Kebaİr (bÜyÜk gÜnahlar)

faruk islam

Özel Üye
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
Gümüş ve Altın Kaptan İçmek
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"İpek ve dibac (bir nevi ipekli kumaş) giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan içmeyin ve bunlardan yapılmış tabaklardan yemeyin. Çünkü bunlar dünyada kafirler için ahirette ise bizim içindir." (Buhari, Müslim)
"Altın ve gümüş kaptan yiyen ve içen muhakak ki karnına cehenemme ateşini tıkamış olur." (Müslim)
"Gümüş kaptan içen ahirette ondan içemeyecektir." (Müslim)
KEBAİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
Hak İçin Olmayan Cedelleşme
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden pek azılı düşman iken, kalbinde olana Allah'ı şahit tutan, iş başına geçince yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çabalayan insanlar vardır." (Bakara: 204-209)
"Sana böyle söylemeleri, sadece tartışmaya girişmek içindir. Onlar şüphesiz kavgacı bir millettir." (Zuhruf: 58)
"Allah'ın ayetlerini üzerinde kendilerine gelen bir delil olmadan tartışanların gönüllerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır." (Mü'min: 56)
"Ehli kitabla en güzel şekilden başkasıyla tartışma." (Ankebut: 46)
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
"Allah katında insanların en sevilmeyeni düşmanlık anında haktan ayrılandır." (Buhari, Müslim, Nesei, Tirmizi)
Ebu Hureyre radiyallahu anh'den, Raaasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
"Kim bilgisiz olarak düşmanlık ve mücadele ederse vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabı onun üzerindedir." (İbn-i Ebi'd-Dünya rivayet etti.)
Ebu Umame radiyallahu anh'dan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Üzerinde bulundukları hidayetten sonra bundan sapan hiçbir kavim yoktur ki onlara cedelleşme hastalığı verilmesin."
Sonra şu ayeti kerimeyi okudu:
"Sana böyle söylemeleri, sadece tartışmaya girmek içindir. Onlar kavgacı bir millettir." (Zuhruf: 58)
(Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmed) (Hakim ve Zehebi rivayet ettiler ve sahih dediler.)
İbn-i Ömer radiyallahu anh'den, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
"Sizin hakkınızda en çok endişelendiğim şey;
- Alimin sürçmesi,
- Münafık birisinin Kur'an hakkında tartışması ve
- Dünya sevgisi." (Senedi zayıf bir hadistir.)
"Kur'an-ı ilimsiz tefsir etmek küfürdür." (Ebu Davud, Ahmed)
İbn-i Ömer radiyallahu anh'dan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Haksız yere bildiği halde düşmanlık yapan vazgeçinceye kadar, Allah'ın gazabı onun üzerinde olur." (Ebu Davud, Ahmed)
"Ümmetim için en çok korktuğum şey çok güzel konuşan münafıktır." (Ahmed)
"Haya ve az konuşmak imandan iki şubedir. Gereksiz ve boş söz konuşmak ise münafıklığın iki şubesidir." (Tirmizi)
 

[TB] Benzer konular

Üst Alt