Kuran'da Bahsi Geçen Meyve, Sebze, Ağaç, Bitki İsimleri

ceylannur

Yeni Üyemiz
Kuran'da Bahsi Geçen Meyve, Sebze, Ağaç, Bitki İsimleri


KURAN'DA GEÇEN MEYVE İSİMLERİ

Hurma

Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri,zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin; israf etmeyin Çünkü O, israf edenleri sevmez (Enam Suresi, 141)

asma,nar,zeytin, hurma

Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır (Rad Suresi, 4)

üzüm bağları,ekin ve hurma

Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır (Nahl Suresi, 11)

ekin, zeytin, hurma, üzüm

Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vardır (Nahl Suresi, 67)

hurma,üzüm

"Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın" (İsra Suresi, 91)

hurma,üzüm

Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik (Kehf Suresi, 32)

hurma,üzüm,ekin

Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi Dedi ki: "Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim" Altından (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır" Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin" (Meryem Suresi, 23-25)

hurma

Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz (Müminun Suresi, 19)

hurma,üzüm

"Ekinler ve yumuşak tomurcuklu göz alıcı hurmalıklar arasında?" (Şuara Suresi, 148)

ekin, hurma

Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm-bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık: (Yasin Suresi, 34)

üzüm,hurma

Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da (Kaf Suresi, 10)

hurma

Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var (Rahman Suresi, 11)

hurma

İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır (Rahman Suresi, 68)

hurma,nar

Zeytinler, hurmalar, (Abese Suresi, 29)

Nar

O, gökten su indirendir Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiştaneler türetiyoruz Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır (Enam Suresi, 99)

üzüm,nar,zeytin, hurma

İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır (Rahman Suresi, 68)

nar, hurma

Muz

Üstüste dizili meyveleri sarkmışmuz ağaçları, (Vakıa Suresi, 29)

Muz(Vakıa Suresi, 28 de kiraz)

İncir

İncire ve zeytine andolsun, (Tin Suresi, 1)

incir,zeytin
Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın" (O zaman Musa "Hayırlı olanı, şu değersiz, şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar Bu, kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve Peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi (Bakara Suresi, 61)

bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan

 

Son mesajlar

Facebook

Üst