Küçük Hafız Zühdü'nün Yazdığı Mektuplar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Hasret ruzgari

Aktif Üyemiz
(Şu fıkra, inşaallah Kur’an’a büyük hizmet edecek olan Küçük Zühdü’nündür.)
Bugün istinsahına muvaffak olduğum i’caz-ı Kur’an’ın bu biçare talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyuzat, mevte mahkûm ruhuma öyle bir tabib-i hâzık ameliyatı yapmış ki; mübtela olduğum emraz-ı kalbiyeyi tedavi ve yeniden hayat bahşetmiş olduğundan arz-ı minnetdârî eyler ve bu bînazîr mücevherat mahzeninin diğer renkli kapılarının da açılmasını âcizane istirham eylerim.
Bu risalenin Otuz Üçüncü Mektubun otuz üç penceresinden ayrı ayrı lemean eden nuranî ziyalar kalb-i âcizaneme feyyaz nurlarıyla gül-âblar serpti. Daha birçok Nur Risalelerinin füyuzatından hisseyâb olmayı barigâh-ı ehadiyetten tazarru ederim efendim.
Hafız Zühdü
***

(Şu fıkra Küçük Hafız Zühdü’nündür.)
Nur bahçesinin nurlu meyvelerinden iki tanesini daha koparmağa muvaffak oldum. Bu meyvelerin muhtevi bulunduğu lezzeti, kasır lisanımla şimdi ifade edebilmekten çok âciz bulunuyorum. Nebiyy-i âhirü’z-zaman aleyhi ekmelüssalâtü vesselâmın huzur-u saadetine ve pak, lâtif sohbet-i nebeviyeleriyle müşerref olmak zevkini idrak ettiren bu kıymettar On Dokuzuncu Mektubu mütalâa etmekten bir türlü doyamıyorum. Bilcümle Risaletü’n-Nur’un takdir ve tevkiri hususunda söz söyleyebilmekten kalemim âciz ve nakıstır. Cenab-ı Vahibü’l-atâyâ’dan dilerim ki, Nur bahçelerinin meyvelerinin hepsinden tatmağa arkadaşlarım gibi âcizlerini de muvaffak kılsın.
Küçük Hafız Zühdü
***
(Küçük Zühdü’nün fıkrasıdır.)
Yirmi Dokuzuncu Mektubun Yedinci Kısmını akşam fakirhanede Bekir Ağa ile beraber bazı hususi arkadaşlarımızla okuduk. Ve son Risalenin dinsizleri iskâta kâfi geleceğine hepimiz kanaat ve iman getirdik.
Küçük Zühdü
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt