Bulut

ceylannur

Yeni Üyemiz
BULUT


Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan islama delalet eder. Bulut halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yağmur yüklü bulunduğundan dolayı ALLAHü Teala (C.C.) rahmeniten sebeptir. Bazan bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh ve hikmete delalet eder. Bazan da su üzerinde yürüyen gemilere, hamile kadınlara veya yağmura işaret eder.


Bulutların üstüne bindiğini gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur. İlim de talep etmiyorsa o kimse asker sevk eder. Yahut layık ise, izzet ve yüksekliğe erişir.


Bir kimse rüyada buluta karışsa ve ondan bir şey almasa o kimse alimler ile oturur, onlarla sohbet eder; onların ilimlerinden bir şey almaz. Buluta bindiğini gören kimsenin işi ve şahsı yüce, ilim ve hikmette kadri yüksek olur.


Çocuğunun buluttan olduğunu görse, onun dünyası hikmettendir. Dünyasının bulut olduğunu görse, çalışma ve gayreti hikmetle olur. Eğer rüyayı gören anlatılan tabirlere layık değil ise, yorum onun çocuğu, reisi, arkadaşı veya benzeri hakkında meydana çıkar.


Eğer bulut siyah olursa, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir. Bulutla beraber sıkıntı ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir.


Bazı tabirciler eğer bulutu vaktinde görürse, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nail olur, dedier. Bulutu vaktinde ve yağmur yağdırdığı halde görse, ALLAHü Teala (C.C.) o şehirde rızkı geniş eder ve kıtlığı kaldırır. Yağmursuz siyah bir bulut görse, o kimse menfaate nail olur.


Bazan bulut şiddetli soğuğa veya mahzunluğa işaret eder. Mevsimsiz kırmızı bulut görse, o şehre veya mahalle halkına bir sıkıntı, fitne veya bir hastalık isabet eder.


Eğer göğün yerden gökyüzüne kalktığını ve şehir üzerine gölge ettiğini görse, hayır ve bereket delalet eder. Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa onun isteği yerine gelir, yolculuğundan salimen döner. Eğer neşesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir. Bulutu karanlık olarak görse, üzüntü ve kedere düşer. Onun üzerine bütün işleri mübarek olur.


Rüyada görülen beyaz bulut, iyi amele işaret eder. Yeryüzünden göğe doğru yükseldiğini gördüğü bulut, yolculuğa delalet eder. Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şeylerin meydana çıkmasına delalet eder. Kırmızı bulut, işsizliğe, karanlık bulut üzüntü ve kedere, siyah bulut şiddetli soğuğa yahut üzüntüye, bazan da kırmızı bulut o şehre girecek askere ve hilelere delalet eder.


Bir kimse rüyada buluttan bir şey aldığını görse, ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişir. Yahut ziraat ve arazisi fazla olur. Buluta bindiğini yahut bulut üzerinde yürüdüğünü görse, o kimse bütün hikmetleri idrak eder.


Rüyada bulut görmek dokuz şekilde tabir olunur; hikmet, başkanlık, devlet büyüklüğü, rahmet, namusluluk, azap, yokluk, bela ve fitne.


Rüyada gökyüzünde bir bulut görmek ve o bulutun her gittiği yere kendisi ile birlikte hareket ettiğini görmek, bilmediği ve beklemediği bir yerden büyük bir mirasa konacağına delalet eder. Bulutun gökyüzünü kapladığını ve gökten yağmur yerine kar yağdığını görmek, o yere bir felaketin geleceğine delildir. Buluttan yağmur yerine süt yağdığını görmek, bereketli bir yılın geleceğine, bal yağdığını görmek ise mutlu günler yaşanacağına yorumlanır.

 

[TB] Benzer konular

Üst Alt