Ermenilerin yeni Soykırım oyunu

MURATS44

Özel Üye
Ermenilerin 'Soykırım' iddiasına ruhani destek!Ermeniler yıllardır sürdürdükleri iddiasını kanıtlamaktan vazgeçip, yepyeni bir oyun hazırladı. Eğer bu oyun tutarsa inkar edilemeyecek.Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Osmanlı Türkleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen 1,5 milyon Ermeni Aziz ilan edildi.
Ermeni Apostolik Kilisesi'nin 1,5 milyon Ermeni'nin Aziz'i oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)'dan yapılan açıklamaya göre, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin yakında 1,5 milyon azizi olabilir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamını yitirdiği iddia edilen Ermenilerin azizleştirilmeleri bu günlerde Erivan'da Ermeni kilisesine bağlı tüm piskoposların katılımıyla düzenlenen toplantıda görüşülüyor.
Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı tüm piskoposların katıldıkları bu toplantı birçok bakımdan "olağanüstü" olarak nitelendirilebilir. Çünkü en son böyle bir toplantı 1651'de yapılmıştı.
Bu toplantıya "tarihte ilk kez", Ermeni kilisesinin Eçmiadzin’deki merkezine bağlı piskoposların yanı sıra Ermeni kilisesinin Lübnan’daki merkezinin temsilcileri de katılıyorlar.

Yüzyıllardır devam eden geleneğe göre Ermeni Apostolik Kilisesi'nce insanlar gösterdiklerine inanılan ruhsal kahramanlıkları anısına azizleştiriliyordu. Ve bununla ilgili olarak Ermenistan'da piskoposlar toplanmıyordu.

Bu son toplantıyla, Ermeni Kilisesi'nde azizleştirme sürecine resmi karakter kazandırma kararıyla şu maksatlar güdülmüş olabilir:
1- Kilisenin günümüz Ermeni toplumu üzerindeki rolünü artırmak
2- Ermeni "soykırım" iddiasına manevi bir hüviyet kazandırarak, inkarını imkansız hale getirmek
3- Ermeni ulusu için önemli bir konu üzerinden, kavgalı kiliselerin yeniden ilişki kurmasını sağlamak
4- Bugüne kadar "azizleştirme" kararı, her kilise tarafından bağımsız olarak alınıyordu, son toplantıyla, Eçmiadzin'i tekrar "merkez" olarak göstermek
 
Üst Alt