Günün Hadisi

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Allahım, ey insanların Rabbi!
Sıkıntıyı gider, şifa ver.
Şifayı veren ancak sensin.
Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur.
Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın.
Buhârî, Tıb,37
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

[TB] Benzer konular

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
“Ölüp de pişman olmayan yoktur, mutlaka herkes nedamet duyar: İyi yolda olan hayrını daha çok artırmadığına pişman olur, nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur, nedamet duyar.”
(Tirmizi, Zühd 59)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Ebû Hüreyre’den yapılan rivayete göre, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Bir karınca, peygamberlerden birisini ısırdı, o da emir verip, karıncaların yuvasını yaktırdı. Bunun üzerine Allah Teâlâ: ‘Seni bir karınca ısırdı diye mi, beni teşbih eden ümmetlerden bir ümmeti yaktın!’ buyurdu.”


Sahîh-i Müslim Muhtasarı, II, 2241
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
"Kulun Tövbe etmesinden dolayı ALLAH Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zaman ki sevincinden çok daha fazladır." (Buhari,Müslim)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Allahü teâlâdan haya edin!
Allah’tan haya eden, kötü düşünceden uzak durur, midesine girenleri kontrol eder, ölümü hatırlar.


Tirmizi
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır. İbn Mâce, Etime,53
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
ZENGİNİN BORCUNU GECİKTİRMESİ ZULÜMDÜR
Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
"Mü'minin ruhu, borcu ödeninceye kadar borcundan dolayı mahpustur." buyurdular.
Lüzumsuz yere borç almış olan bir mü'min vefat edince ruhu kendisine ait olan makama çıkamaz, ya borcu vârisleri tarafından ödenir veya kendisi âhirette bunun bedelini kendi sevabından alacaklısına verinceye kadar tutulur. Onun için zaruret olmadıkça kimseden bir şey borç almamalı, alınca da onu vadesinden evvel ödemeye çalışmalıdır.
Borçlarını imkân varken ödemeyip geciktirenler ahlâka aykırı olarak emniyeti sû-i istimâl etmiş olurlar.
Borç pek ağır bir yüktür. Kat'î bir lüzum görülmedikçe borçlanmamalıdır, sonra insanın huzuru kaçar, izzet-i nefsi rencide edilir.
Şayet borç vaktinde verilemezse bunun verilmesi vasiyet edilmelidir. Vârisler de ölüyü mes'ûliyetinden kurtarmak için bunu ödemeye gayret etmelidirler.

Hadîs-i Şerîf, el-Metalibü'l-âliye, El-Heysemî.

 
Üst Alt