Kebair (büyük günahlar)

faruk islam

Özel Üye
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)

Etek ve Elbiseyi Kibirlenmek ve Böbürlenmek İçin Uzatmak
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
İnsanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah her kibir taslayanı, kendini beğenip övüneni sevmez." (Lokman: 18)
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
"Eteğin topukları aşan (sarkan) kısmı cehennemdedir." (Buhari, Nesei)
"Kibir ve gurur içinde eteğini yerde sürüyene Allah rahmet nazarıyla bakmaz." (Buhari)
"Allah kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz. Onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır:
- Kibir içinde elbisesini yere salan,
- iyiliği başa kakan,
- malını yalan yeminle satan." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)
"Kendini beğenmiş bir adam kaftanını giyinmiş, saçını taramış böbürlene böbürlene yürürken yerin dibine geçmiş ve kıyamet gününe kadar da batmaya devam edecektir." (Buhari, Müslim)
Abdrullah b. Ömer radiyallahu anh'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim gurur kasdıyla elbisesini, gömleğini veya sarığını sarkıtırsa Allah ona kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz." (Ebu Davud, Nesei sahih senedle rivayet etmişlerdir.)
Cabir b. Selim radiyallahu anh'dan; Rasulullah bana şöyle dedi:
"Elbiseni yere sarkıtmaktan sakın. Çünkü bunu yapmak muhakkak kibir ve gururdan başka bir şey değildir. Allah ise kibri ve gururu sevmez." (Ebu Davud, Tirmizi rivayet etti ve sahih dedi.)
Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan adamın birisi elbisesini yere sarkıtmış olduğu halde namaz kılmaktaydı.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona:
"Git ve abdest al" dedi.
Adam gitti, abdest aldı ve geldi. Rasulullah tekrar "Git ve abdest al" dedi. Orada bulunanlardan birisi:
"Ya Rasulullah! Bu kişiye abdest almasını emrettiniz, fakat daha sonra onun hakkında birşey demediniz? deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Bu adam elbisesini sarkıtmış olduğu halde namaz kılıyordu. Oysaki Allah-u Teâlâ elbisesini sarkıtarak namaz kılanın namazını kabul etmez." (Ebu Davud) (Zehebi rivayet etti ve Müslim'in şartlarına göre sahih dedi.)
Elbisesini gurur ve kibir kasdıyla uzatan insana (kıyamet günende) Allah rahmet nazarıyla bakmaz." (Buhari)
Ebu Bekir radiyallahu anh'dan; o şöyle dedi:
Ya Rasulullah! yukarı çektiğim halde eteğim kendiliğinden yere sarkıyor. Bu durumumda bir sakınca var mı?
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi:
"Sen bunu gurur içinde yapanlardan değilsin." (Buhari)
"Mü'minin elbisesi ancak baldırının yarısına kadardır." (Oraya kadar uzatabilir.)" (Ebu Davud, İbn-i Mace)
Ebu Said radiyallahu anh'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
"Müslüman elbisesini baldırının yarısına kadar uzatabilir. Topuklarına kadar uzatmasında ona bir günah yoktur. Topuklardan aşağıya sarkan kısım ise ateştedir. Kim elbisesini kibirlenerek sarkıtırsa Allah ona rahmet nazarıyla bakmaz." (İbn-i Mace, Ebu Davud sahih senedle rivayet etti.)
İbn-i Ömer şöyle dedi:
Elbisem yere sarkmış olduğu halde Rasulullah'ın yanına uğradım. O bana şöyle dedi:
"Ey Abdullah! Elbiseni yukarı çek."
Ben de elbisemi çektim. Sonra:
"Daha yukarı çek" dedi ve ben de daha fazla çektim ve o günden beri bu yerden aşağıya elbisemi hiç sarkıtmadım." (Müslim)
Bazıları İbn-i Ömer'e elbisesini nereye kadar çektiğini sordular da.
O: "Baldırların yarısına kadar" dedi.
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
Erkeklerin Altın Takınmaları ve İpek Giymeleri
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Takva örtüsü bundan daha hayırlıdır." (A'raf: 26)
Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
"Dünyada ipek giyinen ahirette giymeyecektir." (Buhari, Müslim)
"Dünyada ipeği ancak ahirette nasibi olmayan kişi giyer." (Buhari)
Altın ve ipek giymek bu ümmetin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı." (Tirmizi rivayet etti ve sahih dedi.)
Huzeyfe radiyallahu anh şöyle dedi:
"Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi altın ve gümüş kaplardan yemek ve içmekten, ipek, dibac (bir nevi saf ipek kumaş) giymek ve onun üzerine oturmaktan neyhetti." (Buhari)
"Gümüş kaptan içen kimse karnına ancak cehennem ateşi tıkmış olur." (Buhari, Müslim)
Vücudunda kaşıntı, uyuz veya başka bir rahatsızlığı olanlar için ipek giymelerine izin verilmiştir. Normal koşullarda ise ipekten ancak dört parmak kadarını giymeye ruhsat vardır.
Altın diş ve buna benzer şeylere de ruhsat verilmiştir.
Kim ipekten yapılmış bir elbise veya ipek ve altın iplerle süslenmiş bir elbise giyerse fasık olup haram işlemiş olur ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadiste belirttiği cezayı hakketmiş olur.ALINTI

 

[TB] Benzer konular

Üst Alt