mükafatımı ancak senden isterim ben.
Ey yüce Allah’ım! gönül kuşkularından,
perişan düşüncelerden,kabir acılarından
ve azabından Sana sığınırım.
Ey Rabbim, geceyle gündüzün her türlü
fitnesinden, esen yellerin getireceği
fenalıklardan, zamanın arta arta gelen fenalıklarından ben Sana sığınırım.
Ey Rabbim!Ben Senin kızgınlığındanda sana sığınırım.Ey Rabbim’ beni doğru yoluna ulaştır. Geçmiş günahlarımı gelecek suçlarımı bağışla.Ey rica edileceklerin, yakarılacakların en yücesi,
en hayırlısı en keremlisi! Bütün yaratıklarına
verdiğin iyilikleri ver bana ey kullarına acıyanların en acıyanı!
Ey Allah’ım! yer ve gökleri yaratan Sensin. Sen mertebeleri yücelten, bereketleri artıransın çeşitli
dillerin kelimeleri Sana niyaz eder. Her yaratık
Senden hacet diler.Ey yüce rabbim! Benimde hacetim, cesedimin çürüyüp yok olduğu yakınlarımın
beni unuttuğu demde beni unutmaman ,beni bırarkmamandır,ey Rabbim.
Allah’ım sözlerimi duyan Sen’sin.
Beni gören Sensin.Gizli olsun açık olsun
Sen benim her halimi bilirsin.Benim hiçbirşeyim
Sana gizli değildir.Ben Sen’den medet, inayet
dileyen,umutsuz,yoksul bir kulunum
Suçlarını işlediği günahları dosdoğru söyleyen,
içi korkulu, gönlü kırık,şefkate aç merhamete muhtaç bir kulumda! Sen’den yoksullar ve ve zillette kalanlar gibi yalvarıyorum.
Sana boyun eğenler gibi, baş eğiyorum.
İki gözü iki çeşme gibi yaş akıtanlara benziyorum.
Onlar gibi Sana dua ediyor, en hakir
kulun gibi Sana yalvarıyorum ey Rabbim!
Ey Alah’ım bu yakarışlarımı kabul et.
Bedenimi mededinden yoksun etme. Bana
rahmet eyle, acı Ey dilenenlerin en hayırlısı, ey bahşedilenlerin en cömerdi. Sana karşı kim
övünebilir? İşte ben kulun, kendimi en hakir görüyor
ve Sana ne eksiğim varsa dosdoğru söylüyorum.
Kendimi yüce katına kınıyorum.
Ey Rabbim! İşlediğim günahlar,bak dilime de tutukluk verdi.Senin bağışlaman için yalnız bir umudum var
Huzuruna çıkacağım, ne beğeneceğin amelim,
nede şaefaatçim var…
Ey Rabbim! Günahlarım o kadar çok ki Senin
yüce katına yönelecek yüzümde kalmadığınıda
biliyorum.Ancak kerem edenlerin en kerimi
Sensin. Rahmetine kavuşacak bir mertebem yoksa bile Sen’in hereşeye erişen rahmetin elbet banada ulaşır.
Ey Rabbim! İşlediğim günahlar her ne kadar büyükse
de Sen’ in bağışlamanın yanında zerrelerden küçüktür.
Sen onları yarlığa, Ey rabbim.
Allah’ım! Sen yücelerden yücesin,ben elinden
hiçbirşey gelmeyen kulunum.Ben çok defa günah işlesem,
Senin fazlından, cömertliğinden,iman ederek
bekliyorum ki, affeyleyesin.
Ey Allah’ım Sen yalnız Sen’in her buyruğunu
yapanlara merhamet gösterirsen ya asilerin
sığınağı neresi olacaktır?
Ey Allah’ım!Ben bilerek kulluğundan uzaklaşmış
bir şuçluyum. Bile bile asi oldum.Seni noksan
sıfatlardan noksan görürüm.Senin bağışlaman,
keremin yücedir.Ben her zaman Sana muhtacım.
Sen herşeyden müstağnisin. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!Ey umut bağlanılanların en yücesi,
İslamlığımız hürmetin, Muhammed (sallallahu aleyhi
ve sellem ) hürmetine,Sana el uzattım.Günahlarımı
gufranın insin. Beni ahiretine ulaştır. Umudumu,
dualarımı gerçekleştir.
Ey Allah’ım! Sana, bize bildirmiş olduğun dua ile yalvarıyorum. Peygamberin Muhammede Mustafa
(S.A. ve S.) aracılığı ile bana öğrettiğin dualardaki
isteklerimi benden esirgeme, beni onlardan mağrum bırakma.
Ey bütün canlıların sığınağı!
Ey bütün iman edenlerin koruyucusu!
Ey iyilik edenleri rahmetiyle kurtaran!
Ey kötülük edenleri kusurları ile helak eden!
Ey yüce Allah!Yüce katına rızan ile çıktık.
