TEFSİR Kuran-ı Kerim Ayetler ve Tefsirleri

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
kuran_bfce38184d03e6cc.jpg


SIRA
AYET
AYET SAYISI
NÜZUL SIRASI
SURENİN TEFSİRİ
1​
Fâtiha Sûresi
7​
5​
Fâtiha Sûresi Tefsiri
2​
Bakara Sûresi
286​
87​
Bakara Sûresi Tefsiri
3​
Âl-i İmrân Sûresi
200​
89​
Âl-i İmrân Sûresi Tefsiri
4​
Nisâ Sûresi
176​
92​
Nisâ Sûresi Tefsiri
5​
Mâide Sûresi
120​
112​
Mâide Sûresi Tefsiri
6​
En'âm Sûresi
165​
55​
En'âm Sûresi Tefsiri
7​
A'râf Sûresi
206​
39​
A'râf Sûresi Tefsiri
8​
Enfâl Sûresi
75​
88​
Enfâl Sûresi Tefsiri
9​
Tevbe Sûresi
129​
113​
Tevbe Sûresi Tefsiri
10​
Yunus Sûresi
109​
51​
Yunus Sûresi Tefsiri
11​
Hûd Sûresi
123​
52​
Hûd Sûresi Tefsiri
12​
Yusuf Sûresi
111​
53​
Yusuf Sûresi Meâli
13​
Ra'd Sûresi
43​
96​
Ra'd Sûresi Tefsiri
14​
İbrahim Sûresi
52​
72​
İbrahim Sûresi Tefsiri
15​
Hicr Sûresi
99​
54​
Hicr Sûresi Tefsiri
16​
Nahl Sûresi
128​
70​
Nahl Sûresi Tefsiri
17​
İsrâ Sûresi
111​
50​
İsrâ Sûresi Tefsiri
18​
Kehf Sûresi
110​
69​
Kehf Sûresi Tefsiri
19​
Meryem Sûresi
98​
44​
Meryem Sûresi Tefsiri
20​
Tâ-Hâ Sûresi
135​
45​
Tâ-Hâ Sûresi Tefsiri
21​
Enbiyâ Sûresi
112​
73​
Enbiyâ Sûresi Tefsiri
22​
Hac Sûresi
78​
103​
Hac Sûresi Tefsiri
23​
Mü'minûn Sûresi
118​
74​
Mü'minûn Sûresi Tefsiri
24​
Nûr Sûresi
64​
102​
Nûr Sûresi Tefsiri
25​
Furkan Sûresi
77​
42​
Furkan Sûresi Tefsiri
26​
Şuarâ Sûresi
227​
47​
Şuarâ Sûresi Tefsiri
27​
Neml Sûresi
93​
48​
Neml Sûresi Tefsiri
28​
Kasas Sûresi
88​
49​
Kasas Sûresi Tefsiri
29​
Ankebût Sûresi
69​
85​
Ankebût Sûresi Tefsiri
30​
Rûm Sûresi
60​
84​
Rûm Sûresi Tefsiri
31​
Lokman Sûresi
34​
57​
Lokman Sûresi Tefsiri
32​
Secde Sûresi
30​
75​
Secde Sûresi Tefsiri
33​
Ahzâb Sûresi
73​
90​
Ahzâb Sûresi Tefsiri
34​
Sebe' Sûresi
54​
58​
Sebe' Sûresi Tefsiri
35​
Fâtır Sûresi
45​
43​
Fâtır Sûresi Tefsiri
36​
Yâsin Sûresi
83​
41​
Yâsin Sûresi Tefsiri
37​
Sâffât Sûresi
182​
56​
Sâffât Sûresi Tefsiri
38​
Sâd Sûresi
88​
38​
Sâd Sûresi Tefsiri
39​
Zümer Sûresi
75​
59​
Zümer Sûresi Meâli
40​
Mü'min Sûresi
85​
60​
Mü'min Sûresi Tefsiri
41​
Fussilet Sûresi
54​
61​
Fussilet Sûresi Tefsiri
42​
Şûrâ Sûresi
53​
62​
Şûrâ Sûresi Meâli
43​
Zuhruf Sûresi
89​
63​
Zuhruf Sûresi Meâli
44​
Duhân Sûresi
59​
64​
Duhân Sûresi Tefsiri
45​
Câsiye Sûresi
37​
65​
Câsiye Sûresi Tefsiri
46​
Ahkaf Sûresi
35​
66​
Ahkaf Sûresi Tefsiri
47​
Muhammed Sûresi
38​
95​
Muhammed Sûresi Tefsiri
48​
Fetih Sûresi
29​
111​
Fetih Sûresi Tefsiri
49​
Hucurât Sûresi
18​
106​
Hucurât Sûresi Tefsiri
50​
Kaf Sûresi
45​
34​
Kaf Sûresi Tefsiri
51​
Zâriyât Sûresi
60​
67​
Zâriyât Sûresi Meâli
52​
Tûr Sûresi
49​
76​
Tûr Sûresi Tefsiri
53​
Necm Sûresi
62​
23​
Necm Sûresi Tefsiri
54​
Kamer Sûresi
55​
37​
Kamer Sûresi Tefsiri
55​
Rahmân Sûresi
78​
97​
Rahmân Sûresi Tefsiri
56​
Vâkıa Sûresi
96​
46​
