F Harfi İle Başlayan İsimler

MURATS44

Özel Üye
Adı
Arapça YazılışıKüçük EbcedBüyük EbcedEsmâ (k.e.)Esmâ (b.e.)
Fadimeفاطمه135298el-Mü’miner-Rahman
Fahrettinفخرالدين9751217el-Hâfizel-Ğaffâr
Fahricanفخرى جان9441164el-Kâbizez-Zâhir
Fahriyeفخريه895900el-Kâbizel-Kâbiz
Fahriفخرى890894el-Kâbizel-Kâbiz
Faikaفاءقه187490el-Mukaddimel-Mümît
Faikفاءق182484es-Semiel-Fettâh
Farukفاروق387580et-Tevvâbel-Bâis
Fatihفاتح489602el-Fettâhel-Bâis
Fatmanurفاطمه نور391611et-Tevvâbel-Müntakîm
Fatmaفاطمه135298el-Mü’miner-Rahman
Fatoşفاطوش396568et-Tevvâbel-Bâis
Faysalفيصال211369Mâlikül Mülker-Râfi
Faziletفضيلت13201365el-Ğafûrel-Ğafûr
Fazılفاضل9111064el-Kâbizel-Ğaniyy
Fedakarفذاكار10021306ed-Dârrel-Ğafûr
Fehimeفهيمه140194el-Vâsien-Nâfî
Fehmiفهمى135188el-Mü’minel-Mukaddim
Feramuzفرامز328496el-Musavvirel-Metîn
Ferdaفردا285428er-Raûfet-Tevvâb
Ferhanفرحان339508el-Musavvirer-Raşîd
Ferhatفرهاد290434er-Raûfet-Tevvâb
Ferhundeفرخنده9391030el-Kâbizel-Azîm
Ferideفريده299334er-Rahmanel-Musavvir
Feridunفريدون350440er-Râfiet-Tevvâb
Ferihaفرحه293297er-Rahmaner-Rahman
Feritفريد294328er-Rahmanel-Musavvir
Feriyeفرييه305310el-Kadîrel-Rezzak
Ferişteفرشته9851049el-Hâfizel-Ğaniyy
Ferruhفرّوح494498el-Mümîtel-Metîn
Fesihفصيح188196el-Mukaddimen-Nâfî
Fethiyeفتحيه503508el-Metîner-Raşîd
Fethiفتحي498502el-Metînel-Metîn
Fethullahفته الله551747el-Müteâliel-Muktedir
Fettahفتّاح8891003el-Kâbized-Dârr
Fevziyeفوزيه108117el-Hakkel-Muiz
Fevziفوزى103111el-Adlel-Aliyy
Feyyazفيّاض9011015el-Kâbizel-Azîm
Feyzaفيضا8911004el-Kâbized-Dârr
Fezaفضاء8821104el-Kâbizez-Zâhir
Fidanفيدان145344el-Müheyminer-Râfi
Fidayeفدايه100244el-Adlel-Kebîr
Figenفيكن160299el-Mânîer-Rahman
Fikriyeفكريه315400er-Rakîbet-Tevvâb
Fikriفكري310394el-Rezzaket-Tevvâb
Filizفيليز137187el-Vâsiel-Mukaddim
Fincanفنجان184457el-Mukaddimel-Fettâh
Firdevsفردوس350443er-Râfiet-Tevvâb
Firkatفرقت780864el-Müzillel-Muahhir
Fuatفؤاد85227el-Bedîel-Kebîr
Fulyaفوليا127280el-Latifer-Raûf
Fundaفوندا141339el-Müheyminel-Musavvir
Furkanفرقان431680et-Tevvâbel-Mütekebbir
Fındıkفندق234403el-Kebîret-Tevvâb
Fıratفرات681794el-Mütekebbirel-Ahir
Fıratفرات681794el-Mütekebbirel-Ahir
 

