Milli Bordo Bereliler - Türk Özel Kuvvetleri

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici

UYARI
“Zoru hemen başarırız imkânsız ise biraz zaman alır.”
Bordo Bereliler

Bordo Bereliler Tarihçesi
Bordo Bereliler Tarihçesi

“Özel Kuvvetler Terimi”, Ondokuzuncu Yüzyılda askeri terminolojiye girmiştir. Günümüze dek yapılan savaşlarda yaşamsal roller üstlenen Özel Kuvvetlerin tarihi çok yeni olmasına rağmen; uygulanan tektik ve görevler açısından tarihin derinliklerine, özellikle Hun Türklerinin ve diğer Türk boylarının ustalıkla kullandıkları “AKINCILAR” ‘a kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca Türk ordusu, kendisinden daha güçlü birliklere karşı her zaman büyük mücadeleler vermiş ve bugünkü anlamda özel harekat tekniklerini uygulayan kuvvetleri kullanmıştır.

Osmanlı döneminde ordunun en önünde yer alarak düşman hatları gerilerinde bir fırtına gibi esen “AKINCILAR”, bir anlamda ilk Özel Kuvvetleri oluşturmuşlardır. Kurtuluş Savaşında milli ordunun ihtiyaç duyduğu personel, silah, cephane, araç ve gereçlerin Anadolu’ya sevkıyatı ile vatanın dört bir yanında işgalci kuvvetlere karşı Milli Mücadelenin yürütülmesine ön ayak olan ve cephe gerilerinde işgal ordularına darbeler vuran çeteler ile Teşkilat-ı Mahsusa, bugünkü Özel Kuvvetlerin görevlerini, dönemlerinde yerine getiren teşkilatlar olmuştur. Cumhuriyet döneminde de en ciddi sınavını, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuşmasında Türk Mukavemet Teşkilatı içinde yer alarak vermiştir.

Bugünkü özel Kuvvetler Komutanlığının çekirdeği; 2 nci Dünya Savaşını müteakip, Sovyetler Birliğinin Türkiye için büyük bir tehdit oluşturması üzerine, Silahlı Kuvvetlerin harekatını, düşman gerisinde icra edilecek faaliyetlerle kolaylaştırmak maksadıyla; 1952 yılında, zamanın Yüksek Savunma Kurulunun karan ile Milli Avcı Birlikleri şubesi olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren, gelişimini modem çağın gereklerine uygun olarak sürdürmüş ve TSK.nin reorganizasyonu kapsamında 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı adını almıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığı Özel Birlikler, Okul ve Destek Birlikleri şeklinde teşkilatlanmıştır. Özel Birliklerin temeli her biri kendi konularında uzman timlerden oluşmuştur.

Bordo Bereliler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değişik sınıf ve rütbelerdeki subay ve astsubaylarından oluşan, iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerlere verilen isimdir. Bu askerler aynı zamanda devlet büyüklerinin yakın koruma görevini de yerine getirirler. Dünyanın en iyi askeri özel timleri sıralamasında ilk 3. sırada yer alır. Ününü Abdullah Öcalan’ın yakalanma görevinde duyurmuştur. Bordo Berelilere üye olan askerlerin adları soy adları MİT tarafından korunur.

Bordo Bereliler<br />
Türk Özel  Kuvvetleri
Bordo Bereliler
Türk Özel Kuvvetleri
Askeri literatürde Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak bilinen Bordo Bereliler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözbebeği ve gurur kaynağı olan özel harekat uzmanı birliklerdir.

TSK’da görev yapan subay ve astsubaylardan gönüllülük esasına göre seçilen bu askerler, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 3-3,5 yıllık bir eğitimden geçerler. Aldıkları eğitime normal bir erbaşın dayanması olanaksızdır. Aldıkları bu zorlu eğitim, kara, hava ve denizde üstün savaş gücü ve düşmanı bozguna uğratmak için oluşturulan taktiklerle daha da güçlendirilmiştir.

Bubi tuzağı kurmakta ve 200 metre gibi mesafelerde nokta atışı yapmakta uzmandırlar. Onlar adeta savaşmak için yaratılmışlardır. Duyguları alınmış ve tek bir ideal için savaşır duruma gelmişlerdir. Tek kuralları vardır, emre mutlak itaat ve verilen emir doğrultusunda tehdit oluşturulan bölgenin yasadışı unsurlardan temizlenmesi. Sizler bu özel birliği Şemdin Sakık’ın Kuzey Irak’tan; PKK elebaşı olan Abdullah Öcalan’ın ise Kenya’dan getirilmesi esnasında duymuşsunuzdur.

