Kıyamet alemetlerinde "Hiç kan akıtmadan bir büyük şehir veya ülke Müslüman olacaktır

ceylannur

Yeni Üyemiz
Kıyamet alemetlerinde "Hiç kan akıtmadan bir büyük şehir veya ülke Müslüman olacaktır

Kıyamet alemetlerinde "Hiç kan akıtmadan bir büyük şehir veya ülke Müslüman olacaktır
Kıyamet alemetlerinde "Hiç kan akıtmadan bir büyük şehir veya ülke Müslüman olacaktır." diye bir alamet var mıdır? İstanbul'un ve Roma'ın fethi?

Yazar: Sorularla İslamiyet,

Araştırmalalarımıza göre Roma'nın savaş olmadan fethedileceği bildiriliyor.

Ayrıca İstanbul'un tekrar fethedileceği de rivayet ediliyor.Hz. Mehdî'nin icraatlarından biri de İstanbul'u fethetmesidir. Bir rivayette Ümmet-i Muhammed'in son emiri Ehl-i Beyt-i Nebevî'den hüsn-ü sîret sahibi Mehdî'nin çıkacağı, Kayser şehrini fethedeceği, zamanında Deccal'ın çıkacağı ve Hz. İsa (as)'ın gökten ineceğini bildirilir.1 Hatta Resûlullah (asv) bu konu üzerinde öylesine önemle durmuştur ki, dünyanın sonuna bir gün bile kalsa Allah'ın o günü uzatıp Kostantıniye'ye fethedeceğini bildirmiştir.2

Muhyiddin-i Arabî de, Mehdî'nin İstanbul şehrini Deccal'ın elinden kurtaracağı kaydeder.3

Rivayetlerde bu fethin harp etmeden, "Lâ ilâhe ill
allah.gif
"
tekbirleriyle gerçekleşeceği de belirtilmektedir.4 Ki bundan fethin mânevî yönden gerçekleşeceğini anlıyoruz.

Kayser şehri Kostantıniyye, yani İstanbul’un ilk fethinin Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiğini, hadis-i şerifte de gerek kendisi ve gerekse askerlerinin medhedildiğini biliyoruz. Yukardaki hadiste ise bundan farklı bir yöne, yani İstanbul'un Deccal'ın çıktığı, Hz. Mehdî'nin indiği bir zamanda fethine dikkat çekilmiştir. Bundan bir zaman gelip İstanbul'un işgal edileceğini, fakat kurtarılacağını, ayrıca fısk u fesada gömüldüğü bir zamanda Hz. Mehdî'nin gelip onu mânen fethedeceğini çıkarabiliriz.

Dipnotlar:
1. Nuaym bin Hammad, Kitabü'l-Fiten, Varak: 59a.
2. el-Bürhan, s. 74.
3. M. Arabî, Fütûhât-ı Mekkiye, s. 66.
4. Şârânî, Ölüm, Kıyamet, Âhiret ve Âhirzaman Alâmetleri, s. 445-446.
 
Üst Alt