Allah’in kullari üzerinde, kullarinda Allah üzerindeki hakki nedir?

Nur Hanım

Aktif Üyemiz
Konum
İSTANBUL
#1
Allah’in kullari üzerinde,<br />
kullarinda Allah üzerindeki hakki nedir?
Allah’in kullari üzerinde,
kullarinda Allah üzerindeki hakki nedir?
ALLAH’IN KULLARI ÜZERİNDE, KULLARINDA ALLAH ÜZERİNDEKİ HAKKI NEDİR?

Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu..

Gününüz hayr olsun kardeşlerim, Rabbim niyetlerinizi halis, amellerinizi sahih kılsın. Amiin.

Kardeşlerim, bildiğiniz gibi dünya hayatında hepimizin huzur, güven ve adalet içinde yaşayabilmesi için belirlenmiş haklar ve kurallar vardır. Bu kurallar günümüzde ülkeden ülkeye, toplumdan topluma değişkenlik göstermektedir.

Tüm kainatın yaratıcısı olan Allah subhanehu ve teala’da kulları için belli haklar ve kurallar belirlemiş ve İslam dini vasıtası ile bunları bize açıklamıştır. İslam terminolojisinde bu bölümün adına “İslam hukuku“ denmektedir.

Hukuk kelimesi Arapça “hak” kökünden gelir ve bu kelimenin çoğuludur. Yani haklar anlamına gelir. İslam hukukunda tüm canlıların yaşamını huzur, güven, adalet icinde yaşayıp, bir düzen ve intizam içinde devam ettirebilmesi icin bu haklar Allah subhanehu ve teala tarafından en adil bir şekilde belirlenmiş, her hak sahibinin sınırları en mükemmel şekilde çizilmiştir.

ALLAH SUBHANEHU VE TEALA’NIN KULLARI ÜZERİNDEKİ HAKKI NEDİR?

Değerli kardeşlerim, Allah subhanehu ve tealanın belirlemiş olduğu hakların içerisinde tüm canlıların yaratıcısı, rızık vericisi, kollayıp gözeticisi olmasi sebebiyle en önemli hak kendisine aittir. Biz öncelikli olarak bizi yaratanın, hayat verenin, her an görüp gözetenin üzerimizdeki hakkını yerine getirmeli, sonra yine O’nun belirlemiş olduğu sıraya göre diger hak sahiplerinin haklarını sırasıyla iade etmeliyiz.

Kardeşlerim, Allah subhanehu ve teala’nın kulları üzerindeki en büyük hakkı kendisine asla şirk koşmamamızdır. Bunu bize sahih bir şekilde ulaşan şu hadisden öğrenmekteyiz:

Muaz bin Cebel radiyallahu anh diyor ki:

“Rasulullah’ın sallahu aleyhi vesellem bindiği merkebin terkisinde bulunuyordum. Bana dedi ki:

‘Ey Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki ve kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir, biliyor musun?‘ Dedim ki: ‘Allah ve Rasulü daha iyi bilir.‘

Buyurdular ki:

‘Allah’ın kulları üzerindeki hakkı: Yalnız O’na ibadet etmeleri ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarına azap etmemesidir.‘

Dedim ki:

‘Ey Allah’ın Rasulü! Bunu herkese müjdeleyeyim mi?‘ Buyurdu ki:

‘Hayır, müjdeleme! Sonra buna güvenirler (salih amelleri terkederler).‘“ (Buhari ve Müslim)

Evet, hadisten öğrendiğimize göre “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı” cümlesinden anlaşılan Rabbimizin bizim icin yaptıkları ve verdiklerinin sonucu olarak bizden beklediği kulluk görevidir. Bu görevimiz ise kardeşlerim, yalnız O’na ibadet etmemiz ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamamızdır. Yani, ibadetlerimizde Allah subahnehu ve teala’yı tek olarak tanımamız ve ibadetlerimizi sadece onun icin yapmamızdır.

Yine Allah’ın kulları üzerindeki hakkını acıklayan başka bir hadiste şöyle buyrulmaktadır:

İbni Mes’ud diyor ki:

“Ey Allah’ın Rasulü! Allah (celle celaluhu) katında en büyük günah hangisidir?” diye sordum.

Şöyle buyurdu: “Seni yarattığı halde Allah (celle celaluhu)’ya ortak koşmandır.”

“Sonra hangisidir?” dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Seninle birlikte yer korkusuyla kendi çocuğunu öldürmendir.”buyurdu.

“Sonra hangisidir?” dedim.”Komşunun hanımıyla zina yapmandır.”buyurdu. Daha sonra da şöyle buyurdu:

AYET-i
KERiME
“Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Bunları yapan günahının cezasını görür. Kıyamet Gününde de azabı kat kat artırılır ve orada alçalmış olarak sürekli kalır. Ancak tevbe eden, salih ameller işleyenler başka… Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.” (el-Furkan 25/68-70)
(Buhari, Diyat: 1; Müslim, İman: 37)

Görüldüğü gibi bu hadiste de bizi yarattığı halde ona ortak koşmak, O’nun hukukuna riayet etmemek en büyük günah olarak sayılmıştır.

Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurmaktadır:

AYET-i
KERiME
“Allah’a ibadet edin, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendisini beğenip övünenleri elbette sevmez.” (Nisa Suresi, 36. Ayet)

İbni Kesir rahimehullah bu ayetin açıklamasında şöyle demektedir: “Allah celle celaluhu bu ayette kullarına, ortaksız olarak ve sadece kendisine ibadette bulunmalarını emretmiştir. Çünkü yaratan, rızık veren, bütün yarattıklarına her bakımdan üstün olan sadece O’dur.

