H Harfi İle Başlayan İsimler

MURATS44

Özel Üye
Adı
Arapça YazılışıKüçük EbcedBüyük EbcedEsmâ (k.e.)Esmâ (b.e.)
Habibeحبيبه2732el-Vedûdel-Evvel
Habibحبيب2226el-Vedûdel-Vedûd
Habilهابيل48202el-Mâcidel-Berr
Hacerحجر211263Mâlikül Mülker-Rahîm
Hacıحاجى22184el-Vedûdel-Mukaddim
Hafizeحفيظه10031008ed-Dârred-Dârr
Hafsaحفصه183191el-Mukaddimel-Mukaddim
Hakanخاقان7521110el-Muktedirez-Zâhir
Hakimeحاكمه74317el-Celîleş-Şehîd
Hakkıحقّى218382el-Bâriet-Tevvâb
Haleهاله41194el-Evvelen-Nâfî
Halideخالده640824el-Müntakîmel-Habîr
Halilخليل670754el-Mütekebbirel-Muktedir
Halimeحليمه93187el-Azîzel-Mukaddim
Halimحليم88181el-Halimes-Semi
Haliseخالصه726884el-Hâlıkel-Kâbiz
Halisخالص721878el-Hâlıkel-Kâbiz
Halitخالد635818el-Müntakîmel-Habîr
Halukخلوق736859el-Hâlıkel-Muahhir
Hamdiyeحمديه67151Allahel-Alim
Hamdiحمدي62145el-Hamîdel-Müheymin
Hamideحميده67151Allahel-Alim
Hamitحميد62145el-Hamîdel-Müheymin
Hamzaحمزه60118el-Hamîdel-Muiz
Handanخندان705959el-Vârisel-Hâfiz
Handeخنده659748el-Mütekebbirel-Muktedir
Hanifeحنيفه153213el-Alimel-Bâri
Hanifiحنيفى158218el-Kayyûmel-Bâri
Hanحان59226el-Mecîdel-Kebîr
Hanımخانم691908el-Vârisel-Kâbiz
Harikaخارقه9061100el-Kâbizel-Muğnî
Harisحارث709822el-Vârisel-Habîr
Harunهارون262430er-Rahîmet-Tevvâb
Hasanحسن118235el-Muizel-Kebîr
Hasbiyeحسبيه85149el-Bedîel-Alim
Hasbiحسبي80143el-Hasîbel-Müheymin
Haseneحسنه123241el-Muidel-Kebîr
Hasibeحسيبه85149el-Bedîel-Alim
Hasipحسيب80143el-Hasîbel-Müheymin
Hasretحسرت668731el-Mütekebbirel-Hâlık
Hatemخاتم10411203el-Ğaniyyel-Ğaffâr
Haticeخديجه622706el-Müntakîmel-Vâris
Hatunخاتون10571225el-Ğaniyyel-Ğaffâr
Havanaحوا آنا67454Allahel-Fettâh
Havvagülحوّا كل71304el-Bâsıtel-Kadîr
Havvanurحوّا نور277445el-Kerîmet-Tevvâb
Havvaحوّا21132el-Vedûdes-Selâm
Hayalخيال641794el-Müntakîmel-Ahir
Hayatiحياتى429543et-Tevvâbel-Mukîd
Hayatحيات419532et-Tevvâbeş-Şekûr
Haydarحيدر222256el-Bârien-Nûr
Hayrettinخئرالدّين9091182el-Kâbizez-Zâhir
Hayriyeخيريه825830el-Habîrel-Muahhir
Hayriخيري820824el-Habîrel-Habîr
Hayrullahخيروالله8821078el-Kâbizel-Ğaniyy
Hayrunnisaخيرنّسا9711256el-Hâfizel-Ğaffâr
Hazalحزال46204el-Velîel-Cebbâr
Hazimحازم56223el-Mübdîel-Kebîr
Haşimهاشم346567er-Râfiel-Bâis
Hediyeهديه2458el-Vedûdel-Mecîd
Helinهلين95194el-Azîzen-Nâfî
Hicranهجران259477er-Rahîmel-Fettâh
Hidayetهدايت420564et-Tevvâbel-Bâis
Hikmetحكمت468601el-Fettâhel-Bâis
Hilalهلال66259Allaher-Rahîm
Hilmiyeحلميه93187el-Azîzel-Mukaddim
Hilmiحلمى88181el-Halimes-Semi
Hiraخرا801913el-Ahirel-Kâbiz
Hivelهيول5194el-Mâcidel-Azîz
Hulusiخلوصى736784el-Hâlıkel-Müzill
Hunalpحون آلپ97306el-Azîzel-Kahhâr
Huriyeحوريه229233el-Kebîrel-Kebîr
Huriحورى224227el-Kebîrel-Kebîr
Huzeyfeحذيفه803808el-Ahirel-Habîr
Hülyaخوليا647800el-Müntakîmel-Ahir
Hümaهما46207el-Velîel-Cebbâr
Hümeyraحميره263317er-Rahîmeş-Şehîd
Hürcanحرجان262480er-Rahîmel-Fettâh
Hürremخرّم10401093el-AzîmZül Celâli Vel İkrâm
Hürüخرو806808el-Ahirel-Habîr
Hürüşanخروشان11571385ez-Zâhirel-Hâfid
Hüseyinحسين128246el-Latifen-Nûr
Hüsnaحسنى128246el-Latifen-Nûr
Hüsneحسنه123241el-Muidel-Kebîr
Hüsniyeحسنيه133252es-Sameden-Nûr
Hüsnüحسنى128246el-Latifen-Nûr
Hüsnüحسني128246el-Latifen-Nûr
Hüsrevخسرو866928el-Muahhirel-Kâbiz
 

