Günün Ayeti!

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz; hiç kimseden (Allah izin vermedikçe) şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz; onlara asla yardım da yapılmaz. "
(Bakara Suresi 48. Ayet)
 

MURATS44

Özel Üye
O günün şiddetinden Rabbim tüm müslümanları korusun inşaallah. O'ndan başka sığınacak kapımız yok.
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Ey iman edenler!
Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz
Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar."
Muhammed Suresi: 7
Sadakallahul Azim
Azim Olan ALLAH En Güzel Ve En Doğru Olanı Söyledi..

 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Andolsun, bu Kur'an'da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk.
İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler.
(İsra Suresi, 89)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Ve Allah’a karşı yalan uyduranların, kıyâmet günü (nasıl cezâlandırılacakları)hakkındaki zanları nedir?
Şübhesiz ki Allah, insanlara karşı elbette büyük ihsan sâhibidir; fakat onların çoğu şükretmezler.
Yunus Suresi-60
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.
O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, Gülerler, sevinirler.
O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler.
Onları bir siyahlık bürür.
İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır."

(Abese, 33-42)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
“İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki, Allah’ın zikrine ve inen Kur’ân’a karşı saygı duyup yumuşasın ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle, kalpleri katılaşmış çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar.”
(Hadid: 57/16)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
"Ey Muhammed, de ki:
Bana vahyolunanlar arasında, yiyen kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum.
Yalnız murdar ölmüş hayvan eti veya akmış kan yahut domuz eti ki, bu, şüphesiz pistir;
yahut Allah 'dan başkası adına bir fısk olarak boğazlanan hayvan müstesnadır.
Ancak kim darda kalırsa, aşırı gitmemek ve zarûret miktarını aşmamak şartıyla yiyebilir."
(En'âm, 6/145).
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
“Ey îmân edenler!
Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!”
(Tevbe, 119)
 
Üst Alt