Dolayısıyla kulların görevi de tevhide sarılıp, Allah celle celaluhu’nun yaratıklarından hiçbirini O’na ortak koşmamaktır.”

Bu ayet kulların yaratılış gayesini açıklamaktadır. Bu da yalnız Allah celle celaluhu’ya kullukta bulunmaktır. Dikkat edilirse Allah subhanehu ve teala burada, farz kıldığı ibadetleri yasakladığı şirkle beraber zikretmiştir. Bu ayet bize ibadetin sahih olabilmesi ve Allah katında kabul edilmesi için kesinlikle şirkten arınmış olması gerektiğini göstermektedir. Çünkü bu olmadan ibadet sahih olamaz, bu asıldır.

Evet kardeşlerim, Ibni kesir rahimehullah’ında açıkladığı gibi tüm amellerimizin sahih olabilmesi ve bize artı kazandırabılmesi icin şirkden arınmış olması gerekir. Buda ancak tevhidi gercekleştirmekle mümkün olur.

TEVHİD BÜTÜN GÜNAHLARIN AFFINA, ŞİRK İSE BÜTÜN AMELLERİN İPTALİNE SEBEBTİR

Değerli kardeşlerim şu gerçeği iyi bilmemiz gerekir ki, “İbadet“ bizzat tevhidin kendisidir. çünkü tüm ibadetlerimize değer kazandıran şey tevhid, tüm amellerimizi geçersiz kılan, iptaline sebeb olan şey ise şirkdir.

Kişi Allah’ın üzerindeki en önemli hakkı olan tevhidi yerine getirdiği takdirde ne kadar çok günah veya hata içinde olsada Allah o kişiyi affedecek, şirkden sakındığı için tüm günahlarını silecektir. Bunu bizzat bize kendisi haber vermektedir:

AYET-i
KERiME
“Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz, bunun dışındaki şeyi dilediği kimse için bağışlar „ (Nisa: 4/48
)
Rabbimizin tevhid ehli olan kişilerin tüm hatalarını sileceğine dair gelen haberlerin birinde Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin sözlerini aktararak şöyle buyurmaktadır:
“Allah Teala buyuruyor ki: “Kim bana bir karış yaklaşırsa ona bir zira (el ile dirsek arası) yaklaşırım, kim bana bir zira yaklaşırsa, ona bir kulaç yaklaşırım, kim bana yürüyerek gelirse, ona koşarak gelirim, kim bana birşeyi şirk koşmadan yeryüzü dolusu hata ile kavuşsa, onu bir o kadar mağfiret ile karşılarım.” (Müslim)

Kardeşlerim, tevhid mağfiret sebeblerinin en büyüğüdür. Kim tevhidi tam manası ile gerçekleştirirse, en büyük magfiret imkanına sahip olmuş demektir. Kim de tevhidi gereğince yerine getirmemişse en büyük mağfiret imkanını kaybetmiş demektir. çünkü Allah subahnehu ve teala bağışlanmayı şarta baglamış ve bu şartı şirk koşmazsa diye kayıtlamıştır.

Kardeşlerim, konumuzun başlığında tevhid tüm günahlarımızın affedilmesine sebeb olduğu gibi, şirkte tüm amellerimizin geçersiz kılınmasına, iptal edilmesine sebeptir demiştik.
Rabbimiz Allah Resulune ve ondan önce gelen tüm Resullere hitaben kendisine şirk koştukları takdirde bütün amellerinin boşa gideceğini haber vermektedir. Allah’ın Resul olarak sectiği kişiler hic kendisine şirk koşar mı?

Rabbimiz onların üzerinden bize “Hangi makamda, mevkide, konumda olursanız olun bunun katımda hiçbir önemi yoktur.“ mesajını göndermektedir. “şirk koştuğunuz takdirde peygamber bile olsanız tüm amellerinizi geçersiz kılar ve bunun neticesinde sizi cehenneme atarım“ diye uyarıda bulunmaktadır.

Konumuz olan ayet şöyledir:

AYET-i
KERiME
“And olsun ki sana da senden önceki rasullere de şu vahyolunmuştur. ‘And olsun, eğer Allah’a ortak koşarsan kesinlikle amellerin boşa gider ve kaybedenlerden olursun.’ Hayır, yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” (Zumer Suresi, 63-66. Ayetler)

Tüm bu açıklamalardan sonra kardeşlerim, Rabbimizin bizim üzerimizdeki en önemli hakkının onu tüm ibadetlerimizde tek bilmemiz, bir sivrisineğin kanadını dahi yaratmaktan aciz olan varlıkları asla O’na denk tutup ortak koşmamamız olduğunu öğrendik.

Rabbine karşı bu görevini yerine getiren kullarınada Allah subhanehu ve teala’nın asla azap etmeyeceğini vadettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Her ne kadar hata ve yanlışları olsada tevhid ehli olmalarından dolayı Rabbimiz hepsini affedecektir.

Tevhid tüm günahlarımızı affettirecek, şirkte tüm salih amellerimizi iptal ettirecek derecede önemli hususlardır. Bu nedenle bizler bu konuları sürekli gündemde tutmalı ve şirk iceren söz ve eylemlere karşı devamlı uyanık olmalıyız.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Facebook

Üst Alt