Kebaİr(bÜyÜk gÜnahlar)

faruk islam

Özel Üye
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
Kardeşine Karşı Demir Bir Şey Doğrulmak
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
"Kim müslüman kardeşine velev ki o anne-baba bir kardeş olsun demir bir şey doğrultursa melekler ona bu işinden vazgeçinceye kadar lanet okur." (Müslim
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
Kendisini Babasından Başkasına İntisab -İsnad- Etmek
Sa'd radiyallahu anh'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
"Onun kendi babası olmadığını bildiği halde kendisini babasından başkasına intisap (isnat) edene cennet haram kılınmıştır." (Buhari, Müslim)
Ebu Hureyre radiyallahu anh'den, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Babalarınızdan vazgeçmeyin. Kim babasından vazgeçerse (inkar ederse) kafir olur." (Buhari, Müslim)
"Kendisini babasından başkasına intisap eden Allah'ın lanetine uğramıştır." (Buhari, Müslim)
Yezib b. Şerik radiyallahu anh'den; Hz. Ali'yi minberde hutbe verirken şöyle dediğini duydum:
"Bizde Allah'ın kitabından ve bu elimdeki sahifenin içinde olandan başka okuduğumuz kitap yoktur."
Sonra kağıdı açtı. Bu sayfanın içinde deve dişleri, hayvanların bazı parçaları ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözü vardı:
"Medine şehri Ayr ile Sevr arasında haram kılınmıştır. Kim şu şehirde kötü bir şey yaparsa ve kötü bir şey yapanı barındırırsa, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah onun hiç bir amelini kabul etmez. Müslümanların zimmeti birdir ve müslümanların en aşağısı da bu zimmeti verebilir. (yani; bir müslüman birini himaye altına alırsa velev ki bu müslüman daha aşağı seviyede olsa bile bütün müslümanların buna uyması gerekir.) Bir müslümanı hakir ve alçak gören, kendisini babasından başkasına intisap eden çocuk veya kendisini sahibinden başkasına intisap eden kölenin üzerine Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Ve Allah-u Teâlâ kıyamet gününde bu kişinin hiçbir amelini kabul etmez." (Buhari, Müslim)
Ebu Zer radiyallahu anh'dan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
"Kendi babasını bildiği halde kendisini babasından başkasına intisap eden kimse kafir olur. Hakkı olmadığı halde bir şeyi iddia eden bizden değildir ve o kişi cehennemdeki yerine hazırlansın. Birisini küfürle itham eden ya da ona Allah'ın düşmanı diyen; eğer o kişi dediği gibi değilse söylediği kendisine döner." (Buhari, Müslim)
(Bu insanı İslam dininden çıkarmayan küçük küfürdür.)
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
Uğursuzluğa İnanmak
Abdullah b. Mes'ud radiyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
"Uğursuzluğa inanmak şirktir." İbn-i Mes'ud devamla şöyle dedi:
"Hepimizin içinden böyle bir şey geçerdi. Fakat Allah onu kendisine güvenmekle giderdi." (Ebu Davud, Tirmizi sahih senetle)
"Adva: (hastalığın bizatihi bir hasta aracılığıyla başka birine bulaşması), Tıyara: (Uğura ve uğursuzluğa inanmak) Yoktur. Fakat ben Fel'i seviyorum."
Ya Rasulullah! Fel nedir? denildi.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
"İyi sözdür" buyurdu." (Buhari, Müslim) 

[TB] Benzer konular

Üst Alt