G Harfi İle Başlayan İsimler

MURATS44

Özel Üye
Adı
Arapça YazılışıKüçük EbcedBüyük EbcedEsmâ (k.e.)Esmâ (b.e.)
Galipغالب10331245el-Azîmel-Ğaffâr
Gamzeغمزه10521169el-Ğaniyyez-Zâhir
Gayeغايه10161188el-Azîmez-Zâhir
Gazaliغزالى10481266el-Ğaniyyel-Ğaffâr
Gaziغازى10181195el-Azîmel-Ğaffâr
Gizemكيزم77215el-Hakîmel-Bâri
Goncaغنجه10581225el-Ğaniyyel-Ğaffâr
Gurbetغربت16021665el-Hâfidel-Hâfid
Gökhanكوكحان105434el-Adlet-Tevvâb
Gökmenكوكمن136404el-Mü’minet-Tevvâb
Gökselكوكسل136399el-Mü’minet-Tevvâb
Gökselكوكسل136399el-Mü’minet-Tevvâb
Göktayكوكطى65229Allahel-Kebîr
Göktuğگوكتوغ14521675el-Hâfidel-Hâfid
Gökçenگوكچن99367el-Azîzer-Râfi
Gökçeكوكچه54267el-Mucîbel-Kerîm
Gökşenكوكشن396674et-Tevvâbel-Mütekebbir
Gökşinكوكشن396674et-Tevvâbel-Mütekebbir
Gönülكوڭل76279el-Hakîmer-Raûf
Görkemكوركم286499er-Raûfel-Metîn
Gözdeكوزده42161el-Velîel-Mânî
Güherغوهر12111273el-Ğaffârel-Ğaffâr
Gülalكلال81354el-Hasîber-Râfi
Gülayكُلاى61294el-Hamîder-Rahman
Gülbinكلبين112292el-Bâkier-Rahman
Gülcanكُلجان104442el-Adlet-Tevvâb
Güldenكلدن104313el-Adler-Rakîb
Gülderenكلدرن304514el-Kadîrer-Raşîd
Güldesteكل دسته519734er-Raşîdel-Hâlık
Gülendamكل اندام146625el-Müheyminel-Müntakîm
Gülenكولن106284el-Adler-Raûf
Gülerكولر256379en-Nûrer-Râfi
Güleserكل أسر311604er-Rakîbel-Müntakîm
Gülferكلفر330454el-Musavvirel-Fettâh
Gülfidanكل فيدان195516en-Nâfîer-Raşîd
Gülhanكولخان707996el-Vârisel-Hâfiz
Gülhatunكل خاتون11071397ez-Zâhirel-Hâfid
Gülistanكلستان561910el-Müteâliel-Kâbiz
Gülizarكُلعذار10211315el-Azîmel-Ğafûr
Güllüكُللو86249el-Bedîen-Nûr
Gülnazikكلنازك128503el-Latifel-Metîn
Gülnazكلناز108402el-Hakket-Tevvâb
Gülnurكلنور306485el-Kahhârel-Fettâh
Gülperiكل پرى262387er-Rahîmet-Tevvâb
Gülsefaكلصفا221459el-Bâriel-Fettâh
Gülsenكولسن166404el-Kuddûset-Tevvâb
Gülserapكل سراب313607er-Rakîbel-Müntakîm
Gülserenكُلسرن360599er-Râfiel-Bâis
Gülserكُلسر310493el-Rezzakel-Mümît
Gülseverكلسور316499eş-Şehîdel-Metîn
Gülseverكولسور322505eş-Şehîdel-Metîn
Gülsevimكل سويم166399el-Kuddûset-Tevvâb
Gülsümكولسوم162394el-Mânîet-Tevvâb
Gültekinكلتكين530791eş-Şekûrel-Ahir
Gültenكُلتن500679el-Metînel-Mütekebbir
Gülzadeكل زاده67337Allahel-Musavvir
Gülكل50172el-Mâcidel-Kuddûs
Gülçehreكل چهره263438er-Rahîmet-Tevvâb
Gülçimenكلچمن143421el-Müheyminet-Tevvâb
Gülçinكلچېن103331el-Adlel-Musavvir
Gülçiçekكل چيچك86390el-Bedîet-Tevvâb
Gülümserكولومسر362595er-Râfiel-Bâis
Gülüşanكلوشان407755et-Tevvâbel-Muktedir
Gülşahكلشاه356649er-Râfiel-Mütekebbir
Gülşenكولشن406644et-Tevvâbel-Müntakîm
Gümüşكوموش372563er-Râfiel-Bâis
Günayكناى81329el-Hasîbel-Musavvir
Gündüzكوندوز93267el-Azîzel-Kerîm
Günerكونر276414el-Kerîmet-Tevvâb
Güneşكونش376573er-Râfiel-Bâis
Güngörكونكور302521el-Basîreş-Şekûr
Günseliكونسلى176415es-Semiet-Tevvâb
Güntülüكونتولى522702eş-Şekûrel-Vâris
Gürbüzكربز229318el-Kebîreş-Şehîd
Gürcanكورجان280578er-Raûfel-Bâis
Gürhanكورخان8771126el-Kâbizez-Zâhir
Gürkanگورقان377706er-Râfiel-Vâris
Gürselكورسل316499eş-Şehîdel-Metîn
Güvenكوون82219el-Hasîbel-Bâri
Güzideكوزيده52172el-Mucîbel-Kuddûs
Güçerكوچر229361el-Kebîrer-Râfi
 

