Kebair (büyük günahlar)

faruk islam

Özel Üye
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
Ashaba -Radiyallahu Anhüm- Sövmek
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi:
Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu:
"Benim dostuma düşmanlık yapana karşı savaş açtığımı bildiririm." (Buhari)
"Ashabıma sövmeyin. Muhammed'in nefsi elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, şayet birinizin Uhud dağı kadar altını olsa ve Allah yolunda harcasa ashabımın ne bir avuçluk harcamasına ve ne de bunun yarısına erişebilir." (Buhari, Müslim)

Aişe radiyallahu anh şöyle dedi:
"Onlar Rasulullah'ın ashabına mağfirette ve hayır duada bulunmakla emrolundukları halde onlara sövdüler." (Müslim)
"Ashabıma kim söverse Allah'ın laneti üzerine olsun." (İbn-i Ebi Asım es-Sünne)
Bu hadisin senedi hasendir.
Hz. Ali radiyallahu anh şöyle dedi:
"Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkımda beni sevenin mü'min beni sevmeyenin münafık olduğunu söyledi." (Müslim)
Rasulullah'ın Hz. Ali radiyallahu anh hakkında söylemiş olduğu bu söze Rasulullah'tan sonra en faziletli olan Ebu Bekir daha layıktır.
Hz. Ali ve Hz. Ömer radiyallahu anh'nın görüşüne göre:
Kim bir kişi hakkında onun Ebu Bekir radiyallahu anh'dan daha hayırlı olduğunu söylerse ona iftiracının cezası uygulanır.
Abdurrahman b. Ebi Leyla'dan, el-Carut b. Mi'a el-Abdi şöyle dedi:
Ebu Bekir radiyallahu anh Ömer radiyallahu anh'den daha üstündür.
Başka birisi de:
"Hz. Ömer radiyallahu anh, Hz. Ebu bekir radiyallahu anh'den daha üstündür" dedi.
Bu haber Ömer. b. Hattab radiyallahu anh'ya ulaşınca kendisinin Hz. Ebu Bekir'den daha üstün olduğunu söyleyen adama yere basamayacak derecede ayaklarına sopayla vurdu ve şöyle söyledi:
"Ebu Bekir radiyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşı ve insanların en hayırlısıdır. Kim bundan başka bir şey söylerse ona iftiracının cezası uygulanır.
İbrahim'den, Alkame radiyallahu anh dedi ki:
Ali'nin şöyle dediğini duydum:
"Bana, benim Ebu Bekir ve Ömer'den daha üstün olduğunu söyleyenlerin var olduğu haberi ulaştı. Kim bu şekilde söylerse iftira atmış olur ve ona iftiracının cezası verilir." (Ahmed İbn-i Ebil Asım es-Sünne kitabında hasen senetle rivayet etti.)
Ebu Ubeyde b. Hacil radiyallahu anh'den, Ali radiyallahu anh şöyle demiştir:
"Beni Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'dan daha üstün tutan birisi bana getirilirse, ona iftiracının cezasını veririm." (İbn-i Eb'l Asım Es-Sünne kitabında rivayet etti.)
"Kim kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine isabet eder." (Buhari)
Ebu Bekir radiyallahu anh'e veya ondan başka bir sahabeye kim "Ey kafir" derse o kafir olur. Çünkü Allah-u Teâlâ bütün sahabilerden razı olduğunu belirtmiştir.
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"İyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensar ile, onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnuttur." (Tevbe: 100)
Kim bu ayette geçenlere söverse Allah'a karşı savaş açmış olur. Müslümanlara eziyet etmek ve onları hor görmenin büyük günah olduğunu daha önce açıklamıştır.
O zaman Rasulullah'dan sonraki insanların en hayırlıları olan sahabelere söven kişinin durumu nasıl olur?

 

[TB] Benzer konular

Üst Alt