Vâkıa Sûresi Tefsiri
57​
Hadid Sûresi
29​
94​
Hadid Sûresi Tefsiri
58​
Mücâdele Sûresi
22​
105​
Mücâdele Sûresi Tefsiri
59​
Haşr Sûresi
24​
101​
Haşr Sûresi Tefsiri
60​
Mümtehine Sûresi
13​
91​
Mümtehine Sûresi Tefsiri
61​
Saf Sûresi
14​
109​
Saf Sûresi Tefsiri
62​
Cum'a Sûresi
11​
110​
Cum'a Sûresi Tefsiri
63​
Münâfikûn Sûresi
11​
104​
Münâfikûn Sûresi Tefsiri
64​
Teğabün Sûresi
18​
108​
Teğabün Sûresi Tefsiri
65​
Talâk Sûresi
12​
99​
Talâk Sûresi Tefsiri
66​
Tahrim Sûresi
12​
107​
Tahrim Sûresi Tefsiri
67​
Mülk Sûresi
30​
77​
Mülk Sûresi Tefsiri
68​
Kalem Sûresi
52​
2​
Kalem Sûresi Tefsiri
69​
Hâkka Sûresi
52​
78​
Hâkka Sûresi Tefsiri
70​
Meâric Sûresi
44​
79​
Meâric Sûresi Tefsiri
71​
Nuh Sûresi
28​
71​
Nuh Sûresi Tefsiri
72​
Cin Sûresi
28​
40​
Cin Sûresi Tefsiri
73​
Müzzemmil Sûresi
20​
3​
Müzzemmil Sûresi Tefsiri
74​
Müddessir Sûresi
56​
4​
Müddessir Sûresi Tefsiri
75​
Kıyamet Sûresi
40​
31​
Kıyamet Sûresi Tefsiri
76​
İnsan Sûresi
31​
98​
İnsan Sûresi Tefsiri
77​
Mürselât Sûresi
50​
33​
Mürselât Sûresi Tefsiri
78​
Nebe' Sûresi
40​
80​
Nebe' Sûresi Tefsiri
79​
Nâziât Sûresi
46​
81​
Nâziât Sûresi Tefsiri
80​
Abese Sûresi
42​
24​
Abese Sûresi Tefsiri
81​
Tekvir Sûresi
29​
7​
Tekvir Sûresi Tefsiri
82​
İnfitâr Sûresi
19​
82​
İnfitâr Sûresi Tefsiri
83​
Mutaffifin Sûresi
36​
86​
Mutaffifin Sûresi Tefsiri
84​
İnşikak Sûresi
25​
83​
İnşikak Sûresi Tefsiri
85​
Bürûc Sûresi
22​
27​
Bürûc Sûresi Tefsiri
86​
Târık Sûresi
26​
68​
Târık Sûresi Tefsiri
87​
A'lâ Sûresi
19​
8​
A'lâ Sûresi Tefsiri
88​
Gâşiye Sûresi
26​
68​
Gâşiye Sûresi Tefsiri
89​
Fecr Sûresi
30​
10​
Fecr Sûresi Tefsiri
90​
Beled Sûresi
20​
35​
Beled Sûresi Tefsiri
91​
Şems Sûresi
15​
26​
Şems Sûresi Tefsiri
92​
Leyl Sûresi
21​
9​
Leyl Sûresi Tefsiri
93​
Duhâ Sûresi
11​
11​
Duhâ Sûresi Tefsiri
94​
İnşirâh Sûresi
8​
12​
İnşirâh Sûresi Tefsiri
95​
Tin Sûresi
8​
28​
Tin Sûresi Tefsiri
96​
Alak Sûresi
19​
1​
Alak Sûresi Tefsiri
97​
Kadir Sûresi
5​
25​
Kadir Sûresi Tefsiri
98​
Beyyine Sûresi
8​
100​
Beyyine Sûresi Tefsiri
99​
Zilzâl Sûresi
8​
93​
Zilzâl Sûresi Tefsiri
100​
Âdiyât Sûresi
11​
14​
Âdiyât Sûresi Tefsiri
101​
Kâria Sûresi
11​
30​
Kâria Sûresi Tefsiri
102​
Tekâsür Sûresi
8​
16​
Tekâsür Sûresi Tefsiri
103​
Asr Sûresi
3​
13​
Asr Sûresi Tefsiri
104​
Hümeze Sûresi
9​
32​
Hümeze Sûresi Tefsiri
105​
Fil Sûresi
5​
19​
Fil Sûresi Tefsiri
106​
Kureyş Sûresi
4​
29​
Kureyş Sûresi Tefsiri
107​
Mâûn Sûresi
7​
17​
Mâûn Sûresi Tefsiri
108​
Kevser Sûresi
3​
15​
Kevser Sûresi Tefsiri
109​
Kâfirûn Sûresi
6​
18​
Kâfirûn Sûresi Tefsiri
110​
Nasr Sûresi
3​
114​
Nasr Sûresi Tefsiri
111​
Tebbet Sûresi
5​
6​
Tebbet Sûresi Tefsiri
112​
İhlâs Sûresi
4​
22​
İhlâs Sûresi Tefsiri
113​
Felâk Sûresi
5​
20​
Felâk Sûresi Tefsiri
114​
Nâs Sûresi
6​
21​
Nâs Sûresi Tefsiri
 
Son düzenleme:
Üst Alt