Sevket OKYAY Cuma namazı

Okyay

ÖZEL ÜYE
Cuma Namazı<br />
Şevket OKYAY
Cuma Namazı
Şevket OKYAY

ayra.gif

C U M A Namazı

Kur’ân-ı azîm-Şân’ın, Cumâ sûresindeki,
Rabbimiz’in açık-net, emri son üç ayeti,
***
“Cumâ günü namaz’a, çağrıldığınız zaman,
Allah’ı zikretmeye, koşun” diyor Yaradan.
***
“Alış- verişi kesin, namaz mutlak kârlı’dır,
Bilirseniz bu size, çok daha hayırlıdır.
***
Sonra- namaz bitince, yer yüzüne dağılın,
Allah’ın nimetinden, araştırın- pay alın.
***
Hem Allah’ı çok anın, salâh için yalvarın,
Böylece hem ibâdet, hem kâr tadına varın”.
***
Peygamber Efendimiz, bir gün Cumâ vaktinde,
Hem de vâ’zu-nasîhat, ediyordu hutbede.
***
Bir ticaret kervanı, gelmişti Medine’ye,
Dışarıda def’ler çalıp, karşılanıyormuydu ne ?
***
Cemâatin bir çoğu, heyecanla koşuştu,
Alış- veriş, eğlence, için sanki coşmuştu.
***
Ticâret kervanları, geldiğinde âdetti,
Def çalıp- karşılamak, ve sevinç belirtmekti.
***
Üstelik, o günlerde, kuraklık- kıtlık vardı,
Sanki cemaat bunda, haklılık vardı sandı.
***
Resulullah Hutbede, bu halden mahsun oldu,
Çünkü on bir kişiyle, ayakta kala- kaldı.
***
Elbet Ashâbi Kiram, mahsuru bilmiyordu,
Çünkü âdet ve de kar, her-hal hoş geliyordu.
***
Çok geçmeden Rabbi’miz durumu aydınlattı,
Yanlışa hükmederek, tekrarını men etti.
***
Hâlîk’ımız yanlışı, şu ayetle kınıyor,
Konuya ait hüküm, şöyle tamamlanıyor.
***
“onlar bir ticaret, ve eğlence görünce,
Seni ayak üstünde, bırakırlar öylece.
***
Dağılırlar- giderler, (bir haklılık sanırlar,
Alış- veriş, eğlence, etkisinde kalırlar)
***
Oysa Allah katında, bulunan çok farklıdır,
Ticâret ve Eğlenceden, benzersiz ve katlı’dır.
***
Çünkü Allah rızıkta, en hayırlı verendir.”
Buyurmuştur. (Elbet O, hatâyı çevirendir.)
***
Ya Rabbi! titizlik ver, bize Cumâ saatı,
Rızana uygun halde, yapalım bu taat’ı.
***
Cumâ’nın önemine müdrik eyle Yâ Rabbi !
Feyz ve bereketine, müştâk eyle yâ Ra.bbi !
***
Sallü ala Resulüna Muhammed
Allahümme Salli Ala Muhammed

***
Şevket OKYAY

ayra.gif
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ceylannur

Yeni Üyemiz
Çünkü Allah rızıkta, en hayırlı verendir.”
Buyurmuştur. (Elbet O, hatâyı çevirendir.)
***
Ya Rabbi ! titizlik ver, bize Cumâ saatı,
Rızana uygun halde, yapalım bu taat’ı.
***
Cumâ’nın önemine müdrik eyle Yâ Rabbi !
Feyz ve bereketine, müştak eyle yâ Ra.bbi !
***
Sallü ala Resulüna Muhammed
Allahümme Salli Ala Muhammed
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt