Allah'tan başkasına inananların yeri: cehennem

MURATS44

Özel Üye
ALLAH'TAN BAŞKA İLAHLAR EDİNENLERİN SONSUZ YURDU: CEHENNEM

Yüce Allah’ın rızası ve hoşnutluğundan uzak bir hayat yaşayan insanlar, dünyada sıkıntılı ve zorlu bir yaşam geçirdikleri gibi ahirette de sonsuza kadar sürecek şiddetli bir azabın içinde olacaklardır. Bir ayette bu gerçek şöyle haber verilir:

“Allah'ın rızasına uyan kişi, Allah'tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o.” (Al-i İmran Suresi, 162)

Yaşamını Allah’ın hoşnutluğu üzerine kurmayan bu insanlar, kendi istekleriyle dünyada huzur ve mutluluktan uzak bir hayatı; ahirette de cehennem gibi kızgın ateşin, tarifsiz bir manevi azabın olduğu barınma yerinde yaşamayı göze alıyorlar demektir. Tevbe Suresi’nde bu gerçeğin haber verildiği bir ayette şöyle buyrulur:

“Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi?...” (Tevbe Suresi, 109)

Allah'ın rızasına uyan kişi, Allah'tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o. (Al-i İmran Suresi, 162)

Aşağılatıcı ve ebedi bir azap yeridir. (Tevbe Suresi, 63, 68; Maide Suresi, 80; Enam Suresi, 128; Hud Suresi, 107; Nahl Suresi, 29; Enbiya Suresi, 99; Nisa Suresi, 14, 151)

Ateşi çok şiddetli ve kavurucudur. (Mearic Suresi, 15-16; Al-i İmran Suresi, 181; Ahzab Suresi, 64; Hac Suresi, 72; Nur Suresi, 57; Furkan Suresi, 11)

Korkunç bir uğultusu vardır. (Furkan Suresi, 12; Mülk Suresi, 7-8)

Allah'ın yarattığı en kötü barınma yeridir. (Al-i İmran Suresi, 162; Nisa Suresi, 115)

Azap aralıksızdır ve asla hafifletilmez. (Mü'min Suresi, 46-47; Maide Suresi, 37; Yunus Suresi, 52; Beyyine Suresi, 6; Hac Suresi, 22; Al-i İmran Suresi, 88; Fatır Suresi, 36)

Ölerek kurtulma imkanı da yoktur. (İbrahim Suresi, 17)

Yardım edebilecek hiçbir kimse yoktur. (Al-i İmran Suresi, 91)

Kaçış ve kurtuluş yolu yoktur. (Maide Suresi, 37; Kehf Suresi, 53; Beled Suresi, 19-20)

Başındaki bekçiler meleklerdendir. (Mü'min Suresi, 49-50; Zuhruf Suresi, 77; Müddessir Suresi, 26-31)

Yakıtı insanlar ve taşlardır. (Bakara Suresi, 24; Tahrim Suresi, 6; Al-i İmran Suresi, 10; Enbiya Suresi, 98; Hud Suresi, 119; Secde Suresi, 13)

Ateşle dağlanma vardır. (Tevbe Suresi, 35)Kemikleri çatırdatan inlemeler duyulur. (Enbiya Suresi, 100)

Suçlular bukağılara vurulmuşlardır. (İbrahim Suresi, 49)Kaynar su ve irinli su içirilir. (Nebe Suresi, 24-25; Gaşiye Suresi, 5; Vakıa Suresi, 54-55; Yunus Suresi, 4; Sad Suresi, 57; İbrahim Suresi, 16-17)

Yiyeceği zakkum ve darı dikenidir. (Duhan Suresi, 43-46; Saffat Suresi, 62-66; Vakıa Suresi, 52-53; Müzzemmil Suresi, 13; Gaşiye Suresi, 6-7)

Cehennemdekiler katranla giydirilmişlerdir. (İbrahim Suresi, 50)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt