Kab-ı Kavseyn ne demektir?

Nur Hanım

Aktif Üyemiz
Kab-ı Kavseyn ne demektir?Kab-ı Kavseyn, mirac mucizesinin en son ve en ileri safhasında, Peygamber Efendimizin(asm.) rüyete mazhar olduğu manevî makamın ismidir.

Kavseyn iki yay demektir. Bu ifade mecazîdir. Nur Külliyatında, Kab’ Kavseyn için, “imkân ve vücub ortasında Kab’ Kavseyn ile işaret olunan makam,” denilmektedir. Buna göre söz konusu teşbihteki yaylardan birisi imkan diğeri ise vücub olmaktadır. İmkân, bütün mahlukat âlemini, vücub ise, zât, şuunat, sıfat, efal ve esmânın tümünü ifade eder.

Mahlukatın varlığı “mümkin,” Allah’ın varlığı ise vaciptir. Mümkin, “olup olmaması eşit bulunan” şeklinde tarif edilir. Bütün mahlukat bu gruba girer. Yaratılan her mahlukun, var olması yoklukta kalmasına tercih edilmiş demektir. Allah’ın varlığı ise vaciptir, yani varlığı zâtındandır ve olmaması muhaldir.

İşte mirac hadisesinde, Vacibü’l Vücut olan Allah, mümkinat âleminin sultanını (asm.) rüyetine ve sohbetine müşerref kılmıştır

Risale-i Nur
 
Üst Alt