Kurtuluşa erenler kimlerdir?

yakup

Aktif Üyemiz
1-Müminler
Mü'minler; gerçekten felah bulmuşlardır.23/Müminun-1

Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resûlüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak «İşittik ve itaat ettik» demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.24/Nur-51

2-Nefsini Temizleyen-Arınan
Doğrusu, temizlenip-arınan felah bulmuştur.87/A’la-14
Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah-kurtuluş bulmuştur.91/Şems-9

3-Allah’tan Korkanlar-Sakınanlar-Muttakiler
Sana hilâllerden soruyorlar. De ki: Onlar insanlar için de, hac için de vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik, evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyiliğe eren, kötülükten korunan kimsedir. Evlere kapılarından gelin, Allah'tan korkun ki,felaha eresiniz.2/Bakara-89
Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa-felaha eresiniz.3/Ali İmran-130

Ey iman edenler; sabredin, sebat gösterin, düşmana karşı durun ve Allah'tan sakının ki, felah bulasınız.3/Ali İmran-200

4-Allah Yolunda Cihad Edenler
Ey iman edenler, Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya vesile arayın, O'nun yolunda cihad edin ki, mutluluğa-felaha erebilesiniz.5/Maide-35

5-Kötülüklerden-Pisliklerden kaçınmak
Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete-felaha eresiniz.5/Maide-90

6-Allah’ın Nimetini Hatırlayanlar
Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığı ile, size bir zikir gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki (Allah) sizi, Nûh kavminden sonra, onların yerine hâkimler yaptı ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki,felaha- kurtuluşa eresiniz.»7/Araf-69

7-Allah’ı Hatırlayanlar-Zikredenler
Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın-zikredin ki başarıya-felaha erişesiniz.8/Enfal-45

Namaz bitince; yeryüzüne dağılın. Ve Allah'ın lutfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin ki felaha eresiniz.62/Cuma-10

8-Allah’a Kulluk Edenler-Secde Edenler-Ruku Edenler
Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır-iyilik işleyin ki kurtuluşa eresiniz.22/Hacc-77
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

yakup

Aktif Üyemiz
9-Tevbe Edenler
Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa-felaha eresiniz.24/Nur-31

10-İyilik Edenler

Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır-iyilik işleyin ki kurtuluşa eresiniz.22/Hacc-77

11-Gayba İman Edenler-Namaz Kılanlar-İnfak Edenler-Kitablara ve Ahirete Yakin Olarak İman Edenler

Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Onlar, sana indirilen Kitap'a da, senden önce indirilenlere de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar. Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.2/Bakara-3-4-5

12-İyiliği Emredip Kötülükten Alıkoyanlar

Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa-felaha erenlerdir.3/Ali İmran-104

13-Ahirette Tartıları Ağır Gelenler

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Tartıları ağır gelenler, işte onlar kurtulanlardır-felaha erenlerdir.7/Araf-8
Tartıları ağır gelenler, işte onlar kurtuluşa ermiş olanlardır.23/Müminun-102

14-Peygambere ve Kur’an’a Uyanlar
Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı bulacakları elçiye, o okuyup yazma bilmeyen peygambere uyarlar. O, onlara iyilik emreder ve onları kötülükten alıkoyar, temiz, hoş şeyleri kendileri için helal, murdar şeyleri üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yüklerini, üzerlerindeki bağları ve zincirleri indirir atar. İşte o zaman ona iman eden, ona tam saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru-Kur’anı izleyen kimseler; işte o asıl maksada ulaşan kurtulmuşlar, onlardır.7/Araf-157

15-Yaptıkları İşlerde Allah’ın Rızasını Arayanlar
O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula da, yolcuya da... Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır.30/Rum-38

16-Allah’ın Dinine Yardım Edenler-Hizbinden Olanlar

Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın hizbidir.58/Mücadele-22

17-Nefsinin Cimriliğinden Korunanlar

Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.59/Haşr-9
O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.64/Tegabun-16
 
Üst Alt