İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması
İbrahim aleyhisselam putları kırınca putperestler bu işin onun yaptığını anladılar ve ceza vermek üzere hapsettiler. Durumu Nemruda bildirdiler. Rivayete göre Nemrut Hz. İbrahimin yaptığını duyunca onu yanına çağırdı. O zaman insanlar Nemruta secde ederlerdi. İbrahim aleyhisselam secde etmeyince Nemrut Niçin secde etmedin diye sordu. Hz. İbrahim de
* Ben beni yaratan Allahü Teâladan ziyade secde etmem *
buyurdu. Nemrud Seni yaratan kim ? diye sorunca, İbrahim aleyhisselam
* Benim Rabbim, dirilten ve öldüren Allahdır *
diye cevap verdi. Nemrut, ben de diriltirim diyerek zindandan iki kişi getirtti. Birini serbest bırakıp, birini öldürdü. Güya böylece diriltmiş ve öldürmüş oldu. Hz. İbrahim bunun karşısında
* Benim Rabbim güneşi doğudan getirir, doğurtur. Eğer gücün yetiyorsa sen de batıdan doğdur *
buyurunca Nemrut şaşırıp, âciz kaldı. Bu husus Bakara suresinin 258. âyetinde bildirilmiştir . Bu münazaranın vukuu bulduğu zaman hakkında iki rivayet vardır. Birincisi, İbrahim aleyhisselam putları kırınca onu yakalayıp hapsettiler. Sonra ateşe atmak için hapisten çıkarıp Nemrutun yanına götürdüklerinde gerçekleşmiştir. Diğer rivayete göre insanlar arasında büyük bir kıtlık çıkmıştı. Bundan dolayı insanlar yiyecek almak için Nemruta giderlerdi. Nemrut her gelene, Senin Rabbin kim ? diye sorar ve Benim Rabbim sensin diyenlere gıda maddeleri verirdi. Hz. İbrahim yiyecek almaya gelip Nemrut ona bu soruyu sorunca İbrahim aleyhisselam
* Benim Rabbim dirilten, hayat veren ve öldürendir *
dedi ve böylece bu münazara vukuu buldu . Bu olaydan sonra Keldâniler Halilallahı ceza vermek istediler ve onu ilk önce hapse attılar. Sonra Nemrut onu ateşe atmaya karar verdi. Rivayete göre bu fikri Nemrutun aklına Hênun adında biri getirdi ve Allah onu sonra yerin dibine batırdı.
* Nemrut hakkında bilgiler
Burada Nemrut hakkında bazı bilgilere değinmek istiyorum. Çünkü bir Müslüman için önemli olan düşmanlarını iyi bilmesi. Nemrud da vahşî bir düşmandır. Nemrut gaddar ve zâlim bir hükümdardı. Bir rivayete göre Nemrut onun hakiki ismi değil, firavun gibi bir ünvandı. Nemrut çocukken burnuna bir yılan yavrusu kaçmış, bu yüzden son derece çirkinleşmişti. Babası bile tahammül edememiş ve öldürmeye karar vermiş. Fakat annesinin yalvarması üzerine, onu bir çobana teslim etmiş , çoban da, onun çirkin yüzüne bakmaya dayanamadığından, onu dağ başında bırakmış, dağda Nemrud isminde bir dişi kaplan, çocuğu emzirerek, onun yaşamasına sebeb olmuştur. İsmi Nemrud bu kaplandan gelmektedir. Babası öldükten sonra hükümdarlığa geçen Nemrud, kendisini ilah zannediyor ve bütün halkın kendisine tapmasını istiyordu .
* Ateşin Halilallahı yakmaması
İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması kararlaştırıldıktan sonra odun toplanıyor ve kocaman bir ateş yakılıyor. Problem Halilallahı ateşe atmakta. Rivayete göre İblis insan şekline girip Nemruda mancınık kullanmasını tavsiye ediyor . Kuranda
* Onun İbrahim için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın dediler *
buyurulmuştur. Bir bina mancınık yapılıp oradan İbrahim aleyhisselam ateşe atılınca, ateş bir gül bahçesi oluyor. Diğer bir rivayete göre içi balık dolu bir havuz oluyor ateş. Ve böylece ateş Halilürrahmanı yakmıyor. Bu kurtarma olayı Kuranı Kerimin Enbiya suresinde bildirilmiştir
* Ey ateş İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları, daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk *
Bugün Ş.Urfada Ayni Zelika veya Halilürrahman isminde 50x30 m boylarında bir havuz vardır. Buranın Hz. İbrahimin ateşe atıldığı yer olduğu, balıkların odunlardan meydana geldiği iddia olunmakta ve kimse bu balıklara dokunmamaktadır . Tevratta bu ateş olayı hakkında İbrahim peygamberin yahudilerin soyunun babaları kabul edildiği halde bir bilgi yoktur.


kaynak:evliyalar ansiklopedisi

sanliurfako9.jpg


sanliurfa1js2.jpg


urfa03du6.jpg


1010704zf7.jpg

 
Üst Alt