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Bu konu ile ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 1. Ankara'nın Başkent Olacağı Müjdesi
 2. Batınî Yorumun Tarihine Toplu Bakış: Tarihsel Analiz Açısından Cefr ve Ebced
 3. Bediüzzaman ve Cifir İlmi
 4. Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği
 5. Bir Yöntem Sorunu Olarak Cefr ve Ebced: “Ebced Hesabı" ya da "Hisâb-ı Cümel”
 6. Bu İlmin Aletliği ve Vasıtasıyla İstihraç Edilen Gaybî İşler ve Sırlar, Tekellüflü Bir Sun'ilikle mi, Yoksa İlhamlı ve İhtarlı Bir Hâl ile mi Olmuştur?
 7. Cifir Hesabı
 8. Cifir Mes'elesi
 9. Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl ve Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?
 10. Ebced Çeşitleri
 11. Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları
 12. Ebced Hesabının Kaynağı
 13. Ebced Hesabıyla Gerçek Burcunuzu Bulmak
 14. Ebced İsim Heceleme Sözlüğü
 15. Ebced İsimler Sözlüğü
 16. Ebced Tablosu
 17. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?
 18. Ebced ve Cifir İlmi İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?
 19. Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri
 20. Ebced ve Cifir İlminin Kaynağı
 21. Ebced'le İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 22. Ebced'le Tarih Düşürme
 23. Esrar-ı Huruf Ta'bir Edilen Tılsım ve Havas İlmiyle, Cifir ve Ebced İlmi Aynı mıdır?
 24. Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak
 25. Hazret-i Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler
 26. Hurûfîlik
 27. Hurûficilikle Cifir ve Ebced İlmi Arasında Bir Münasebet Var mıdır?
 28. İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı Nedir ?
 29. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
 30. Kıyametin Kopma Tarihi
 31. Kur’an Yorumunun Cefr ve Ebced ile Yapılmasının İslâmîliği İmkanı
 32. Kur’an'a Ebced Yöntemiyle Bakmak
 33. Kur'an-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?
 34. Kur'ân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?
 35. Nerelerde Kullanılır?
 36. Oniki Sualin Cevapları
 37. Peygamber'in (A.S.M.) Hadîslerinde Ebced ve Cifire Dair Herhangi Bir İfade ve Beyan Var mıdır?
 38. Rakamlar ve Harfler Metafiziği
 39. Remil İlmi Hakkında
 40. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)
 41. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-1
 42. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-2
 43. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 44. Sahabe ve Tabiîn'den Sonra, Hangi Sınıf Alimler Bu İlimle Meşgul Olmuşlar?
 45. Sayılar, Ebced ve Takvim
 46. İslamiyet ve Yıldızname
 47. Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 48. Terim Olarak Cefr ve Ebced -Kavramsal Analiz-
 49. Tevafukun Başka Bir Çeşidi
 50. A Harfi İle Başlayan İsimler
 51. B Harfi İle Başlayan İsimler
 52. C Harfi İle Başlayan İsimler
 53. Ç Harfi ile Başlayan İsimler
 54. D Harfi İle Başlayan İsimler
 55. E Harfi İle Başlayan İsimler
 56. F Harfi İle Başlayan İsimler
 57. G Harfi İle Başlayan İsimler
 58. H Harfi İle Başlayan İsimler
 59. I Harfi İle Başlayan İsimler
 60. İ Harfi İle Başlayan İsimler
 61. J Harfi İle Başlayan İsimler
 62. K Harfi İle Başlayan İsimler
 63. L Harfi İle Başlayan İsimler
 64. M Harfi İle Başlayan İsimler
 65. N Harfi İle Başlayan İsimler
 66. O Harfi İle Başlayan İsimler
 67. Ö Harfi İle Başlayan İsimler
 68. P Harfi İle Başlayan İsimler
 69. R Harfi İle Başlayan İsimler
 70. S Harfi İle Başlayan İsimler
 71. Ş Harfi İle Başlayan İsimler
 72. T Harfi İle Başlayan İsimler
 73. U Harfi İle Başlayan İsimler
 74. Ü Harfi İle Başlayan İsimler
 75. V Harfi İle Başlayan İsimler
 76. Y Harfi ile Başlayan İsimler
 77. Z Harfi İle Başlayan İsimler
 
Üst Alt