İnşallah - İnşallah Ne Demektir...

VuSLaT

Yönetim
Yöneticiİnşallah - İnşallah Ne Demektir - İnşallahın Anlamı - İnşallah Demek
İnşallah, Allah-u teâlâ dilerse olur manasına bütün işlerini Allah-u teâlânın dilemesine havale etmek için söylenen sözdür. Allah-u teâlânın huzurunda itaat edenlerden olmak için, her işte inşallah demelidir! Hadis-i şerifte, "İnsanlar için, inşallah demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur." buyruldu.

"Şunu yapacağım." veya "Yarın şuraya gideceğim." denince de "İnşallah" demelidir!

Bir kimse ile bir şey kararlaştırırken inşallah denirse, sonradan o iş yerine getirilmezse, yalancı olunmaz. (Miftah-ül cenne)

Kesin işlerde de inşallah denir. Mescit-i harama girileceğini Allah-u teâlâ bildirdiği halde, inşallah denmesini öğretmek için, «Mescit-i harama inşallah gireceksiniz.» buyurdu. (Feth 27)

İsmail aleyhisselamın, «Babacığım, sana emredilen ne ise, onu yap! İnşallah beni sabredicilerden bulursun.» dediği de Kurân-ı Kerîm'de bildirilmektedir. (Saffat 102)

Peygamber efendimiz de, mezarlığa uğrayınca, ölüm muhakkak olduğu halde, ilâhi terbiye gereği olarak, «İnşallah biz de size kavuşacağız.» buyurdu. (Müslim)

Peygamber efendimiz, duasının kabul olacağını âyet-i kerimeye istinaden kesin olarak bildiği halde şöyle buyurdu:

«Her Peygamberin duası kabul olur. Her Peygamber, ümmeti için dünyada dua etti. Ben ise, Kıyamette ümmetime şefaat izni verilmesi için dua ediyorum. Duam inşallah kabul olacak. Müşrik olmayanların hepsine şefaat edeceğim.» (Müslim)
Hz. Süleyman'ın imtihanı

Kurân-ı kerimde mealen; «Biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Daha sonra o, yine (Rabbine) döndü.» buyrulmuştur. (Sad 34)

Fahreddin-i Razi hazretleri buyuruyor ki: Süleyman aleyhisselam, bir gecede, zevcelerinin hepsini dolaşacağını, onlardan her birinden birer erkek çocuk dünyaya geleceğini, Allah yolunda muharebe edeceklerini söyledi. Fakat, inşallah demeyi unuttu. Sakat bir çocuk dünyaya geldi. Bunu götürüp, babasının tahtına bırakıverdiler. Hadis-i şerifte, «Yemin ederim ki, Süleyman aleyhisselam inşallah deseydi, dediği gibi olurdu.» buyruldu. (Buhari)

Resûlullah efendimize; Ruh, Eshab-ı Kehf ve Zülkarneyn'den sorulunca; «Yarın gelin, haber vereyim.» buyurmuş, inşallah demeyi unutmuştu. Bu sebeple birkaç gün Resulullah'a vahiy gelmedi. Sonra şu mealdeki âyet-i kerime nazil oldu: «İnşallah demeden hiçbir şeyi yarın yapacağım deme!» (Kehf 23, 24)

 

[TB] Benzer konular

Üst Alt