Aşk, kalbe ram olan şandır, idrak farkındadır!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
[FONT=Palatino Linotype, serif]
[FONT=Palatino Linotype, serif]Sessizce nazar ediyorum, çekindiğim dikeni
[FONT=Palatino Linotype, serif]Sorgusul sualsiz tevdi edilen herşeyi, insan olma güzelliğini, akıl faziletini
[FONT=Palatino Linotype, serif]Cananın ruh-i asliyesini, hissiyat ziyadeliğini, cezbedektir o iradey-i tercihimi
[FONT=Palatino Linotype, serif]Gülü gül yapan dikendir, şikayet etmeyi bilmeyen kalptir, bir edeb-i ihsan üzeredir


[FONT=Palatino Linotype, serif]Niçin ürkek bir kuş gibidir, nisanın kalbi
[FONT=Palatino Linotype, serif]Ruhunda gizlediği naifliği, nefesinde ki suhuleti, hizmete tabi olan zarif özelliğini
[FONT=Palatino Linotype, serif]Anadır yar olan, babadır fermana tabi bulunan, gönül ki ummanı içinde barındıran
[FONT=Palatino Linotype, serif]Elhak nasıl sarfı nazar ederim, temaşa etmeyi öğrenmeden kime nasıl sual eylerim


[FONT=Palatino Linotype, serif]Kalp yazılmış bir kitaptır, talim ister
[FONT=Palatino Linotype, serif]Abit olan azim için kamçı yer, aç gezer, hamdeder, kanaati ruhunda hisseder
[FONT=Palatino Linotype, serif]Sabır ne müthiş bir direniştir, istikamet sahibi olmak ne içindir, sevdayı cezbeder
[FONT=Palatino Linotype, serif]Aşk,latifliğini gizleyen erktir,ilhamını hasreden serdir, hakkın esini, kalbin içindir


[FONT=Palatino Linotype, serif]Fikrederken afakiliğe tevessül etme
[FONT=Palatino Linotype, serif]Zikrederken idrakini ihmal etme, sakın borçtan kutuluyorum deme ve fakirleşme
[FONT=Palatino Linotype, serif]İhtiyaç sahibi kim ilim bizzat hukukunu teslim edip, talim etmen içindir,vazgeçme
[FONT=Palatino Linotype, serif]Nehyedilen ne ise, henüz farkına malik olmadığın şüphe kalbindeyse, sakın isteme


[FONT=Palatino Linotype, serif]Affedilmeyi tasarrufun olarak nefeslenme
[FONT=Palatino Linotype, serif]Aç olan bir insanı görünce neme lazım deme,izzet ve irfanını kendinden bilme
[FONT=Palatino Linotype, serif]Ne kadar feda olursan, gerekçeleriyle haşrolmayı göze alırsan ,bir aşk için ağlama
[FONT=Palatino Linotype, serif]Nefsi ve keyfiliği bir an olsun fazilet sayna sevda narı bekleyen aşktır onu unutma


[FONT=Palatino Linotype, serif]Mustafa CİLASUN
 
Üst Alt