Bilmem niye bu kadar aşka muhtacım!

MustafaCİLASUN

Özel Üye

Kuralına uyulmayan bir hayatın içindeyim
Nice kaleler fetih edilmişken, cenkler nefesleri kesmişken nerdeyim
Bekleten hakikatin, dilenen maslahatın, tevdi edilen fütuhatın arifesinde miydim
Vesilelerin şehre dildiği kütüphaneyi, arşivleşmiş her anı nefeslenmek için elemleyim


Sormuyorum aklıma gelen ürpertiler halini
Ruhumu mest eden, kalbimin en mümbit sahifelerine sürur ektiren
Nefes nefese sahnelerin ilzamını zerk eden, hicranın en naif haliyle yüreğe giren
Uhdelerin, umdenin, tefekkürde gizlenen zarafetin, muhayyiledeki sanatın kitabıydı


Ne kadar yüce ihtimamla muhafaza edilmiş
Nesillerin akıbeti öngörülerek sayfalara mütehassıssen eklenmiş
Ferdi ve içtimai haller, sosyolojik merhaleler, tarihsel hazineler aşkla derlenmiş
Bilmem gereken ezcümle dillerin, milleti millet şuuruyla birleştiren nesiller sevdaydı


Ne kadar asabiyet olsa da farkı ne lazımdı
Hal diline aşina olmayan, kalbin sesiyle mefkûreyi yaşamayan
Maveranın tedrisatında, varlığın itminanlığında, cehtin takvayı nazarında ardı
Sevda en bakir tılsımıyla, ruhun idraki sahanlığında, ibretin gönül pınarındaki aşktı


Nice aşklar vuslata erişemeden küllendiler
Hakikatin cenahında zaman mefhumu izafi değildir, muhkemdir
Niyetin halisliğinde, nefesin her zerresinde, maksada ram olmak vuslat halidir
Ne hainin ihaneti, ne velinin meftun bıraktıran meşki, kalbin inkişafındaki kitaptır


İlliyet hali, nefsin nizamında gerekçedir
İradi zafiyetler, hissiyatı âlemler, zevki haller aşkı örselememeli
Sevda namına bahanelere bürünmemeli, ruhun resmettiği idrakle nefeslenmeli
İrfanın kalbi manada sancısı, mukallidi inanışların yol aldırmamasıdır, esrar vardır

Mustafa CİLASUN

 
Üst Alt