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Bu konu ile ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 1. Ankara'nın Başkent Olacağı Müjdesi
 2. Batınî Yorumun Tarihine Toplu Bakış: Tarihsel Analiz Açısından Cefr ve Ebced
 3. Bediüzzaman ve Cifir İlmi
 4. Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği
 5. Bir Yöntem Sorunu Olarak Cefr ve Ebced: “Ebced Hesabı" ya da "Hisâb-ı Cümel”
 6. Bu İlmin Aletliği ve Vasıtasıyla İstihraç Edilen Gaybî İşler ve Sırlar, Tekellüflü Bir Sun'ilikle mi, Yoksa İlhamlı ve İhtarlı Bir Hâl ile mi Olmuştur?
 7. Cifir Hesabı
 8. Cifir Mes'elesi
 9. Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl ve Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?
 10. Ebced Çeşitleri
 11. Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları
 12. Ebced Hesabının Kaynağı
 13. Ebced Hesabıyla Gerçek Burcunuzu Bulmak
 14. Ebced İsim Heceleme Sözlüğü
 15. Ebced İsimler Sözlüğü
 16. Ebced Tablosu
 17. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?
 18. Ebced ve Cifir İlmi İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?
 19. Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri
 20. Ebced ve Cifir İlminin Kaynağı
 21. Ebced'le İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 22. Ebced'le Tarih Düşürme
 23. Esrar-ı Huruf Ta'bir Edilen Tılsım ve Havas İlmiyle, Cifir ve Ebced İlmi Aynı mıdır?
 24. Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak
 25. Hazret-i Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler
 26. Hurûfîlik
 27. Hurûficilikle Cifir ve Ebced İlmi Arasında Bir Münasebet Var mıdır?
 28. İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı Nedir ?
 29. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
 30. Kıyametin Kopma Tarihi
 31. Kur’an Yorumunun Cefr ve Ebced ile Yapılmasının İslâmîliği İmkanı
 32. Kur’an'a Ebced Yöntemiyle Bakmak
 33. Kur'an-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?
 34. Kur'ân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?
 35. Nerelerde Kullanılır?
 36. Oniki Sualin Cevapları
 37. Peygamber'in (A.S.M.) Hadîslerinde Ebced ve Cifire Dair Herhangi Bir İfade ve Beyan Var mıdır?
 38. Rakamlar ve Harfler Metafiziği
 39. Remil İlmi Hakkında
 40. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)
 41. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-1
 42. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-2
 43. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 44. Sahabe ve Tabiîn'den Sonra, Hangi Sınıf Alimler Bu İlimle Meşgul Olmuşlar?
 45. Sayılar, Ebced ve Takvim
 46. İslamiyet ve Yıldızname
 47. Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 48. Terim Olarak Cefr ve Ebced -Kavramsal Analiz-
 49. Tevafukun Başka Bir Çeşidi
 50. A Harfi İle Başlayan İsimler
 51. B Harfi İle Başlayan İsimler
 52. C Harfi İle Başlayan İsimler
 53. Ç Harfi ile Başlayan İsimler
 54. D Harfi İle Başlayan İsimler
 55. E Harfi İle Başlayan İsimler
 56. F Harfi İle Başlayan İsimler
 57. G Harfi İle Başlayan İsimler
 58. H Harfi İle Başlayan İsimler
 59. I Harfi İle Başlayan İsimler
 60. İ Harfi İle Başlayan İsimler
 61. J Harfi İle Başlayan İsimler
 62. K Harfi İle Başlayan İsimler
 63. L Harfi İle Başlayan İsimler
 64. M Harfi İle Başlayan İsimler
 65. N Harfi İle Başlayan İsimler
 66. O Harfi İle Başlayan İsimler
 67. Ö Harfi İle Başlayan İsimler
 68. P Harfi İle Başlayan İsimler
 69. R Harfi İle Başlayan İsimler
 70. S Harfi İle Başlayan İsimler
 71. Ş Harfi İle Başlayan İsimler
 72. T Harfi İle Başlayan İsimler
 73. U Harfi İle Başlayan İsimler
 74. Ü Harfi İle Başlayan İsimler
 75. V Harfi İle Başlayan İsimler
 76. Y Harfi ile Başlayan İsimler
 77. Z Harfi İle Başlayan İsimler
 
Üst Alt