arefe günü ve bayram gecesinin fazileti

fahrettin tırınk

Site İmamı
Resulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

• "Arefe gününden daha faziletli bir gün olmadı. Allahü Teala o günde yer yüzündekiler ile semadakilere iftihar eder ve: 'Kullarıma bakın, derin ve uzak dağların arasından saçları dağınık, üstleri başları toz toprak olmuş vaziyette bana geldiler ve benim rahmetimi ümit edip, azabımdan korkuyorlar,' buyurur. Cehennemden azat olanların Arefe günündeki kadar çok olduğu hiçbir gün görülmedi,"


• "Arefe günü olduğu zaman Allahü Teala dünya semasına iner(tecelli eder), hac eden kulları ile meleklerine iftihar eder ve buyurur ki: "Ey meleklerim! Kullarıma bakın, saçları dağınık, üstleri başları toz toprak olmuş bir halde, benim rahmetimi ümit ederek, azabımdan korkarak bana geldiler. Ziyaret edilen üzerine, ziyaret edenlere ikram etmek haktır ve ziyafet verenin misafirlerine ikram etmesi de haktır. Şahit olun, ben onları mağfiret ettim ve onlara ziyafet olarak cennete girmeyi ihsan ettim," buyurdu.


Melekler: "Ya Rabbi! Onlardan falanca erkek ile falanca kadın gezmek için geldiler," derler, Cenab-ı Hakk "Onları da mağfiret ettim." buyurur.


Resulullah Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün akşamında ümmetinin rahmet ve mağfireti için dua etti, Allahü Teala ona:


"Şüphesiz, bazısının bazısına yaptığı zulmün haricinde- o istediğini yapacağım, benim ile onlar arasındaki günahları da mağfiret edeceğim," diye icabet etti.


Bunun üzerine Resulullah Efendimiz "Ya Rabbi! Sen mazluma gördüğü zulümden daha hayırlı bir sevap vererek o zalimi de af etmeye kadirsin" dedi.


"O akşam Resulullah Efendimiz'in duası icabet görmedi. Müzdelife'nin sabahı olunca tekrar dua etti ve duası kabul edildi, 'Onları da mağfiret ettim.' buyuruldu. Resulullah Efendimiz (s.a.v.) tebessüm buyurdular.


Ashab-ı Kiram, "Ya ResulAllah! Gülünmeyecek bir saatte güldünüz, bunun sebebi nedir?" dediler.


Resulullah Efendimiz: "Allah'ın düşmanı şeytana güldüm. Allahü Teaala'nın duamı kabul ettiğini bilince, kendisine veyl'i ve yok olmayı isteyerek yukarıdan aşağıya düştü, yuvarlandı ve başına toprak saçtı, ona güldüm." buyurdular.

Resulullah efendimiz (sav):
"Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'in kiymet verdigi bir gündür." (Deylemi)

Bayram günü anne babasının kabrine giden kişinin, her adımına mukabil sevab verilir.Tefcirut Tesnim

Bayram günü anne babasının ellerini öpen ve onlara ikram edene Allah-ü Teala da ikramda bulunur.Tefcirut Tesnim

Her Bayram gecesinde şeytan aleyhillâ'ne feryat eder. Adamları ona Efendimiz, «Ne oldu sana?Ne seni öfkelendirdi? biz müteessir oluyoruz,» derler Şeytan: «Bir şey yok fakat. «Allah bu ümmeti bu akşam affetti, mağfiret etti. Size lâzım olan şey, bunları şehvet, lezzet ye içki ile meşgul kılmanız. tâ ki Allah onlara buğz edinceye kadar, der.»
Kurban arefesi,bayram ve teşrik tekbirleri günleri biz ehli islamın bayramıdır.Ogün yiyip içme günleridir.(Ebu davut ve Nesai)

Teşrik tekbirinin aslı; Hz. İbrahim (as)'den rivayet edilen şu olaydır: Cebrail (as) Allahû Teâla (cc)'nın ihsan buyurduğu kurban ile Hz. İbrahim (as)'e geldiği zaman; Oğlu Hz.İsmail (as)'i kurban etmek üzere yere yatırması ve ismail a.s ında babasına hiç asi olmayıp,bu ALLAH cc dan geldi ise amenna,diyerek itaat etmesi ve ALLAH cc olan teslimiyetleri karşısında"Allahû Ekber, Allahû Ekber" diye nida etmiştir. Hz.İbrahim (as) Cebrail'i görünce "La ilâhe illâ'llahû va'llahû Ekber" diyerek cevap vermiştir. Hz. İsmail (as)'da, kendisine bedel olarak gönderilen kurbanı görünce: "Allahû Ekber ve li'llâhi'l Hamd) diye tesbihte bulunmuştur. İşte teşrik tekbirleri, bu teslimiyeti ifade eder. Mü'minler "Teşrik Tekbiri" getirirken bu mahiyeti iyi tefekkür etmelidirler.

Teşrik tekbirlerinin lafzı şudur;


"Allâhû - Ekber, Allâhû - Ekber, Lâ ilâhe illâ'llâhu Vallâhu Ekber, Allâhû Ekber ve li'llâhi'l-Hamd"

Abbas b. Mirdas (r.a.)'dan : Arafe günü akşamı, Peygamber efendimiz ümmetinin affı ve Allah'ın onlara merhamet etmesi için dua etti. Peygamber efendimiz bu konudaki dualarını arttırınca, Cenab-ı Allah, ümmetinin birbirblerine yaptıkları zulümden dolayı işledikleri günahlar hariç kul hakkını ilgilendirmeyen günahları affettiğini kendisine bildirdi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz şöyle dua etti. «Ya Rabbi! Sen zulmeden kullarına yaptıkları zulümden dolayı işlemiş oldukları günahların yerine onlara sevap vermeye kadirsin. Ve bu zalim kullarım affetmeye de kadirsin.» O akşam, Cenab-ı Allah Rasûlüne bir şey bildirmedi. Ertesi sabah Mûzdelife'de Hz. Peygamber efendimiz duasını tekrarladı. Cenab-ı Allah ona şöyle mukabele etti: «Onları da affettim.» Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) gülümsedi. Ashabdan bazıları:
«— Ya RasûlAllah! Niçin tebessüm ettiniz?» dediler. Hz. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu. «Allah'ın düşmanı şeytana güldüm; O, Aziz ve Celil olan Allah'ın ümmetim hakkındaki duamı kabul ettiğini öğrenince feryad-ü figan etmeye ve başına topraklar atmaya başladı(Beyhaki)
ALLAH cc cümlemize arefe gününü ve bayram gecesini hakkı ile ibadatü taatla geçirmeyi ve bayrama gerçek anlamda günahlarımızdan arınarak bayram yapmayı nasıb eylesin inşaallah…
 

HASAN CAN

Administrator
Yönetici
Allah cc razı olsun. Önemli ve blinmesi gerekenler olarak hatırlatıp ,aydınlattığınız için teşekkürler.
 

MURATS44

Özel Üye
HEr bayram olduğu gibi , bu bayramda da , çok güzel bir mesaj. Allah razı olsun Fahrettin Hocam. Bilgilendik inşaallah...
 
Üst Alt