Kebair (büyük günahlar)

faruk islam

Özel Üye
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
Müslümanlara Eziyet Etmek ve Onlara Sövmek

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Erkek mü'minlere ve kadın mü'minlere işlemedikleri bir günah yüzünden eziyet edenler de gerçek bir yalan ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab: 58)
"Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın ve birbirinize karşı gıybet etmeyin." (Hucurat: 12)
"İnsanların gıybetini yapan ve ayıplayana yazıklar olsun." (Hümeze: 1)
"Mü'minler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı bir azab vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Nur: 19)
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
"Allah katında insanların en şerlisi, sözleri kötü ve ağzı bozuk olduğu için insanların uzak durmak istediği kimsedir." (Buhari, Müslim)
"Ey Allah'ın kulları! Muhakkak Allah sıkıntıyı kaldırmıştır. Ancak kardeşinin şerefini kemiren müstesna. İşte öyle olan ya sıkıntı içinde olur ya da helak olur." (Ebu Davud, Tayalisi sahih senedle rivayet etmiştir.)
"Her müslümanın diğer müslümana namusu, malı ve kanı haramdır." Sonra kalbe işaret ederek: "Takva buradadır. Bir müslümanın diğer müslümanı hakir görmesi ona şer olarak yeter" buyurdu." (Tirmizi rivayet etti ve hasen dedi.)
"Müslüman müslümanın kardeşidir. Bu sebeple ona haksızlık etmez, yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez. Kişinin müslüman kardeşini hor görmesi ona yeten bir günahtır." (Müslim)
"Müslümana sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür." (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei)
"Komşusu kendisinin kötülüklerinden emin olmayan kimse cennete giremez." (Müslim) "Allah'a yemin olsun ki iman etmiyor."
Rasulullah bu sözü peş peşe üç kere tekrarlayınca sahabiler:
"Kim iman etmiyor, ya Rasulullah?" dediler.
Rasululah sallallahu aleyhi ve sellem:
"Komşusu kendisinin kötülüklerinden emin olmayan kimse" buyurdu." (Buhari, Müslim)
Bu hadisin bir başka lafzı ise şöyledir:
"Komşusu kendisinin kötülüklerinden emin olmayan kul cennete giremez." (Ahmed)
"Allah'a ve aiheret gününe inanan, komşusuna iyi davransın." (Müslim)
Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Rasulullah'a şöyle denildi:
Ya Rasulullah! Falan kadın geceleri namaz kılıyor, gündüzleri ise oruç tutuyor, fakat diliyle komşularına eziyet veriyor. Çok keskin dilli bir kadın var."
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadın hakkında:
"Onda hayır yoktur ve o ateştedir" buyurdu. (Hakim ve Zehebi rivayet ettiler ve sahih dediler.)
"Kim bir müslümana ey kafir! veya ey Allah'ın düşmanı derse o kişi öyle değilse söylediği kendisine döner." (Buhari, Müslim)
"Miraç gecesi tırnakları bakırdan olan bir topluluğu uğradım. Onlar yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Cebrail (a.s)'a onların kim olduğunu sordum. O da bana: "Bunlar (gıybet etmek suretiyle) insanların etini yiyen ve halkın şerefine dil uzatanlardır." dedi. (Ebu Davud, Ahmed)
"Muhakkak kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır."
Ashab: "Ya Rasulullah! Kişi hiç anne-babasına söver mi?" dedi.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
"Evet. Kişi adamın basasına söver, o da onun babasına söver. Kişi adamın anasına söver o da onun anasına söver." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)
"Muhakkak kişinin anne-babasına lanet etmesi büyük günahlardandır." Denildi ki:
Ya Rasulullah! Kişi ebeveynine nasıl söver?
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
"Kişi adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Kişi adamın anasına söver o da onun anasına söver." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)
"Bir kişi diğerini fısk ve küfürle itham etmesin. Şayet dediği onda yoksa, söz ona döner." (Buhari, Müslim)
"Ölülerinize sövmeyin. Onlar zaten yaptıklarının karşılığını alıyorlar." (Buhari, Ebu Davud, Nesei)
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
Allah-u Teâlâ'nın Dostlarına Eziyet Etmek ve Onlara Düşman Olmak

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Allah ve Rasulünü incitenlere, Allah dünyada da, ahirette de lanet eder. Onlara alçaltıcı bir azab vardır. İnanan erkek ve kadınları yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler, şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar." (Ahzab: 57-58)
Allah-u Teâlâ bir kudsi hadiste şöyle buyuruyor:
"Benim dostuma düşman olana savaş açarım."
Başka bir lafızda da:
"Benim dostuma düşman olan bana savaş açmış olur." (Buhari)
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu anh'ya şöyle dedi:
"(Muhacirlerin fakirlerini kasderek): Ey Ebu Bekir! Onları kızdırırsan Allah'ı kızdırmış olursun." (Müslim)
(Allah'ın dostları, Allah'ın indirdiği Kur'an ve sünnetle amel eden, aza kanaat edip ahiret günü için elinden gelen her şeyi Allah rızası için yapan kişilerdir. Zahiren böyle davranan kişiye Allah'ın velisi diyebiliriz. Ancak bu kişiye Allah katında da onun dostu olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü onun hakiki halini ancak Allah bilir. Fakat biz İslama uygun hareket eden bu kişileri sevmemiz ve onlara eziyet etmememiz gerekir.)

 

[TB] Benzer konular

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
RABBİM razı olsun emeklerine sağlık çok çok çook güzel,,,
bende murat admine katılıyorum konularınız görsel olarak çok güzel,,,içeriği zaten güzel...
tebrik ederim sizi....
 
Üst Alt