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Bu konu ile ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 1. Ankara'nın Başkent Olacağı Müjdesi
 2. Batınî Yorumun Tarihine Toplu Bakış: Tarihsel Analiz Açısından Cefr ve Ebced
 3. Bediüzzaman ve Cifir İlmi
 4. Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği
 5. Bir Yöntem Sorunu Olarak Cefr ve Ebced: “Ebced Hesabı" ya da "Hisâb-ı Cümel”
 6. Bu İlmin Aletliği ve Vasıtasıyla İstihraç Edilen Gaybî İşler ve Sırlar, Tekellüflü Bir Sun'ilikle mi, Yoksa İlhamlı ve İhtarlı Bir Hâl ile mi Olmuştur?
 7. Cifir Hesabı
 8. Cifir Mes'elesi
 9. Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl ve Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?
 10. Ebced Çeşitleri
 11. Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları
 12. Ebced Hesabının Kaynağı
 13. Ebced Hesabıyla Gerçek Burcunuzu Bulmak
 14. Ebced İsim Heceleme Sözlüğü
 15. Ebced İsimler Sözlüğü
 16. Ebced Tablosu
 17. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?
 18. Ebced ve Cifir İlmi İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?
 19. Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri
 20. Ebced ve Cifir İlminin Kaynağı
 21. Ebced'le İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 22. Ebced'le Tarih Düşürme
 23. Esrar-ı Huruf Ta'bir Edilen Tılsım ve Havas İlmiyle, Cifir ve Ebced İlmi Aynı mıdır?
 24. Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak
 25. Hazret-i Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler
 26. Hurûfîlik
 27. Hurûficilikle Cifir ve Ebced İlmi Arasında Bir Münasebet Var mıdır?
 28. İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı Nedir ?
 29. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
 30. Kıyametin Kopma Tarihi
 31. Kur’an Yorumunun Cefr ve Ebced ile Yapılmasının İslâmîliği İmkanı
 32. Kur’an'a Ebced Yöntemiyle Bakmak
 33. Kur'an-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?
 34. Kur'ân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?
 35. Nerelerde Kullanılır?
 36. Oniki Sualin Cevapları
 37. Peygamber'in (A.S.M.) Hadîslerinde Ebced ve Cifire Dair Herhangi Bir İfade ve Beyan Var mıdır?
 38. Rakamlar ve Harfler Metafiziği
 39. Remil İlmi Hakkında
 40. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)
 41. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-1
 42. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-2
 43. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 44. Sahabe ve Tabiîn'den Sonra, Hangi Sınıf Alimler Bu İlimle Meşgul Olmuşlar?
 45. Sayılar, Ebced ve Takvim
 46. İslamiyet ve Yıldızname
 47. Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 48. Terim Olarak Cefr ve Ebced -Kavramsal Analiz-
 49. Tevafukun Başka Bir Çeşidi
 50. A Harfi İle Başlayan İsimler
 51. B Harfi İle Başlayan İsimler
 52. C Harfi İle Başlayan İsimler
 53. Ç Harfi ile Başlayan İsimler
 54. D Harfi İle Başlayan İsimler
 55. E Harfi İle Başlayan İsimler
 56. F Harfi İle Başlayan İsimler
 57. G Harfi İle Başlayan İsimler
 58. H Harfi İle Başlayan İsimler
 59. I Harfi İle Başlayan İsimler
 60. İ Harfi İle Başlayan İsimler
 61. J Harfi İle Başlayan İsimler
 62. K Harfi İle Başlayan İsimler
 63. L Harfi İle Başlayan İsimler
 64. M Harfi İle Başlayan İsimler
 65. N Harfi İle Başlayan İsimler
 66. O Harfi İle Başlayan İsimler
 67. Ö Harfi İle Başlayan İsimler
 68. P Harfi İle Başlayan İsimler
 69. R Harfi İle Başlayan İsimler
 70. S Harfi İle Başlayan İsimler
 71. Ş Harfi İle Başlayan İsimler
 72. T Harfi İle Başlayan İsimler
 73. U Harfi İle Başlayan İsimler
 74. Ü Harfi İle Başlayan İsimler
 75. V Harfi İle Başlayan İsimler
 76. Y Harfi ile Başlayan İsimler
 77. Z Harfi İle Başlayan İsimler
 
Üst Alt