Sana sığındık.Umularımız Sendedir.
Biz yalnız Sen’in ihsanını dileriz. Yalnız
rahmetini umarız.Yalnız Senin vereceğin
azabtan korkarız. Günahlarımız ne kadar çok veya az olursa olsun,yalnız Sana sığınırız.Şimdide Sana
sığındık Sen’in kutsal evine yöneldik.
Onun yönelicisi olduk.
Ey yüce Allah’ım Sen her konuğa konma yeri
hazırladın. Biz sana konuk olarak gelmekteyiz.
Bizi cennet durağında ağırla.
Ey isteyecilerin ne istediğini bilen!
Ey sessizlerin yüreğinden geçenlere agah olan!
Ey kendisinden başka yalvarılacak bir ortağı olmayan!
Ey yalnız Kendisinden korku duyulan Rabbimiz.
Sen dileklerimiz kabul eyle.
Bizi gufran denizine sal.
Ey yüce Allah’ım!
Amacımız Senin rızanı kazanmaktır.
Bu umuttan bizi uzak tutma.
Ey Rabbim! Nefislerimizin razı olacağı mertebeden
daha çok bize nimetler verdin.Bu verdiğin sayısız,
sınırsız nimetler karşılığında kulların şükürden acze
düştüklerini itiraf ettiler. Bütün yüzler yüceliğin
karşısında yere eğildi.
Ey Allah’ım! Aciz kullarının bilgisizlikleriyle hata
ettikleri zaman onlara tatlı davranırsın zaman
bahşedersin.İbadetlerini iyiliklerini müstecap kılarsın.
Bol mükafat edersin.Asilik ettikleri zamanda
günahlarını bağışlarsın.Dua ettiğimiz vakit dualarımızı
kabul eder, çektiklerimizi dinler,Sana bütün varlığımızla
yönelince erişilmez yüceliğine yakışır.Bir şekilde
kullarını kendine yakın kılarsın.Gaflet edende Sen’den
uzaklaşırsak Bizi kandi katına çağırırsın.
Ey bizim yüce İlahımız! ”Kafir olanlara deki
Kuran_ı Azimüssanında Peygamberleri sona erdiren
Hazreti Muhammed (S.A.S)’e;
<< Ey Habibim, Kafir olanlara deki; Eğer
kafirliklerinden vazgeçerlerse, o geçmişteki günahları
bağışlanır>>diye duyurdun.
O kafirlerin ,inkarlarından sonra Kelimey-i Şahadet getirmek Seni razı etti.
Oysa biz Seni huşu içinde tevhid eder.İhlas
ile Resulun Muhammed (S.A.S)’in Peygamberliğine
şahadet ederiz.Ey Allah’ım Sen bu tanıklık hürmetine
biz müslüman kullarının geçmiş günahlarını mağfiret kıl. Bu yolda payımızıda yeni islam olanlarından
nasiplerinden eksik buyurma.
Ey Allah’ım bizi cehennem ateşlerinden azat kıl. Sen yoksullara sadaka vererek yardımda bulunmamızı
emrettin.Ey Rabbim! Sen vermeye ihsan buyurmaya bizden daha layıksın.Sen fazlından kereminden bize
hediyeler ver.
Ey Allah’ım! Bizi cehennem ateşlerinden azat kıl.
Bize rahmet et. Bize acı.Sen bizim Mevlamızsın.
Bize dünyada olsun ahirette olsun iyilik ver.
Cehennem azabından bizleri koru.
Ya Rab! Ey yapmakta olduğu bir işten başka bir iş kendisini alıkoymayan!
Ey duyduğu yakarıyı, Diğer bir yakarıdan kendini
meşgul etmeyen!
Ey iyiliklerde şaşırmayan!
Ey her dilibilen anlayan!
Ey bütün istediklerini yerine getirmekten aciz
olmayan yüce Allah’ım
Bağışlamanın ılıklığını ve Sana niyaz etmenin
tatlılığını tattır bize.
AMİİİİN
AMİİİİN
AMİİİİİİNN!!!
[Alıntı]
 

MURATS44

Özel Üye
Ey Allah’ım Sen yalnız Sen’in her buyruğunu
yapanlara merhamet gösterirsen ya asilerin
sığınağı neresi olacaktır?
Sen herşeyden müstağnisin. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!Ey umut bağlanılanların en yücesi,
İslamlığımız hürmetin, Muhammed (sallallahu aleyhi
ve sellem ) hürmetine,Sana el uzattım.Günahlarımı
gufranın insin. Beni ahiretine ulaştır. Umudumu,
dualarımı gerçekleştir.
Ey Allah’ım! Sana, bize bildirmiş olduğun dua ile yalvarıyorum. Peygamberin Muhammede Mustafa
(S.A. ve S.) aracılığı ile bana öğrettiğin dualardaki
isteklerimi benden esirgeme, beni onlardan mağrum bırakma.

Her satırına Amin...Amin...Amin...Amin...
ALLAH RAZI OLSUN.
 
Üst Alt