Keşke can-ıgönülden sevmeye erişsem!

MustafaCİLASUN

Özel Üye


edc4b9ef.jpg
[FONT=Georgia, serif]Ruhumun lisanından
[FONT=Georgia, serif]Kalbimin hicranından, mihnet ettiğim firkatin ahından
[FONT=Georgia, serif]Sürç-i lisan ettiren gamından, içimi titreten efkarımdan ve ah u zarından
[FONT=Georgia, serif]Azat olmayı başarsam, gönlümün şehrettiği kadar sinede hasretini hiç yaşamasam


[FONT=Georgia, serif]İnsan gönül ehli olmalı
[FONT=Georgia, serif]Kapalı kalan sayfaları aralanmalı, samimiyetle anılmalı
[FONT=Georgia, serif]Hiçbir zaman aldatan olmamalı, ne kadar iradi olursa o nispette adanmalı
[FONT=Georgia, serif]Aşkın vecdinden südur eden hicranıyla yanmasa, her halükarda teslime adanmalı


[FONT=Georgia, serif]Akıl elhak terbiyeye muhtaç
[FONT=Georgia, serif]Ruhun asla tekebbür etmez, zira hilkatiyle yol alan bir taç
[FONT=Georgia, serif]İraden ne ye muhtaç, her tercihin atine kapı aralayan ve nefsini bekleyen maç
[FONT=Georgia, serif]Ey saki bakma melül melül,susmak gerekiyor idrakin sadrından gelen nasıl bir aşk


[FONT=Georgia, serif]Hiç bir emek zayi olmaz
[FONT=Georgia, serif]Niyet nasıl telakki ederse, o maksadına yabancı kalmaz
[FONT=Georgia, serif]Niyaz, ne kadar kalbin firkatiyse, aklın ve izanın lahzasında ki fark ise yanılmaz
[FONT=Georgia, serif]İnsan, akıbetini nizam eden nefestir, kaza ve kaderi umutları içinde ki bir fedrettir


[FONT=Georgia, serif]Rabbim, ehliyet vermiş
[FONT=Georgia, serif]İraden senindir demiş, aklın ve idrakin istikametin içindir
[FONT=Georgia, serif]Neden meşkuk bir hal var zihninde, kalbin bizarlaşan nezninde, anılan kederinle
[FONT=Georgia, serif]Niçin anlamak istemezsin,yaşayan Kuran olmak içim emek vermezsin ve çekinirsin


[FONT=Georgia, serif]Gece ne zaman uyansan
[FONT=Georgia, serif]Ağzın acı, dilin kurudur, gözlerin hangi hedefin meylindedir
[FONT=Georgia, serif]Zihnin neden bir şaşkınlığın içindedir, müddet-i nefes ne vakit hissedilecektir
[FONT=Georgia, serif]Düşünmek niçin kifayet etmeyen mertebedir, tefekkür etmek için neler gereklidir


[FONT=Georgia, serif]Evladın ateşlendiği zaman
[FONT=Georgia, serif]Eşinin tansiyonu ahengini bozduğu an, merak içindesindir
[FONT=Georgia, serif]Teşasın her vecdi senin suskun haline tebarüz eden resmin hazin manzumesidir
[FONT=Georgia, serif]Kapın çalınmadan, henüz an dolmadan, aklın ve idrakin solmadan tahkik etmelisin


[FONT=Georgia, serif]Mecnunun halinde değilsin
[FONT=Georgia, serif]Divanenin meramını kattiyen bilemezsin,aslı merak etmeyensin
[FONT=Georgia, serif]Delinin serdettiği kelamı dinler misin, içini yakan ne varsa halinde hisseder misin
[FONT=Georgia, serif]Aç kalan çobanın meramından hiç bahsetmeyen zadesin, ancak kendini düşünensin


[FONT=Georgia, serif]Lakin, yine de hakkını vermeyen
[FONT=Georgia, serif]Muğlak bir halin içinde debelenen, kaygılarıyla demlenensin
[FONT=Georgia, serif]Nereye gitsen, sahte kakkahalarını ulu orta sarfetsen neye yarayacak hedersin
[FONT=Georgia, serif]İstikametinden habersiz bir nefesin zehabında kalmış, zavallı bir cesetin tarifisin
[FONT=Georgia, serif]Mustafa CİLASUN
 
Üst Alt