Hasret sinemde ardır,edep vuslata ramdır!

MustafaCİLASUN

Özel ÜyeKim bilir
belkide divane diyeceksin


Ne kadar
abesle iştigal ettiğime
kanaaat getireceksin


İlmi
ve fikri bakımdan nükseden
tezatları derleyip alay mı edeceksin


Yoksa hiç vakit
ayırmaya değmez diye
es geçip, arayışlara yön mü vereceksin


Kelam etmek
her bakımdan kalbi şehretmeli


Nefsin tazzikiyle
rasgelelik dile gelmemeli,
düşünmenin hak olduğu bilinmeli


İlim
merakın şubesiyse,
akıl ve izanın muvazenesinde
sevk edilmeli, keşkelere ilitfat etmemeli


Ruhun
sahibi belli,
kalbi nazargah kılan Rab


Ezelin
ve ebedin maliki, fanilik
adına esaret kabul edilmemeli


Din adına
simsarlık yapan
her kimse tahkir edilmeli


Cemaat asabiyeti
ve takiyesinden vazgeçilip,
şeffaflık ilkesi kabullenmeli


Hakimiyet adına
hunharca gasp edilen ne varsa,
alenen ifşa edilip, gereği yerine getirilmeli


Her nefesin
aziz olduğu teslim edilip, hukukundan
bihaber olanlar talim edilip, değerlendirilmeli


Şerri yaptıran
nefstir,nefse hükmeden sinsidir


Hinliğin her türlüsü
nefsi bakımdan iltifat edilen payedir,
ülfet ve faziletten elbette ki aridir


Ruh,
İsmi zülcelalin zatından
bahşedilen hakikattir,


Kalp
ve irade sahibi adına
muhatap kabul edilen zarafettir


İki yoldan
biri tercih edilmelidir,


Hangi yolu
tercih edersen, hesabı içinde
haşrolacak hangi mukadderdir


Halini cezbeden
ne varsa öncelikle tefekkür et


Fikrin ve malumatın
olmadan yol alacağını,aklını
ve iradeni nasıl kullanacağını merak et


Süretin
her türlüsüne nazar ederken


Seni biran
kedere zerkeden lahzanın içinde
kaybolmadan iştişareye müracaat et


Haram
ve heyecan nefsin
cazibesinde ki bühtandır,


Akla ve izana
tutukluluk yaşatan zandır,
sahibini an, malik olduğun ne varsa


Emanet
edilmiş olan aşikar
bir fermandır, halinden def et


Delinin aklını
merak etme, alınmıştır


İçinde yaşadığı
ve bahtına akseden belanın
girdabında yol alması saplanmıştır


Ruhu ve kalbi
bakımdan muvazenesi
kaybolmuş bir hicrandır


İbretin
her halinde tezahür
eden artık masum bir vicdandır
Mustafa CİLASUN
 
Üst Alt