MUHAMMED(s.a.v)'İN GÖZYAŞLARI 28 GÜN

ceylannur

Yeni Üyemiz
MUHAMMED(s.a.v)'İN GÖZYAŞLARI

Yıllar çok çabuk geçmişti.Muhammed(s.a.v) artık 12 yaşındaydı.Amcasının evinde sevgiyle büyüyordu.O günlerde Ebu Talip bir hazırlık içindeydi.Şam şehrine gidecekti. Develerinin yüklemişti.Yüklediği malları orada satacak.Çocuklarıın geçimi için para kazanacaktı.amcasının gideceğinin öğrenen Muhammed(s.a.v) çok üzüldü.Babası, annesi ve dedesinden sonra şimdi de ondan mı ayrılacaktı?Bunu düşündükçe gözleri yaşlarla doluyordu.

Amcası gitmeye hazrılanırken o bir köşeye çekildi ve sessiz sessiz ağlamaya başladı.Ne kadar saklamaya çalışsa da bu hali amcasının gömzünden kaçmamıştı.Hemen biricik yeğenine yaklaştı ve sordu:"Niçin ağlıyorsun canımın içi?"

Muhammed'in(s.a.v) başı ön eğikti.Yaşlı gözlerini sildi.Yüklenmiş devenin yularından tutarak cevap verdi:"Sen de mi beni terk ediyorsun amca? Ne annem var, ne de babam! Beni böyle kime bırakıp gidiyorsun? "

Yeğeninin bu sözleri Ebu Talip'in ciğerini yaktı.Onu böyle gözü yaşlı bırakıp nasıl giderdi!Kendisiyle birlikte onu da Şam'a götürmeye karar verdi.Hemen gidip hazırlanmasını söyledi.Bunu duyan Muhammed'in diğer amcaları ve halaları karşı çıktıla:"Yol tehlikeli, hava çok sıcak.Onu Şam'a götüremezsin!Muhammed (s.a.v) dayanamaz, hasta olur.Ama o kimseyi dinlemedi.Muhammed'i (s.a.v) devesine bindirdi."Amca yeğen ikisi de çok mutluydu.Kalabalık bir kervanla yola koyuldular.

Muhammed(s.a.v) amcasının bindiği devenin arkasındaydı.güneşin kzıgın ışıkları her yanı kuşatmıştı.Kervan altın sarısı kumlara bata çıka ilerlerken gökte, tül gibi ince bulutlar uçuşarak bir araya geldi; kervanı gölgeledi.Bir tutam ak bulutta Muhammed'in(s.a.v) bindiği devenin üsütne indi.Yolcular sıcaktan bunlamadı.Çok rahat yol aldılar.Muhammed'in(s.a.v) sayesinde bulutların gölgesinde rahat bir yolculuk yapıyorlardı.
 
Üst Alt