Gayr-i müslimlerin iyi amelleri ne olacak? Onlara faydası olacak mı?

ceylannur

Yeni Üyemiz
Gayr-i müslimlerin iyi amelleri ne olacak? Onlara faydası olacak mı?
Soru: Gayr-i müslimlerin yaşantısına göre cennet ile ödüllendirilmeleri veya cehennem ile cezalandırılmaları konusunu sormak istiyorum. Yani iyilik etmiş bir gayr-i müslim ile kötülük etmiş ve çok günah işlemiş gayr-i müslim aynı kefede mi olacak?

Cevap: Cennetle ödüllendirmenin veya cehennemle cezalandırmanın ölçüsü imandır. Allah’ı görmezlik eden, O’na şirk koşan her kim olursa olsun onun dünyadaki bütün amelleri/güzel davranışları boşa gidecektir ve asla cennete giremeyecektir. Konu ile ilgili ayetler şunlardır:

“…Kim imanı göz ardı ederse, şüphesiz amelleri boşa gider. O, ahirette de kaybedenlerdendir.” (Maide, 5/5)

“Kim, (yalnız) dünya hayatını ve zinetini istemekte ise, işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir; (dünyada) yaptıkları da boşa gitmiştir; yapmakta oldukları şeyler (zaten) batıldır/geçersizdir.” (Hud, 11/15-16)

“Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayan kimselerin işleri boşa gitmiştir. Onlar işlediklerinin karşılığından başka bir şeyle mi cezalanırlar?” (A’raf, 7/147)

“Allah’a ortak koşanlar, kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah’ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır.” (Tevbe, 9/17)

De ki: «İşleri yönünden âhirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Hâlbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar.

İşte onlar Rab’lerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı göz ardı etmiş, bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından kıyamet günü onlar için artık tartı âleti koymayacağız. İşte kâfir olmaları, ayetlerimle ve kendilerine yapılan uyarılarla alay etmeleri sebebiyle, şu cehennem onların cezası olarak hazırlanmıştır.”
(Kehf, 18/103-106)

“Hâlbuki sana da, senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolunmuştur ki: «İyi dikkat et! Şirke düşersen yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen âhirette kaybedenlerden olursun! Bilakis, sen yalnız Allah’a kulluk et ve O’na şükredenlerden ol! (Zümer, 39/65-66)

“O kâfirlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır. Bu böyledir, zira onlar Allah’ın indirdiği buyruklarını beğenmediler. Allah da onların bütün iyi ve güzel işlerini boşa çıkardı.” (Muhammed, 47/8-9)

“Nankörlük edip Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygamberi incitenler, Allah’a hiçbir zarar veremezler. Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır.” (Muhammed, 47/32)

Fakat adı ne olursa olsun kendisine peygamber tebliği ulaşmamış olup da şirk koşmadan Allah’a ve ahiret gününe inan ve bundan sonra iyi işler yapanlar cennete girmeye hak kazanacaklardır.
 
Üst Alt