günün duası

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#61
5 kasım 2009 perşembe
..................................
..................................
günün duası
.................................
.................................


Ey kanlarımızı ve mallarımızı "La ilahe illallah" ile koruyan Allah'ım!..
İmanımızı da "La ilahe illallah" ile muhafaza et(amin)
 
#62
Günün Duası
İlahi, Hz. Muhammed ve âline salat eyle ve senden başka ihsanda bulunacak birini tanımayanın ümidini boşa çıkarma. Senden başka ihtiyacını giderecek birini bilmeyeni yardımsız bırakma. İlahi sana gelmişken benden yüz çevirme. Senden dilemişken beni yoksun bırakma. Dikilip önünde durmuşken alnıma vurarak beni geri çevirme. Sen, kendini merhametle vasıflandırmışsın. O halde, Hz. Muhammed ve âline salat eyle ve bana merhamet et. Sen, kendini affedicilikle adlandırmışsın. O halde beni affet
Âmîn... Âmîn... Âmîn...
 
#63
Günün Duası
Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve kazâna gönül hoşluğuyla razı olmamı sağla; hükmünün gerçekleştiği hususlarda göğsümü aç; benden esirgediklerin için sana şükrümü, bana verdiklerin için olan şükrümden bol eyle. Yoksul biri için aşağılık, servet sahibi biri için de üstünlük düşünmekten beni koru. Çünkü gerçek şeref sahibi, sana itaat edişi sebebiyle şereflenen; gerçek izzet sahibi ise sana ibadet edişi sebebiyle izzet bulan kimsedir. Âmîn... Âmîn... Âmîn...
 

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#64
Allah’im! Evlatlarimiza da sihhat ve afiyet,hayirli işlerinde muvaffakiyet ver, umduklarina nail, korktuklarindan emin eyle, kendilerini alim ve salih kişilerden eyle.onlara islami sevmeyi ve islama hizmet etmeyi nasip et.riziklarini genişlet, ömürlerini mutlu kil.her türlü kötü göz ve akibetten muhafaza buyur.
 

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#65
Günün Duası

ALLAH (c.c.)ım, Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve göğsümü hasetten temizle ki,

insanlardan hiçbirini kendisine verdiğin bir nimetten ötürü kıskanmayayım;

onlardan herhangi birinde din, dünya, sağlık, takva, zenginlik ve

refahla ilgili bir nimet gördüğüm zaman (onu kıskanacağıma) ondan daha iyisini yalnız seninle ve

yalnız senden -ki ortağın yoktur- kendim için isteyeyim.

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
 
#66
Allâh’ım,bizedüşüncede kemâl, hareket ve ahlakımda kemâl ver! bizii azgın nefsimin şerrinden koru. Allâh’ım, bize iyilikler yapmak, kötülükleri bırakmak, yoksul ve zavallıları sevmek nasib eyle. bizi bağışla, bize acı. Kullarını imtihan etmeyi dilediğin zaman, bizi dinin üzere sâbit-kadem eyle! Kulluk üzereyken biziolarak huzuruna al. Rabbim bize yardım et, bize zafer ver, bizi yenilgiye uğratma. bize doğru yolu göster, doğru yolda yürümemi kolaylaştır.
amin.....amin.......amin....
 
#67
günün duası
Kimselerin bizi anmaya değer bulmadığı, unutulduğumuz o devirlerden bizi rahmetinle çekip çıkardın, insan eyledin, anılmaya değer kıldın ey Rahman. Bize andığımız, anladığımız her Kur’ân ayetinin anlamını giydir, bizi kelâmının diriltici gücüyle ayağa kaldır. Adımızı hep Kur’ân’la andır.
 
#68
Günün Duası
Allahım!

Bana dilimle değil, halimle vazetmeyi nasip eyle, Ya Rabbi!

Allahım!

Bana bir insanın elinden tutmadan önce, kalbinden tutmanın sırlarını öğret, Ya Rabbi!

Allahım!

Okuma, öğrenme, öğrendiklerimizi uygulama aşkımızı, salgın ve saygın bir hastalığa dönüştür, Ya Rabbi!

Allahım!

Bizleri dünlerde kaybolmaktan muhafaza eyle, yarına kalabilenlerden eyle, Ya Rabbi!

Allahım!

Dinimizi dünyanın mehri yapmaktan, acıkınca da inançlarımızı yemekten cümlemizi muhafaza eyle, Ya Rabbi!

Allahım!

Beni, beni benim önüme engel olmaktan, Beni, benim hayatımın kemirgeni olmaktan, Beni, bana yalan söylemekten muhafaza eyle, Ya Rabbi!

Allahım!

Bakışımızı ibret, Sukutumuzu hikmet, Konuşmamızı sanat ve marifete dönüştür, Ya Rabbi!

Allahım!

Boşa bakanlardan, Boşa susanlardan, Boşa konuşanlardan eyleme, Ya Rabbi!

Allahım!

Zenginlerimizi hamiyetsiz, Fakirlerimizi gayretsiz, Alimlerimizi amelsiz, İdarecilerimizi adaletsiz bırakma, Ya Rabbi!

Allahım!

Kandillerimizi hakiki kandil, Düğünlerimizi hakiki düğün, Bayramlarımızı hakiki bayram eyle Ya Rabbi!

Allahım!

Cümlemize, rızana uygun bir hayat yaşamayı ve son nefeste imanla ölmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

::: AMİN :::

 
#69
Ya rabbi seni bulup sende kalmayi,,istediğin gibi kul olmayi,lebbeyk deyip cemalinle şeref bulmayi nasib eyle.....

Amin...
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Konum
Almanya
#70
Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesinİ nasip et ve
Cennetini ihsan eyle!) ....
AMİN...
 

Facebook

Üst Alt