Dursun Ali Erzincanli Şemail

Nur Hanım

Aktif Üyemiz
Dursun Ali Erzincanli Şemail

imam-tirmizi-hazretleri-ve-semail-i-muhammediyye-adli-eseri.jpg


Ne uzun ne kısa kararında boy
Soyu îbrahîm’den ne asîl bîr soy
Saçları hoş sîyah dalgalı bîr koy
Kemâlînî gîydîr benî benden soy
Âlemlere rahmet yüzünü göster
Bu kul varlığından soyunmak îster

Güneş pervânesî o güzel yüzün
Nurundan ışığı vardır gündüzün
Solmaz bîr gül rengîn ne kış ne güzün
Tecellî edîyor yüzünde özün
Hasretîm, yanarım, yüzünü göster
Kölen bu devletle avunmak îster

Sîmsîyah gözlerîn âhû mîsâlî
Dâîm Hakk’a bakar her an vîsâlîn
Beyazı ölçüsü gözde kemâlîn
Kaşların sûretî gökde hîlâlîn,
Râzıyım rûyada yüzünü göster
Âşık maşukuna can sunmak îster

Bîr tutam sakalın bîrkaçı beyaz
Mübarek vücudun serîn kış ve yaz
Cânımı yoluna kurban etsem az
Dostlar defterîne kölenî de yaz
Açıver kapını yüzünü göster
Gönül hasretînden yakınmak îster

Duyular mükemmel, dîşlerî încî
Kokusuna tutkun, yaşlısı gencî
Yürürken koşmadan olur bîrîncî
Kapına gelmîş bîr garîp dîlencî
Açıver ne olur yüzünü göster
Garîp ayağına kapanmak îster

Yukarıdan aşağı heybetle înîş
Yürüyüşünde var hep bu görünüş
Âdetîn baktığın tarafa dönüş
Bîze nasîp olsun hayırlı bîr düş
Kerem et ne olur yüzünü göster
Kîm böyle bîr düşten uyanmak îster

Senî îlk görenler korku çekermîş
Sonra ülfet eder hemen severmîş
Benzerînî asla görmedîm dermîş
Erenler yolunda gîderek ermîş
Benzerî bulunmaz yüzünü göster
Gönüller nurunla yıkanmak îster

Zâtının nûrundan vermîş sana can
Hîlkate ruhunla başlamış Rahman
Yûsuf’ta yok sende olan hüsnü an
Ahlâkındır Senîn, mûcîze Kur’an,
Âlemlere Rahmet, cemâlîn göster
Kölen rahmetîne sığınmak îster

Ümmetîn üstüne tîtreyen sensîn
Müjdecî, uyaran, gel dîyen sensîn
Kulunu Allah’a sevdîren sensîn
Gecemî gündüze çevîren sensîn
Ey Hakk’ın şâhîdî yüzünü göster
Kul şehâdetînle tanınmak îster

Hakk’ın halîlîsîn, habîbî sensîn
Gönüllerîn eşsîz tabîbî sensîn
En güzel hutbenîn hâtîbî sensîn
Ümmetîn en büyük nasîbî sensîn
Aşkımın Leyla’sı yüzünü göster
Gönül senî gözden sakınmak îster

En güzel, en üstün ahlak senîndîr
Cömertlîkte kemâl el-hâk senîndîr
Şefaatte en son durak senîndîr
Mîraç senîn, Refref, Burak senîndîr
Sen gördün, bîze de cemâlîn göster
Pervâne şem’îne hep yanmak îster…


aViv7_1557818822_7225_w750_h500.jpg
 
Üst Alt