Bordo Bereliler, bir karakol baskını olduğunda bölgeye gönderilirler. Sınır ötesi operasyonlarda piyadelerin ilerledikleri güzergahlardaki sığınak ve stratejik noktaları onlar imha ederler. Ayrıca Bordo Berelilerin bu üstün savaş yetenekleri defalarca NATO tarafından yapılan Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonası’nda kanıtlanmıştır. Bordo Bereliler bu yarışmalarda 4 kez üst üste birinci olunca NATO, yarışmayı 5. senesinde kaldırmıştır.

Bordo Berelilerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Bordo Bereliler; sızma, göğüs göğse muharebe yeteneklerine sahiptirler. Bordo Bereliler en zor koşullarda hayatta kalabilirler. Kişisel savunma ve bubi tuzağı hazırlamada çok yeteneklidirler. Aynı zamanda operasyon bölgesinde gerilla savaşı, kaçıp kurtulma, tahrip, paraşütle atlama ve her türlü sualtı eğitimi almaktadırlar. Bordo Berelilerin çoğu iyi paraşütçüdür ve ikiden fazla yabancı dili ileri seviyede konuşabilirler.

Bordo Bereliler <br />
Türk Özel  Kuvvetleri
Bordo Bereliler
Türk Özel Kuvvetleri
Bordo Bereliler ileri seviye saldırı ve savunma odaklı bir özel birimdir. Yıllarca gizliden gizliye PKK dahil birçok yasadışı örgütün korkulu rüyası olmuşlardır. Yapılan Uluslararası yarışmalarda Delta Force, Amor ve diğer ülkelerin özel birliklerini adeta susturmuşlardır. Bu ülkelerin çoğu Türkiye’de askeri eğitim görmektedir. Fakat Bordo Berelilerin seviyesine ulaşamamışlardır.

Bordo Berelilerin en önemli özellikleri hedeflere ulaşırken hızlı ve sessiz olmalarıdır. 200 metrede nokta atışına devam etmek kolay değildir. K. Loca adı verilen kilitleri diğer özel birlikler 10 saniyede açarken Bordo Bereliler bu kilitleri 7 saniye gibi sürede açabilmektedirler.

Bordo Bereliler emre mutlak itaat ile bilinmektedir. Tabiri caizse, yanında kan bağı olan bir insan öldürülse kılı kıpırdamaz. Eğitimlerinde duygusallığa yer yoktur. Kendi komutanlarını emir doğrultusunda öldürebilir, hatta en son ihtimal bulundukları bölgeyi patlayıcıyla imha edebilirler. Diğer askerler G-3, Bixi, MG-3, MP-5 tipi muharebe silahlarını kullanmaya alışırken; bu silahları kullanmak Bordo Bereliler için çocuk oyuncağıdır.

Siz evinizin kapısını açmak için doğru anahtarı bulana kadar bu askerler bir M-16’yı söküp geri takarlar. Ölümden korkmazlar ve çatışmanın tam ortasına bırakılırlar. Operasyonlar başlarken şu manşet atılır gazetelerde “Bordo Bereliler sınır ötesine sızdılar”

Bordo Bereliler Dünyada “Güven Atışı” Yapan Tek Özel Birliktir

güven atışını eşsiz kılan özellik nedir? İki Bordo Bereli karşı karşıya gelir. Aynı timden ve yakın arkadaşlardır. Bu askerlerden biri başının üstünde bir hedef tutar ve diğer arkadaşı gerçek mermilerle hedefe ateş eder. Sonra tabancaları bacağının arasına alarak hedefe doğru ateş etmeye devam eder. Kurşunlar biter roller değişir. Bu sefer atış sırası diğer askerdedir. Bu eğitim her gün yapılır. Şimdi bu yazılanlar okunduğunda yapılan hareket mantıksız veya çok aşırı gelebilir. Fakat bir özel birlik düşünün, her asker bir ordu gücünde savaş kabiliyetine sahip olsun.

Fakat bu askerler birbirlerine kenetlenemez ve güvenemezse o askeri yapı ne kadar sürebilir? Normal askerlikte de durum öyledir. Kan Uykusu Belgeseli’nde komutanlardan biri, “Bizler çatışmadayken yanımızdaki asker acemi olduğunda silahtan çıkan boş kovanlar bize çarpar ve biz vurulduk zannederdik. Bizde bu sorunu çözmek için her acemi askerin yanına tecrübeli bir asker verdik ve biz bu ikili arkadaşlara badi derdik. Her asker badisini sırtlar, onu gözetler ve ona sahip çıkardı” şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Askerlerin birbirine olan güveni Bordo Berelilerde esastır.

IŞİD’e (Irak Şam İslam Devleti) Karşı Peşmergeleri Bordo Bereliler Eğitti

Suriye’de büyük katliamlar gerçekleştiren IŞİD’e karşı Peşmergenin eğitilmesi Türk Özel Birliklerine verildi. Bu konu hakkında özellikle IŞİD’in Kobane’ye uyguladığı mezalime sessiz kalan Türkiye, bölgede YPG-PKK işbirliği ile süren çatışmaların kötüye gitmesi, IŞİD’e Türkiye’den katılan militanların sayısının artması üzerine ABD kaynaklı bir operasyona dahil olmak zorunda kaldılar.

Peşmerge’nin eğitimi için Kuzey Irak’ta seçilen kampta gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak’ın toprak bütünlüğünün hem Türkiye hem de Kuzey Irak’taki Kürdistan bölgesi için hayati önem taşıdığını yinelemiştir. Bordo Berelilerin Peşmerge eğitimi, Diyana Eğitim Merkezi ve Zaho’da bulunan Berseve Kampı’nda verilecektir. Ayrıca Başbakan Davutoğlu Bordo Berelilerin verdiği eğitimi yerinde izlemiştir.

Suriye’de Bulunan Süleyman Şah Türbesi, Bordo Bereliler Tarafından Korundu ve Taşındı (22.02.2015)

IŞİD ve YPG arasında süren çatışmaların altında bölge iyice sıcak çatışmalara gebeydi. Fakat Süleyman Şah Saygı Karakolu’nda bulunan 38 Bordo Bereli asker, TSK’ya kriptolu bir mesaj göndererek her an saldırıya uğrayabilecekleri istihbaratını ilettiler. Komuta kademesi artık gece çok gizli bir şekilde Suriye hattına sızmak ve türbeyle birlikte askerlerin kurtarılarak Türkiye sınırına yakın bir yere getirilmesi için düğmeye bastılar.

Yirmi gün süren incelemelerin ardından türbenin Türkiye’ye 200 km uzaklıkta bulunan ve temiz bir bölge olan Eşme’ye naklinde karar kılındı. Artık operasyon zamanı gelmişti ve Bordo Bereliler Suriye sınırına 3 gün önceden sığarak bölgeyi güvene aldılar. Sızan birlikler zırhlı birliklerin geçiş güzergahındaki mayın faaliyetlerini ve çatışma riskini tespit etmeye çalıştılar. Evet, bölge temizdi, istihbaratı geldikten sonra cumartesi gecesi saat 21:00’da operasyon yapılacağı kararı alındı.

Operasyon toplam 9 saat sürdü. Fakat operasyon çok ince bir gizlilikle sürdürüldü. Özgür Suriye Ordusu ve taraf olan askerlere sınırdan sızma gerçekleşince haber verildi. Bu haber verme olası bir karşılaşma riskini azaltmak içindi. TSK, gece düzenlendiği bu operasyon ile aslında gövde gösterisi yaptı. Bu, şu anlama geliyordu. Evet, biz operasyon düzenleyebilecek, gece saldırısı yapabilecek bir askeri teçhizat ve kabiliyete sahibiz.

Süleyman Şah’ın naaşı, bulunduğu sandukadan Kur’an’ı Kerim okunarak çıkartıldı ve Türk bayrağına sarılarak yeni yerine nakledildi. Ayrıca karakolun diğer bölgesel çetelere malzeme olmaması için karakol tamamen imha edildi. Yapılan operasyon uluslararası hukuka tamamen uygun olarak yapıldı ve olası bir Suriye devleti müdahalesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Bordo Bereliler bu görevi de layıkı ile yerine getirdiler.
 

[TB] Benzer konular

Üst Alt