Araştırmacı-Tarihçi Cezmi Yurtsever: “Kardeş Katlini Emreden Kanun Defteri Sahte”

MURATS44

Özel Üye
tarih25c325a7iyurtseverfatihsultenmehmet2527ind25c325bczmece2528sahte2529kanundefterinig25c325b6steriyor.jpg
Fatih Sultan Mehmet’in “kardeşinin katledilmesi” emrini verdiğinin yazılı olduğu bir çeşit Osmanlı’nın devlet anayasası sayılan Kanunname-i Ali Osman belgesi üzerinde araş tırmalar yaptığını belirtti. Yurtsever, “Tarih kitaplarında Fatih’in kardeş katli maddesinin yer almasına kaynak gösterilen kanun defteri, 1614 yılında devlet katipler başı Bosnalı Hüseyin Bedayi Efendi tarafından Osmanlı Devlet Arşivi’nde bulunan asıl örnekten kopyalanmış. Adı geçen Kanunname-i Ali Osman defterinin kopyalanan örneğinin o dönem Osmanlı’nın
sürekli savaştığı Avusturya istihbaratı tarafından kaçırılarak Viyana’ya götürüldüğü bilgilerine ulaştım” dedi.

Fatih Sultan Mehmet’in yazdırdığı iddia edilen Kanunname-i Ali Osman’ın üç bölümden değil, tamamının 13 sayfalık bir defter olduğunu vurgulayan Yurtsever, “Kanun defterinin inandırıcı olması için baş kısmına da ‘Bu kanunname atam ve dedem kanunudur ve benim dahi
kanunumdur. Soyumdan gelenler nesilden nesile uygulayalar’ sözleri yazılmış. Osmanlı Devlet kanununun ikinci bölümünde padişahların kardeşini öldürmesi kararı ‘Evladımdan her kimseye saltanat müyesser ola (devletin başına geçerse) karındaşların (kardeşlerini) nizamı alem için (devletin yaşaması için) katletmek (öldürmek) münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir (uygun görmüştür). Onunla amil olalar (uygulayalar)’ olarak yazılmış” diye konuştu.
OSMANLI KANUNNAMESİNİN SAHTELİĞİ NASIL ORTAYA ÇIKARILDI​
Fatih Sultan Mehmet’in kardeş katlini emreden sözlerinin yazılı olduğu Osmanlı Devlet Kanunname belgesini yazanların defterin asıl örneğinin Osmanlı Arşivi’nde bulunduğunu söylediklerini ifade eden Yurtsever, şöyle devam etti: “Hüseyin Bedayi Efendi’de Devlet Arşivi’nden kopyaladığını söylüyor. Kopyalanmış örneğinin Avusturya’da bulunduğu defterin baş kısmında Osmanlı Devlet yönetiminde söz sahibi olan Divanı Hümayun’da görev alanlar sıralamasında başvezirden sonra şeyhülislam gösterilmiş. Bu bilgiler yanlış. Osmanlı Bakanlar Kurulu’nda şeyhülislamlar görev almazdı. Hükümetin aldığı kararların dine uygunluğu hakkında görüş bildirirdi. Fatih’e ait gösterilen Osmanlı Devlet Anayasası defterinin asıl örneği Osmanlı Arşivi’ndeki 200 milyon belge içerisinde yer almıyor.”
Ayrıca Fatih’in ölümünden 143 yıl sonra kopyası yayınlanan defterde yazı lı olan “kardeş katli” ile ilgili maddeyi dayanak gösteren hiçbir
padişah karar belgesi de bulunmad ığını söyleyen Yurtsever, “Özellikle Osmanlı Arşivi’nde bulunan Mühimme defterlerindeki binlerce ferman kayıtlarında da yer almıyor. Gerçekte Fatih’in yazdırmadığı bir Osmanlı Devlet Kanunu defteri kendisinden sonra düzmece olarak hazırlandı. Ve sahte kanun defteri Avusturya istihbarat arşivinde Osmanlı’yı ve Fatih’i suçlamak için propaganda aracı olarak
kullanıldı. Bu bilgiler ışığında Osmanlı ve dünya tarihi yeniden yazılmalıdır. Çünkü Fatih Sultan Mehmet’e 500 yıldan beri atılan bir iftira söz konusudur”
şeklinde konuştu.
 
Üst Alt